Luyện tập chung trang 177 lớp 4

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài luyện tập chung. Bài xích 3. Điền dấu phù hợp (>;

Bài 1 trang 177 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

a) Đọc những số:

975 368 ; 6 020 975; 94 351 708 ; 80 060 090.

Bạn đang xem: Luyện tập chung trang 177 lớp 4

b) trong mỗi số trên, chữ số cửu ở sản phẩm nào và có giá trị là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Số 975 368 đọc là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn cha trăm sáu mươi tám. 

Số 6 020 975 đọc là: Sáu triệu ko trăm nhì mươi nghìn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số 94 351 708 phát âm là: Chín mươi bốn triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm linh tám. 

Số 80 060 090 hiểu là: Tám mươi triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi. 

b) trong các 975 368, chữ số 9 ở hàng trăm ngàn nghìn và có mức giá trị là (900;000).

Trong số 6 020 975, chữ số (9) ở hàng ngàn và có giá trị là (900).

Trong số 94 351 708, chữ số (9) ở hàng chục triệu và có mức giá trị là (90;000;000).

Trong số 80 060 090, chữ số (9) ở hàng trăm và có giá trị là 90..

Bài 2 trang 177 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 24 579 + 438 67 b) 235 x 325

82604 - 35246 101598 : 287

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc vẫn học.

Xem thêm: Tiểu Sử Park Shin Hye - Tiểu Sử Ca Sĩ Park Shin Hye

Lời giải:

*

Bài 3 trang 177 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Điền dấu tương thích (>; dfrac2024).

Vậy: (dfrac78 > dfrac56)

+) Ta có: (dfrac1015=dfrac10:515:5=dfrac23;) ( dfrac1624=dfrac16:824:8=dfrac23).

Vậy: (dfrac1015 = dfrac1624)

+) (dfrac1943 34))

Bài 4 trang 177 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 120m, chiều rộng lớn bằng 2/3 chiều dài. Fan ta ghép lúa làm việc đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50 kilogam thóc. Hỏi đang thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Lời giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

(120 imes dfrac23=80;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(120 imes 80 = 9600;(m^2)) 

Số tạ thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

(50 imes (9600 : 100) = 4800 ;(kg))

(4800 kilogam = 48) tạ

Đáp số: (48) tạ thóc.

Bài 5 trang 177 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Thay chữ a, b bằng chữ số ham mê hợp:

*

 

Lời giải:

a) • (b) không giống (0), bởi nếu (b = 0) thì (0) trừ (0) bằng (0) (khác (7)).

• Do đó cần lấy (10 - b = 7), vậy (b = 3), ghi nhớ (1) lịch sự (a).

• (b) trừ (a + 1) bằng (0) buộc phải (a+1=b), giỏi (a + 1 = 3) tuyệt (a = 2).