Khi Các Em Đi Hoặc Đứng Hãy Để Ý Xem

*

Khi những em đi hoặc đứng , hãy chú ý tìm phát âm xem có những lúc nào cả cơ gấp cùng cơ duỗi ống quyển cùng co? lý giải hiện tượng đó.

Bạn đang xem: Khi các em đi hoặc đứng hãy để ý xem


*

 Khi cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co, nhưng không co về tối đa. Cả nhị cơ đối chọi cùng co tạo thành thế thăng bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng nhằm trọng tâm khung người rơi vào đế chân.


*

Khi những em đi hoặc đứng, hãy chú ý tìm phát âm xem có lúc nào cả cơ gấp với cơ duỗi cẳng chân cùng co. Giải thích hiện tượng đó.


 Khi đứng cả cơ gấp cùng cơ duỗi ống quyển cùng co tuy vậy không co về tối đa. Cả 2 cơ 1-1 đều co tạo nên thế cân bằng giữ cho khối hệ thống xương chân thẳng để trọng tâm khung hình rơi vào chân đế.


Câu 2: Khi các em đi hoặc đứng, hãy xem xét tìm gọi xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi ống chân cùng co? phân tích và lý giải hiện tượng đó.


Khi đứng cả cơ gấp cùng cơ duỗi ống chân cùng co tuy vậy không co tối đa. Cả 2 cơ đối chọi đều co tạo ra thế thăng bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng nhằm trọng tâm khung người rơi vào chân đế.


Khi đứng cả cơ gấp với cơ duỗi ống chân cùng co cơ mà không co buổi tối đa. Cả 2 cơ đối kháng đều co tạo ra thế cân đối giữ cho khối hệ thống xương chân thẳng để trọng tâm cơ thể rơi vào chân đế.


Khi đứng cả cơ gấp với cơ duỗi cẳng chân cùng co tuy thế không co tối đa. Cả 2 cơ solo đều co tạo thành thế cân bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng để trọng tâm khung hình rơi vào chân đế.


Câu 1. Đặc điểm kết cấu nào của tế bào cơ phù hợp với chức năngco cơ ? Câu 2. Khi những em đi hoặc đứng, hãy lưu ý tìm phát âm xem có lúc nào cả cơ gấp cùng cơ duỗi ống quyển cùng co. Giải thích hiện tượng đó.Câu 3*. Có khi nào cả cơ gấp với cơ xoạc một thành phần cơ thể thuộc co tối đa hoặc thuộc duỗi tối đa ? vì sao ? 

Câu 1. Đặc điểm kết cấu nào của tế bào cơ phù hợp với chức năngco cơ ? Câu 2. Khi các em đi hoặc đứng, hãy lưu ý tìm đọc xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi ống chân cùng co. Lý giải hiện tượng đó.Câu 3*. Có bao giờ cả cơ gấp với cơ xoạc một bộ phận cơ thể thuộc co tối đa hoặc thuộc duỗi tối đa ? vì sao ? 


Câu 1. Đặc điểm cấu tạo tương xứng với tính năng co của cơ là :- Tế bào cơ bao gồm nhiều đối chọi vị cấu trúc nối tức thời với nhau nên tế bào cơ dài.- Mỗi đơn vị cấu tạo có các tơ cơ dày với tơ cơ mảnh sắp xếp xen kẽ để khi tơ cơ miếng xuyên vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo cho sự co cơ.Câu 2. Lúc đứng cả cơ gấp cùng cơ duỗi ống chân cùng co mà lại không co buổi tối đa. Cả hai cơ đối chọi đều co tạo ra thế cân đối giữ cho hệ thống xương chân thẳng nhằm trọng tâm khung hình rơi vào chân đế.Câu 3.- ko k...
Đọc tiếp

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng co của cơ là :- Tế bào cơ có nhiều solo vị cấu tạo nối ngay tức thì với nhau phải tế bào cơ dài.- Mỗi đơn vị kết cấu có các tơ cơ dày với tơ cơ mảnh sắp xếp xen kẽ để khi tơ cơ miếng xuyên vào vùng phân bổ của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo cho sự co cơ.Câu 2. khi đứng cả cơ gấp với cơ duỗi cẳng chân cùng co nhưng mà không co về tối đa. Cả hai cơ 1-1 đều co tạo thành thế thăng bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng nhằm trọng tâm khung người rơi vào chân đế.Câu 3.- Không bao giờ cả 2 cơ vội vàng và chạng của một phần tử cơ thể thuộc co về tối đa.- Cơ gấp cùng cơ doạng của một thành phần cơ thể cùng duỗi buổi tối đa khi những cơ này mất khả năng tiếp nhận kích thích cho nên vì thế mất trương lực cơ (trường hợp fan bị liệt).


