Lav Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ gamesbaidoithuong.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Lav là gì

It would not be practicable, in view of the wide variation of circumstances, to lớn lav down a minimum standard of open space for application to lớn every planning scheme.
In places where fewer or smaller aircraft are being serviced a "lav cart" (essentially a small lav truông chồng pulled behind a tug) is used to service the lavatories.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả quan điểm của những chỉnh sửa viên gamesbaidoithuong.com gamesbaidoithuong.com hoặc của gamesbaidoithuong.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.
*

*

*

*

Xem thêm: Đi Cáp Treo Tiếng Anh Là Gì, “Cáp Treo” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gamesbaidoithuong.com English gamesbaidoithuong.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語