Lịch sử 12 bài 21 trắc nghiệm

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 21 (có đáp án): tạo ra Chủ nghĩa thôn hội ở khu vực miền bắc (phần 1)

A. Miền Bắc trọn vẹn giải phóng.

B. Trung ương Đảng và chính phủ trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp cai quản Thủ đô.

D. Tên quân nhân Pháp sau cuối rút ngoài Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 21 trắc nghiệm

Pháp tiến hành rút quân khỏi miền nam Việt nam trong toàn cảnh nào ?

A. Toàn bộ mọi pháp luật được hình thức tại hiệp định đã làm được hoàn tất.

B. Pháp đã hoàn tất chuyển nhượng bàn giao mọi trọng trách thi hành hiệp nghị Giơ– ne–vơ cho cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp vẫn xúc tiến mọi việc cho công cuộc thống nhất đất nước bằng tuyến đường tổng tuyển chọn cử hai miền.

D. Rất nhiều pháp luật ghi trong hiệp nghị Giơ-ne-vơ chưa được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ không đủ trong lời nói sau của ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, sự việc bức thiết không hẳn là than tiếc dĩ vãng, mà là tận dụng thời cơ để việc thất thủ Bắc vn không mở đường đến ..... Bành trướng sống Đông phái mạnh Á và tây-nam Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa buôn bản hội.

B. Chủ nghĩa cùng sản.

C. Giải pháp mạng hóa giải dân tộc.

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. thực trạng chung của phương pháp mạng nước ta sau năm 1954 ?

A. Việt nam đã ngừng cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Nước ta đã xong xuôi cách mạng giải hòa dân tộc.

C. Nhà nước đã dứt cách social chủ nghĩa.

D. Một phần hai nước đã xong xuôi cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất đến dân cày đang được xác minh lần thứ nhất trong văn kiện nào của Đảng ?

A. Cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên

B. Luận cương chủ yếu trị đầu tiên.

C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần thứ I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho đến năm 1956, ta đã thực hiện bao nhiêu đợt cách tân ruộng khu đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu mập của cách tân ruộng đất 1954 - 1956 là :

A. Đã xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho các hộ nông dân.

B. Rộng 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình nông dân việt nam được cung cấp ruộng đất.

C. Thủ tiêu trọn vẹn thế lực tài chính của kẻ thống trị địa nhà trong nông xóm Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quá trình thực hiện cải tân ruộng đất ta sẽ :

A. Quy nhầm, quy sai một trong những nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không nhìn nhận chính xác những địa công ty tham gia chống chiến, lứa tuổi trên tất cả công với giải pháp mạng.

C. Không nắm vững phân định nguyên tố giai cấp, áp dụng máy móc giáo điều.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. trong thời kì dị phục tởm tế, ta đã có được những thành tựu gì ?

A. Năm 1957, ta đã giải quyết được nạn đói gớm niên nghỉ ngơi Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã phục sinh và xây mới 97 xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất lớn bởi vì nhà nước quản lí trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta vẫn đặt quan tiền hệ bán buôn với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của bí quyết mạng miền bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Dứt cách mạng ruộng đất.

B. Triệu tập cải tạo quan hệ sản xuất.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế xã hội.

D. Dứt cách mạng ruộng đất, bước đầu xây dụng cơ sở vật hóa học cho công ty nghĩa buôn bản hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu chính của công cuộc cải tạo quan hệ chế tạo Xã hội nhà nghĩa ở khu vực miền bắc trong năm 1958 – 1960?

A. Ra đời các công ty công mến nghiệp tư phiên bản tư doanh.

B. Vận động hợp tác ký kết hoá trong phân phối nông nghiệp.

C. Cách tân và phát triển thành phần kinh tế quốc doanh.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội ở khu vực miền bắc đã có được thành tựu gì ?

A. Phát hành được 172 nhà máy lớn do tw quản lí.

B. Phát hành được 192 xí nghiệp sản xuất lớn vị địa phương quản lí lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy lớn do trung ương quản lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất lớn do trung ương quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. mô hình hợp tác buôn bản được xây dựng trong số những ngành kinh tế tài chính nào ở khu vực miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải.

B. Nông nghiệp trồng trọt và thủ công bằng tay nghiệp.

C. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, yêu mến nghiệp.

D. Thủ công, yêu đương nghiệp cùng công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của phương pháp mạng miền Bắc trong số những năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa vứt thành phần bóc lột trong đời sống kinh tế xã hội.

B. Phát triển các hợp tác và ký kết xã nông nghiệp, góp phần đặc biệt quan trọng vào việc đảm bảo đời sinh sống vật hóa học và ý thức cho nhân dân.

C. Bước đầu cải cách và phát triển thành phần tài chính quốc dân.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. giữa những năm 1958 – 1960, giải pháp mạng vn đã phạm sai lạc gì ?

A. Tất tả

B. Vi phạm nguyên tắc dân chủ tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Toàn bộ các ý trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, trung ương Đảng đã xác minh nhiệm vụ của cách mạng khu vực miền nam là gì ?

A. Đấu tranh chính trị phòng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, giữ lại gìn hoà bình, đảm bảo an toàn và trở nên tân tiến lục lượng biện pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang chống Mĩ - Diệm, ngừng giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa làng hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống chế độ độc tài mái ấm gia đình trị của anh em Ngô Đình Diệm, tiến cho tới thống nhất non sông bằng con đường tổng tuyển cử từ do.