Đúng 0

Bình luận (2)

C1 :Khi những em đi hoặc đứng, hãy chú ý tìm đọc xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co. Phân tích và lý giải hiện tượng đó?

C2:Có lúc nào cả cơ gấp cùng cơ doãi một bộ phận cơ thể thuộc co buổi tối đa hoặc thuộc duỗi buổi tối đa ? vị sao ?
Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Sinh họcBài 10. Hoạt động của cơ
1
0
Gửi Hủy
Câu 1. Khi đứng cả cơ gấp với cơ duỗi cẳng chân cùng co mà lại không co về tối đa. Cả hai cơ 1-1 đều co tạo thành thế thăng bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng nhằm trọng tâm cơ thể rơi vào chân đế.Câu 2.- Không lúc nào cả 2 cơ vội và chạng của một phần tử cơ thể cùng co tối đa.- Cơ gấp với cơ choạng của một bộ phận cơ thể cùng duỗi buổi tối đa khi các cơ này mất khả năng chào đón kích thích vì vậy mất lực căng cơ (trường hợp người bị liệt).
Đọc tiếp

Câu 1. lúc đứng cả cơ gấp và cơ duỗi ống quyển cùng co nhưng mà không co về tối đa. Cả hai cơ 1-1 đều co tạo nên thế thăng bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng để trọng tâm khung hình rơi vào chân đế.Câu 2.- Không lúc nào cả 2 cơ vội và doãi của một phần tử cơ thể thuộc co buổi tối đa.- Cơ gấp và cơ doãi của một phần tử cơ thể thuộc duỗi về tối đa khi những cơ này mất khả năng mừng đón kích thích vì thế mất lực căng cơ (trường hợp fan bị liệt).


Đúng 0

Bình luận (1)

1. Khi các em đi hoặc đứng, hãy xem xét tìm phát âm xem có lúc nào cả cơ gấp với cơ duỗi ống chân cùng co? phân tích và lý giải hiện tượng đó.

2. Có bao giờ cả cơ gấp cùng cơ doạng của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi về tối đa? bởi sao?


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Sinh họcBài 9. Kết cấu và đặc thù của cơ
3
0
GửiHủy
1. Khi những em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi ống quyển cùng co? giải thích hiện tượng đó.- bao gồm đấy,khi chúng ta bật nhảy,co chân sau lên thì toàn bộ cơ co và cơ doãi cùng co lên.- do khi có được một chân cơ teo phải chuyển động để chân teo lên yêu cầu cơ đó teo là vớ nhiên,còn cơ duỗi khi chúng ta co lên co giạng cũng yêu cầu co theo chứ,nếu choãi thì lại đối nghịch cùng với cơ co phải cả hai cơ đều buộc phải co.2. Có khi nào cả cơ gấp với cơ giạng của một phần tử cơ thể cùng co về tối đa hoặc cùng duỗ...

Xem thêm: Chi Tiết Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Tp Link Đổi Pass Wifi, Làm Sao Để Đổi Mật Khẩu Wifi Tp


Đọc tiếp

1. Khi các em đi hoặc đứng, hãy lưu ý tìm đọc xem có lúc nào cả cơ gấp cùng cơ duỗi cẳng chân cùng co? lý giải hiện tượng đó.

- bao gồm đấy,khi chúng ta bật nhảy,co chân sau lên thì toàn bộ cơ teo và cơ giạng cùng teo lên.

- bởi khi có được chân cơ teo phải vận động để chân co lên yêu cầu cơ đó teo là tất nhiên,còn cơ duỗi khi chúng ta co lên co choạc cũng nên co theo chứ,nếu choãi thì lại đối nghịch cùng với cơ co buộc phải cả nhị cơ đều phải co.

2. Có bao giờ cả cơ gấp và cơ xoạc của một thành phần cơ thể thuộc co buổi tối đa hoặc cùng duỗi về tối đa? vì chưng sao?

- Đó là hiện tượng lạ chuột rút, thường xẩy ra khi các nhóm cơ hoạt động mạnh khi đã trong tâm trạng mỏi.


