Violympic toán lớp 1 vòng 15 (vòng cấp huyện) năm học 2016

Đây là cỗ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao hàm 19 vòng giúp cho những em học sinh lớp 1 bao gồm thêm tư liệu ôn luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 1

Bài 1: chấm dứt phép tính

(Điền các chữ số tương thích vào vị trí chấm sẽ được phép tính đúng, kế tiếp viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Violympic toán lớp 1 vòng 15 (vòng cấp huyện) năm học 2016

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt vật cản vật.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào khu vực ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền lốt > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi search kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền dấu > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt vật cản vật.

1, Điền số thích hợp vào nơi chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền vệt ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số phù hợp vào chỗ ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo trang bị tự từ mập đến bé bỏng là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc đá quý tài cha Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả những số tự nhiên nhỏ hơn 5 là A. (0,1,2,3,4 cùng 5) , B. (0,1,2,3, với 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, cùng 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có tác dụng > 4…..Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, bao gồm bao nhiêu số trường đoản cú nhiên to hơn 9 bé dại hơn 5?…..

4, Số tự nhiên to hơn 10 nhỏ tuổi hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, tất cả bao nhiêu số tự nhiên từ 0 mang lại 9? ……

7, Số lớn nhất trong những số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có tất cả ……số trường đoản cú nhiên to hơn 7 nhỏ tuổi hơn 12?

Điền vết ( >, , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại vật.

1, Số 12 bao gồm 1chục với ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số to nhất trong các số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền vết ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số thích hợp vào khu vực ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vết ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc kim cương tài bố Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào vị trí ……

1, Linh tất cả 17 trái bóng bay,Linh đến Hà với Ngọc mỗi chúng ta 3 quả.Vậy Linh sót lại …… quả bóng bay?

2,Trong vườn cửa cây ăn uống quả nhà bác Hồng trước đó có tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác bỏ trồng thêm 2 chục cây vải vóc nữa.Vậy hiện nay số cây vải vóc trong vườn nhà bác bỏ Hồng có toàn bộ ….. Cây.

3,Mẹ Lan cài đặt 3 chục quả trứng kê và 2 chục trái trứng vịt.Vậy mẹ Lan mua toàn bộ số trứng là …… quả.

4,Hoa gồm 19 nhỏ tem,Hoa cho mình Mai 4 nhỏ tem,cho các bạn Linh 3 nhỏ tem.Hỏi Hoa còn từng nào con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – đôi mươi + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = 20 + 60

9, Lan tất cả 6 tranh ảnh ,gồm 3 nhiều loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức tranh vẽ một màu.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất.Em hãy cho thấy Lan bao gồm bao nhiêu tranh ảnh vẽ color xanh?

10, hiện nay tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi tìm kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào chỗ …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc tiến thưởng tài tía Điền số tương thích vào nơi ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + 20 – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

30 -20 + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – 20 – 406 + 4 + 60
50 + trăng tròn – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, Số lớn số 1 có 2 chữ số mà 2 số đó cùng lại bằng 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số liền trước số79.

4, Số 46 là số ngay tức thì sau số…..

5, Quân có 30 mẫu bánh ,Quân mang lại Hoàng 20 cái bánh .Mẹ đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân còn lại …… dòng bánh.

6,90 – trăng tròn – 30 = …… + 60 – 40

7, sau khoản thời gian An mang đến Bình 5 viên bi.Bình cho Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang lại An

2 viên bi thì từng bạn đều phải sở hữu 15 viên bi. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, hiện thời tuổi của hai anh em cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 anh em cộng lại là bao nhiêu? ……

10, mang lại 3 số khác nhau,các số đó đều là số chẵn chục có 2 chữ số với đem 3 số đó cộng lại thì bằng 70.Tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

Xem thêm: Gợi Ý 7 Cấu Hình Pc Chơi Game Far Cry 3 4 5 Mượt Nhất, Jual Far Cry 3 Pc Murah

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt vật cản vật.

1,Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của từng số kia giống nhau?…….. .

