Khối Lượng Tính Bằng Gam Của Nguyên Tử Nhôm

a) Theo giá bán trị trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon mang đến trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với từng nào gam.

Bạn đang xem: Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

b) khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C giỏi D ?

A. 5,342.10-23 g

B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g

D. 3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp số đúng, tính cùng ghi vào vở bài tập).

Xem thêm: Cách Chơi Warwick Mùa 9 Đầy Đủ, Chia Sẻ Warwick Mùa 9, Warwick Mùa 9


a) trọng lượng của một nguyên tử cacbon bằng: 1,9926.10-23 (g) = 12 đvC

=> trọng lượng của 1 đơn vị chức năng cacbon là

1 đvC = (dfrac1,9926.10^-2312) ≈ 1,66.10-24 (g).

b) trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là:

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương xứng của một đơn vị chức năng cacbon.

 mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

gamesbaidoithuong.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp gamesbaidoithuong.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng gamesbaidoithuong.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamesbaidoithuong.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.