Luyện tập chung trang 178 lớp 4

Khi viết số ta viết những chữ số từ trái sang phải, hay viết từ mặt hàng cao tới sản phẩm thấp.

Bạn đang xem: Luyện tập chung trang 178 lớp 4

Lời giải chi tiết:

a) (365; 847) ; b) (16 ;530 ;464) ; c) (105; 072; 009).


Viết số tương thích vào địa điểm chấm: 

*

Phương pháp giải:

 Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng:

*

Lời giải đưa ra tiết:

*


Tính:

a) ( displaystyle2 over 5 + 1 over 2 + 7 over 10) ; b) ( displaystyle4 over 9 + 11 over 8 - 5 over 6)

c) ( displaystyle9 over 20 - 8 over 15 imes 5 over 12); d) ( displaystyle2 over 3:4 over 5:7 over 12)

Phương pháp giải:

Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta thực hiện phép tính nhân, phân chia trước, triển khai phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle2 over 5 + 1 over 2 + 7 over 10 = 4 over 10 + 5 over 10 + 7 over 10)( displaystyle = 9 over 10+7 over 10 = 16 over 10 = 8 over 5)

 b) ( displaystyle4 over 9 + 11 over 8 - 5 over 6 = 32 over 72 + 99 over 72 - 60 over 72 )( displaystyle= 131 over 72 -60 over 72 = 71 over 72)

c) ( displaystyle9 over 20 - 8 over 15 imes 5 over 12 = 9 over 20 - 40 over 180)( displaystyle = 81 over 180 - 40 over 180 = 41 over 180) 

 d) ( displaystyle2 over 3:4 over 5:7 over 12 = 2 over 3 imes 5 over 4 imes 12 over 7 ) ( displaystyle = 2 imes 5 imes 12 over 3 imes 4 imes 7 )( displaystyle= 2 imes 5 imes 3 imes 4 over 3 imes 4 imes 7 = 10 over 7)


Một lớp học gồm (35) học tập sinh, trong số ấy số học sinh trai bằng ( displaystyle 3 over 4) số học sinh gái. Hỏi lớp học tập đó gồm bao nhiêu học sinh gái ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm cực hiếm của một phần bằng biện pháp lấy tổng hai số phân tách cho toàn bô phần bởi nhau.

4. Tìm kiếm số phệ (lấy giá chỉ trị một phần nhân cùng với số phần của số bé).

Lời giải chi tiết:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần đều nhau là: 

(3 + 4 = 7) (phần) 

Số học sinh gái của lớp học kia là:

(35 : 7 imes 4 = 20) (học sinh)

Đáp số: (20) học sinh gái.

Xem thêm: Tải Cươp Đường Phố Cho Pc - Download Game Cướp Đường Phố Gta Vice City


bài 5


Video chỉ dẫn giải


a) hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm gì ?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng bao gồm những điểm lưu ý gì ?

Phương pháp giải:

- phụ thuộc tính chất của những hình.

- Vẽ hình ra nháp nhằm quan ngay cạnh lại.

Lời giải đưa ra tiết:

a) hình vuông và hình chữ nhật cùng bao gồm những điểm sáng sau:

- bao gồm 4 góc vuông.

- Có các cặp cạnh đối diện song song và bởi nhau.

Có thể nhấn xét: hình vuông vắn là hình chữ nhật đặc trưng có chiều dài bởi chiều rộng.

b) Hình chữ nhật với hình bình hành bao gồm những đặc điểm sau: Có các cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau.

Có thể nhận xét: Hình chữ nhật có thể coi là hình bình hành quan trọng (có 4 góc vuông).