2,Số lớn số 1 có 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó cộng lại bởi 9?……

3,Hỏi cùng với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được từng nào số gồm 2 chữ số nhỏ dại hơn 52?……

4,Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số khác biệt mà 2 chữ số của mỗi số đó cộng với nhau bằng 6?……..

5,Hỏi với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được bao nhiêu số tất cả 2 chữ số khác nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – đôi mươi + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – đôi mươi -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào nơi ……

1, Số tất cả 2 chữ số bé xíu nhất mà lại 2 chữ số của số đó trừ lẫn nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 2 chữ số nhỏ hơn 68?…….. .

3, kiếm tìm số bao gồm 2 chữ số mà 2 chữ số của số đó cùng lại thì bởi 6 còn 2 số kia trừ cho nhau thì bằng 0?…..

4, Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 2 chữ số to hơn 65?……..

5, Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 2 chữ số mà những số đó đều sở hữu chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi search kho báu

1,An tất cả 65 bé tem.An cho Hòa với Bình mỗi chúng ta 10 bé tem.Hỏi An còn lại bao nhiêu con tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy thêm có từng nào số gồm 2 chữ số khác nhau nhỏ dại hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh trong năm này chị từng nào tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn thế nữa 15 tuổi nhưng ít hơn 17 tuổi .Mình hèn chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của khách hàng Minh trong năm này bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho biết có từng nào số có 2 chữ số nhưng 2 chữ số đó hơn nhau 1 đối chọi vị?…….

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – trăng tròn – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc tiến thưởng tài tía Điền số tương thích vào nơi ……

1,Một miếng vải dài 84 m,Lan cắt loại bỏ 23 m.Hỏi mảnh vải còn lại dài từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số tương thích điền vào khu vực …. Là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có hiệu quả bằng 78 trong các phép tính bên dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, trong năm này tuổi của 2 bằng hữu cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm kia tuổi của 2 bạn bè cộng lại là từng nào tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất có 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 đối kháng vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình thấp hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi các bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho thấy từ 15 đến 19 có bao nhiêu số tất cả 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho biết thêm có từng nào số lớn hơn 25 và bé dại hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả những số bao gồm 2 chữ số khác nhau viết được từ các chữ số 0,1,3 cộng lại cùng nhau được tác dụng là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên gồm …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: sắp tới xếp những giá trị theo thứ tự tăng dần.

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào nơi chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một trong những trừ đi số liền trước của số kia thì được kết quả bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số to hơn 8 nhưng nhỏ dại hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền vệt >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ sau đây có từng nào điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.4: từ là 1 đến 11 bao gồm bao nhiêu khoảng chừng cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vệt (>, , ; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc kim cương tài ba

Câu 1.1: Chọn đáp án đúng trong số đáp án sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn câu trả lời đúng trong các đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn giải đáp đúng trong những đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn câu trả lời đúng trong số đáp án sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn câu trả lời đúng trong số đáp án sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn giải đáp đúng trong số đáp án sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn lời giải đúng trong những đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: sắp xếp những giá trị theo lắp thêm tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào vị trí chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: cho các số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé nhất trong số số đã cho rằng số nào?

Câu 2.3: Số phù hợp điền vào vị trí chấm là ……………

*

Câu 2.4: An bao gồm 50 viên bi. An cho Tùng 40 viên. Hỏi An còn từng nào viên bi?

Câu 2.5: Tìm một vài tròn chục, biết khi cùng số đó với 30 thì được kết quả nhỏ dại hơn 70 nhưng bự hơn công dụng của phép cùng 30 với 20.

Câu 2.6: tìm một số, biết số đó cùng với 10 rồi trừ đi 20, rồi lại cộng với 60 thì bởi 90.

Câu 2.7: An gồm 40 quyển vở. Bình có đôi mươi quyển vở. Hỏi cả hai bạn có từng nào quyển vở?