D. Thực hiện cuộc binh cách chống Mĩ, xong xuôi sự nghiệp giải hòa dân tộc, thống nhất khu đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao trong những năm 1954 - 1958, bí quyết mạng.Miền Nam nhà trương đấu tranh thiết yếu trị chống Mĩ - Diệm ?

A. Do lực lượng phương pháp mạng miền nam bộ lúc đó còn non yếu, chưa thể tiến hành đấu tranh vũ trang.

B. Vày lúc đó quân địch còn chưa dám tấn công lực lượng biện pháp mạng bởi vũ lực.

C. Vì chưng ta tôn trọng, nghiêm túc chấp hành hiệp nghị Giơnevơ, chủ trương phụ thuộc cơ sở pháp lí thế giới để đấu tranh bao gồm trị với địch là chủ yếu.

D. Vì bây giờ đấu tranh bằng quân sự sẽ không còn đưa lại thắng lợi như ta mong muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được bắt đầu khi làm sao ? Ở đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, tp sài thành - Chợ Lớn.

C. Mon 8/1954, thành phố sài thành - Chợ Lớn.

D. Mon 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh thiết yếu trị ở Miền Nam trong những năm 1954 - 1958 đã:

A. Làm cho suy yếu hệ thống chính quyền địch ở những đô thị.

B. Tập hợp dân chúng trong một trận mạc chống Mĩ - Diệm rộng lớn.

C. Có tác dụng thất bại cơ chế "tố cộng, diệt cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Bước đầu làm thất bại âm mưu biến miền nam bộ Việt phái nam thành trực thuộc địa của chủ nghĩa thực dân new của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. họp báo hội nghị nào của Ban Chấp hành tw Đảng vẫn ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng tấn công đổ chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị tháng 1/1958.

B. Họp báo hội nghị tháng 1/1959.

C. Họp báo hội nghị tháng 11/1958.

D. Họp báo hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa kháng lại kẻ thống trị của Mĩ - Diệm đang diễn ra đầu tiên ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã khắc ghi bước cải tiến và phát triển của phương pháp mạng miền nam bộ chuyển từ cố ... Thanh lịch thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3 My Friends, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3: My Friends

B. Phòng thủ bị đông; tiến công.

C. Giữ gìn lực lượng; tiến công.

D. Bị động; chủ động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. mặt trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt nam được thành lập và hoạt động vào lúc nào? chỗ nào ?

A. Ngày 20 /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người trước tiên giữ chức chủ tịch Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam Việt phái nam ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của trào lưu "Đồng khởi" ?

A. Làm cho lung lay toàn thể hệ thống ngụy quyền dùng Gòn, mở đường cho việc phát triển thường xuyên cửa bí quyết mạng miền Nam.

B. Là thành công đánh lốt sự thua kém chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ ở khu vực miền nam Việt Nam.C. Là chiến thắng có chân thành và ý nghĩa chiến lược đầu tiên của phương pháp mạng miền Nam, mở đường cho sự phát triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe của chiến tranh cách mạng.

D. Đánh dấu bước trở nên tân tiến của cách mạng miền nam bộ từ nỗ lực giữ gìn lực lượng lịch sự Tổng tiến công giải pháp mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm III của Đảng có điểm sáng gì ?

A. Đây là đại hội Đảng sản phẩm công nghệ II có sài gòn tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần trước tiên được tổ chức tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội đầu tiên đã đề con đường lối tạo chủ nghĩa làng mạc hội sinh hoạt nước ta.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần sản phẩm III đã xác định vai trò của biện pháp mạng miền bắc bộ như rứa nào ?

A. Phương pháp mạng khu vực miền bắc có vai trò quyết định so với sự nghiệp tạo chủ nghĩa xóm hội làm việc nước ta.

B. Biện pháp mạng miền bắc bộ có sứ mệnh quyết định so với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu đất nước.

C. Phương pháp mạng khu vực miền bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự cách tân và phát triển của biện pháp mạng cả nước.

D. Cách mạng miền bắc bộ có vai trò đưa ra quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, kim chỉ nam chung của biện pháp mạng hai miền là gì ?

A. đao binh chống Mĩ, giải phóng trọn vẹn Miền Nam.

B. Tao loạn chống Mĩ sinh hoạt Miền Nam, xây đắp chủ nghĩa buôn bản hội sinh hoạt Miền Bắc.

C. Binh đao chống Mĩ ở Miền Nam, tiến hành cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.

D. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vị cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất khu đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở khu vực miền bắc được xác định trong Đại hội Đảng cả nước lần vật dụng III?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp dịu - đem công nghiệp vơi là gốc rễ của nền kinh tế quốc dân.

B. Ra sức phái triển nông nghiệp trồng trọt và công nghiệp nhẹ - đem công nghiệp nhẹ là căn cơ của nền tài chính quốc dân.

C. Mang công nghiệp nặng trĩu làm nền tảng gốc rễ của nền kinh tế - ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng một biện pháp hợp lí.

D. Kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là căn nguyên của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu nước ta lần thứ III của Đảng đã bầu ai làm túng bấn thư máy nhất?

A. Hồ Chí Minh. B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3