Đúng 0
Bình luận (0)

1, Cả cơ gấp với cơ duỗi ống chân cùng teo khi ta đứng.

Giải thích: lúc ta đứng cả cơ gấp và cơ chạng cùng teo để giữ xương chân đứng thẳng.


Đúng 0

Bình luận (0)

1,Ko lúc nào cơ gấp và cơ duỗi của cùng 1 bộ phận cơ thể cùng teo hoặc cùng duỗi tối đa. Vì cơ gấp và cơ duỗi của 1 bộ phận cơ thể chỉ cùng teo hoặc cùng duỗi tối đa khi các cơ này mất khả năng nhận kích thích tức là hệ thống tế bào cơ ở trạng thái trơ tuyệt đối - vốn chỉ xảy ra ở những người bị bại liệt!


Đúng 0

Bình luận (0)
1. Thử phân tích về việc phối hợp chuyển động co, dãn thân cơ nhì đầu (cơ gấp) và cơ cha đầu (cơ duỗi) sinh hoạt cánh tay diễn ra ntn?2. Lúc đi hoặc đứng, hãy lưu ý tìm phát âm xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi ống chân cùng co? lý giải hiện tượng đó?3. Có bao giờ cả cơ gấp với cơ choạng một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi buổi tối đa? vị sao?Help meee °^°
Đọc tiếp

1. Thử phân tích về sự việc phối hợp hoạt động co, dãn thân cơ hai đầu (cơ gấp) với cơ cha đầu (cơ duỗi) sinh sống cánh tay ra mắt ntn?

2. Lúc đi hoặc đứng, hãy chú ý tìm đọc xem có những lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi ống chân cùng co? giải thích hiện tượng đó?

3. Có lúc nào cả cơ gấp cùng cơ choãi một thành phần cơ thể thuộc co về tối đa hoặc cùng duỗi về tối đa? do sao?

Help meee °^°


Xem chi tiết
Lớp 8Sinh họcBài 9. Cấu tạo và đặc điểm của cơ
2
1
GửiHủy
1)Cơ nhị đầu sinh sống cánh tay co thì gập cẳng tay về phía trước, cơ tam đầu gập thì doãi cẳng tay ra. Cơ co làm xương cử hễ dẫn tới việc vận hễ ở cánh tay. Vào sự vận động tất cả sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các cơ: cơ này co thì cơ ka choãi và ngược lại.2)- gồm đấy,khi các bạn bật nhảy,co chân sau lên thì tất cả cơ co và cơ choạng cùng co lên.- bởi khi co chân cơ co phải chuyển động để chân co lên buộc phải cơ đó co là vớ nhiên,còn cơ duỗi khi bạn co lên co doạng cũng đề nghị co theo chứ,nếu choạng thì lại đối nghịch...
Đọc tiếp

1)Cơ nhị đầu ở cánh tay co thì gập cẳng tay về phía trước, cơ tam đầu gập thì choạc cẳng tay ra. Cơ co làm xương cử đụng dẫn đến sự vận đụng ở cánh tay. Trong sự vận động bao gồm sự kết hợp nhịp nhàng giữa những cơ: cơ này co thì cơ ka xoạc và ngược lại.

2)

- gồm đấy,khi chúng ta bật nhảy,co chân sau lên thì tất cả cơ teo và cơ doãi cùng co lên.

- bởi vì khi có được chân cơ co phải vận động để chân co lên nên cơ đó teo là vớ nhiên,còn cơ duỗi khi bạn co lên co doạng cũng cần co theo chứ,nếu xoạc thì lại đối nghịch cùng với cơ co đề nghị cả nhị cơ đều buộc phải co.

3) Đó là hiện tượng lạ chuột rút, thường xẩy ra khi những nhóm cơ chuyển động mạnh khi đã trong tâm lý mỏi.


