Knots Là Gì

knot tức thị gì, tư tưởng, những thực hiện cùng ví dụ vào Tiếng Anh. Cách vạc âm knot giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của knot.

Bạn đang xem: Knots là gì


Từ điển Anh Việt

knot

/nɔt/

* danh từ

nút, nơ

lớn make a knot: thắt nút ít, buộc nơ

(nghĩa bóng) vấn đề khó khăn

lớn tie oneself in (into) knots: gây đến phiên bản thân phần đông khó khăn phức tạp

điểm nút, điểm trung tâm, làm mối (một mẩu truyện...)

mắt mộc, đầu mấu; đốt, khấc (ngón tay...)

nhóm, tốp (người); cụm; (cây)

to lớn gather in knots: họp lại thành nhóm

u, loại bướu

dòng đệm vai (nhằm vác nặng) ((thường) porter"s knot)

côn trùng ràng buộc

the nuptial knot: mọt ràng buộc vợ chồng, nghĩa vợ chồng

lớn tie the nuptial knot

mang nhau

(sản phẩm hải) dặm, biển, hải lý

* ngoại rượu cồn từ

thắt nút ít (dây), buộc chặt bằng nút; thắt nơ

nhíu (lông mày)

kết chặt

làm cho rối, làm cho rối beng

* nội đụng từ

thắt nút lại

knot

(tô pô) nút ít // nút

parallel k. nút ít tuy vậy song


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

knot

* gớm tế

giờ

gút

gút, hải lý

hải lý

* kỹ thuật

bướu

cụm

dặm

dặm biển

đốt

gò

hạch

nóc

nút

nút thắt

mắt gỗ

mặt khum

mấu

xây dựng:

gióng

nút (dây thừng)

mặt gỗ

mắt tre

hóa học & vật liệu:

hải lý (1852m)

dệt may:

làm rối

thắt nút

điện tử & viễn thông:

nút buộc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 tự.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Savage Nghĩa Là Gì ? Savage Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa bé trỏ vào ô kiếm tìm kiếm với để thoát ra khỏi.Nhập từ bỏ đề nghị tìm vào ô search tìm cùng xem các từ được lưu ý hiển thị bên dưới.Lúc bé trỏ đang phía trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm dịch rời thân các tự được nhắc nhở.Sau đó dấn (một đợt nữa) giúp thấy cụ thể trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tra cứu vào ô search tìm với xem các trường đoản cú được gợi nhắc hiện ra dưới.Nhấp chuột vào trường đoản cú muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn thêm các bạn sẽ ko nhìn thấy từ bạn muốn tìm vào list gợi nhắc,khi ấy các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để chỉ ra từ bỏ đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*