Câu 2.8: Từ 20 đến 60 có bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: ngăn trên tất cả 60 quyển sách, chống dưới gồm 40 quyển sách. Hỏi buộc phải chuyển từng nào quyển sách từ phòng trên xuống ngăn dưới nhằm hai ngăn tất cả số quyển sách bởi nhau?

Câu 2.10: Số ngay tức khắc trước của số lớn nhất có một chữ số cùng với số bé xíu nhất có hai chữ số bằng bao nhiêu?

Bài 3: Đi search kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục tức thời sau của số 30 cùng với 40 bằng bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cộng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A bao gồm 40 học sinh, lớp 1B bao gồm 30 học tập sinh, lớp 1C có 20 học sinh. Hỏi cả tía lớp có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

Câu 3.4: Số nào cộng với 20 rồi cộng với 30 thì bằng 90?

Câu 3.5: Tuấn suy nghĩ ra một số, hiểu được số đó cộng với 2 rồi trừ đi 3 thì bằng 14. Hỏi Tuấn suy nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + …….cm.

Câu 1.3: Điền dấu >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ bao nhiêu số tròn chục không lớn hơn 80?

Câu 3.8: tất cả bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng mỗi số đều có chữ số 0?

Câu 3.9: hiện tại nay, nhỏ 5 tuổi, bà mẹ hơn nhỏ 30 tuổi, bố hơn chị em 10 tuổi. Hỏi bố hơn con từng nào tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, hiểu được số đó cộng với 40 rồi trừ đi 20, rồi thêm vào đó 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Số nhỏ bé nhất trong các số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan có 19 quyển vở. Lan đến Hoa và Bình mỗi chúng ta 4 quyển vở. Vậy Lan còn lại …… quyển vở.

Câu 1.3: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số cơ mà hai chữ số của từng số này đều giống nhau.

Câu 1.5: Có toàn bộ bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng mà hai chữ số của mỗi số đó cộng lại với nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc rubi tài ba

Câu 2.1: trong số số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Gồm ….. Số tất cả hai chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8cm = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số tương thích điền vào địa điểm chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A gồm 20 học sinh nam với 10 học viên nữ. Lớp 1B tất cả 10 học viên nam và 20 học viên nữ. Như vậy, cả hai lớp tất cả số học viên là ……. Học tập sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: tất cả bao nhiêu số to hơn 12 và bé dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số tương thích điền vào địa điểm chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: từ bỏ 9 đến 19 bao gồm …… chữ số 1.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: cho những chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số có hai chữ số từ các chữ số đang cho.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào nơi …. Nhé!

Câu 3.1: cho các số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Search số nhỏ tuổi nhất trong các số đang cho.

Câu 3.2: tìm kiếm một số, biết số đó cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.

Câu 3.3: Điền số phù hợp vào vị trí chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số nhỏ nhắn nhất gồm hai chữ số từ các số đã cho.

Câu 3.7: cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số khác nhau được chế tạo ra bởi các chữ số sẽ cho.

Câu 3.8: có bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà lại mỗi số đều phải có chữ số 0?

Hãy điền dấu >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: cho những số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số bé nhất trong số số đã cho là số nào?

Câu 1.3: search số nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số, biết hai chữ số của số đó trừ lẫn nhau bằng 1.

Câu 1.4: tìm kiếm số bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số đó trừ lẫn nhau thì bằng 5.

Câu 1.5: Hãy mang lại biêt có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số, biết hai chữ số của số đó cùng lại cùng nhau thì bởi 9.

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào nơi …. Nhé!

Câu 2.1: Tuấn có tác dụng được trăng tròn bài toán, Nhung làm được 10 bài xích toán, Hạnh làm được 10 bài toán. Hỏi cả cha bạn có tác dụng được bao nhiêu bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số phù hợp điền vào nơi chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: tất cả bao nhiêu số gồm hai chữ số lớn hơn 12 và bé dại hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: tự 6 cho 16 tất cả ……. Chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam bao gồm 19 viên bi. Nam mang đến Thành với Long mỗi chúng ta 4 viên bi. Như vậy hôm nay Nam gồm ….. Viên bi.