Đúng 0

Bình luận (1)
Câu 1. Đặc điểm cấu tạo cân xứng với công dụng co của cơ là :– Tế bào cơ có nhiều đối chọi vị kết cấu nối ngay tắp lự với nhau yêu cầu tế bào cơ dài.– Mỗi đơn vị kết cấu có những tơ cơ dày và tơ cơ mảnh sắp xếp xen kẽ để khi tơ cơ miếng xuyên vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại làm cho sự teo cơ.Câu 2. Khi đứng cả cơ gấp cùng cơ duỗi cẳng chân cùng co tuy nhiên không co về tối đa. Cả hai cơ 1-1 đều co tạo nên thế thăng bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng nhằm trọng tâm khung hình rơi vào chân đế.Câu 3.– Kh...
Đọc tiếp

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo phù hợp với công dụng co của cơ là :– Tế bào cơ gồm nhiều solo vị kết cấu nối liền với nhau phải tế bào cơ dài.– Mỗi solo vị cấu trúc có những tơ cơ dày và tơ cơ mảnh sắp xếp xen kẽ để khi tơ cơ mảnh xuyên vào vùng phân bổ của tơ cơ dày sẽ có tác dụng cơ ngắn lại làm cho sự co cơ.Câu 2. lúc đứng cả cơ gấp với cơ duỗi cẳng chân cùng co dẫu vậy không co buổi tối đa. Cả hai cơ 1-1 đều co tạo nên thế cân bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng để trọng tâm khung hình rơi vào chân đế.Câu 3.– Không bao giờ cả 2 cơ cấp và choạng của một bộ phận cơ thể thuộc co buổi tối đa.– Cơ gấp với cơ chạng của một bộ phận cơ thể cùng duỗi về tối đa khi những cơ này mất khả năng tiếp nhận kích thích vì vậy mất trương lực cơ (trường hợp fan bị liệt).


Đúng 0

Bình luận (0)

khi đi hoặc đứng có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co giải thích


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Sinh họcChương III. Tuần hoàn
3
0
GửiHủy

Cả cơ gấp với cơ duỗi ống quyển cùng co khi ta đứng.

Giải thích: lúc ta đứng cả cơ gấp và cơ choạc cùng teo để giữ lại xương chân đứng thẳng.


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Khi đứng cả cơ gấp cùng cơ choãi cùng teo ,nhưng không buổi tối đa .Cả hai cơ đối kháng tạo cho thế thăng bằng cho khối hệ thống xương chân thẳng để trọng tâm khung hình rơi vào chân đế.


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Khi đi thì 2 cơ này không cùng co.

Khi đứng thì 2 cơ thuộc co, cơ mà không co về tối đa. Nhì cơ 1-1 đều co tạo ra thế cân đối để giữ cho khối hệ thống xương chân thẳng nhằm dồn trọng tâm cơ thể vào chân đế.


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Lớp tớ sẽ học đến bài xích 24 sách VNEN: tăng tốc hoạt rượu cồn thể lực. Gồm một thắc mắc là: Khi những em đi hoặc đứng hãy tò mò xem có những lúc nào cả cơ gấp cùng cơ duỗi ống chân cùng co? lý giải vì sao?Câu này lớp tớ cho trả lời rồi nhưng mang đến tớ hỏi ngây ngô tí: Cơ gấp cùng cơ duỗi ống chân nằm ở ở đâu của cơ thể ? Nó cùng co là ra sao ?Cảm ơn các cậu trước
Đọc tiếp

Lớp tớ vẫn học đến bài xích 24 sách VNEN: bức tốc hoạt cồn thể lực. Có một câu hỏi là: Khi những em đi hoặc đứng hãy tò mò xem có những lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi ống quyển cùng co? phân tích và lý giải vì sao?

Câu này lớp tớ cho trả lời rồi nhưng mang lại tớ hỏi ngây ngô tí: Cơ gấp và cơ duỗi ống chân nằm ở nơi nào của khung người ? Nó cùng co là thế nào ?

Cảm ơn các cậu trước


Xem chi tiết
Lớp 8Sinh họcBài 9. Kết cấu và đặc thù của cơ
1
0
GửiHủy

Đúng 0

Bình luận (0)

Có bao giờ cả cơ gấp cùng cơ chạng một thành phần cơ thể thuộc co tối đa hoặc cùng duỗi buổi tối đa ? bởi vì sao ?


Xem chi tiết
Lớp 8Sinh học
1
0
GửiHủy

- Không lúc nào cả 2 cơ gấp với cơ giạng của một bộ phận cơ thể cùng co về tối đa.

- Cơ gấp và cơ choạc của một phần tử cơ thể thuộc duỗi về tối đa khi những cơ này mất khả năng đón nhận kích thích cho nên mất lực căng cơ (trường hợp người bị kia liệt).


Đúng 0

Bình luận (0)