Inner Peace Là Gì

ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (11) Đức Đạt Lai Lạt Ma Tuệ Uyển chuyển ngữ/Monday, April 20, 2015 

*
*

Tất cả chúng ta đều có khả năng để biểu lộ lòng yêu thương và tình cảm đến người khác, nhưng khi chúng ta phát triển trong thế giới vật chất, thì những giá trị này có xu hướng ngủ quên. Chúng ta có thể phát triển chúng trên căn bản của cảm nhận thông thường, kinh nghiệm thông thường và những kết luận khoa học. Đáp ứng gần đây đến thảm họa ở Phi Luật Tân là một thí dụ của vấn đề những giá trị như vậy đã thức dậy như thế nào; người ta giúp đở đơn giản bởi vì người khác đau khổ và cần hổ trợ.

Bạn đang xem: Inner peace là gì

We all have the potential to show others love and affection, but as we progress in our materialistic world, these values tend to remain dormant. We can develop them on the basis of common sense, common experience and scientific findings. The response to the recent tragedy in the Philippines is an example of how such values are awakened; people helped simply because others are suffering and in need of support.

Nếu chúng ta chán nản, buồn rầu và chỉ phàn nàn, thì sẽ không giải quyết được những vấn nạn của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho một giải pháp, thì sẽ không giải quyết được những rắc rối của chúng ta. Chúng ta cần đối diện chúng, để đối phó chúng mà không bạo động, nhưng với sự tự tin - và không bao giờ đầu hàng. Nếu chúng ta tiếp nhận một sự tiếp cận bất đạo động, nhưng cũng do dự bên trong, thì chúng ta sẽ không thành công. Quý vị phải tự tin và gia tăng những nổ lực - nói cách khác không bao giờ buông trôi.

If we are demoralized, sad and only complain, we’ll not solve our problems. If we only pray for a solution, we’ll not solve our problems. We need to face them, to deal with them without violence, but with confidence - and never give up. If you adopt a non-violent approach, but are also hesitant within, you’ll not succeed. You have to have confidence and keep up your efforts - in other words, never give up.

Chúng ta cần làm mạnh lên những giá trị nội tại như toại nguyện, nhẫn nại và bao dung, cũng như lòng từ bi cho người khác. Hãy tâm nguyện rằng những biểu lộ tình cảm thay vì tiền tài và quyền lực mới hấp dẫn những người bạn thật sự, lòng từ bi là chìa khóa để bảo đảm sự cát tường của chính chúng ta.

We need to strengthen such inner values as contentment, patience and tolerance, as well as compassion for others. Keeping in mind that it is expressions of affection rather than money and power that attract real friends, compassion is the key to ensuring our own well-being.

Chúng ta có thể làm cho thế kỷ này hòa bình hơn nếu chúng ta yêu mến bất bạo động và quan tâm cho sự cát tường của người khác. Điều ấy là có thể. Nếu con người hạnh phúc hơn, gia đình người ấy sẽ hạnh phúc hơn và những quốc gia sẽ hạnh phúc hơn. Bằng việc chuyển hóa chính chúng ta thì chúng ta có thể chuyển hóa những cung cách sống của loài người chúng ta và làm cho thế kỷ này từ bi hơn.

We can make this a more peaceful century if we cherish non-violence and concern for others’ well-being. It is possible. If the individual is happier, his or her family is happier; if families are happy, neighbourhoods and nations will be happy. By transforming ourselves we can change our human way of life and make this a century of compassion.

Một khi chúng ta đã có một sự thực hành từ bi thì thể trạng tâm thức của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn sẽ đưa đến một sự hòa bình nội tại, cho phát sinh sự tự tin, đưa đến việc giảm thiểu sợ hãi. Điều này tạo nên những thành viên tích cực hữu ích cho cộng đồng. Sự vị kỷ trái lại đưa đến khoảng cách, nghi ngờ, không tin tưởng và cô đơn, với sự bất hạnh như kết quả.

Once we have a firm practice of compassion our state of mind becomes stronger which leads to inner peace, giving rise to self-confidence, which reduces fear. This makes for constructive members of the community. Self-centredness on the other hand leads to distance, suspicion, mistrust and loneliness, with unhappiness as the result.

Tinh thần, thân thể, và cảm xúc, chúng ta giống nhau. Mỗi chúng ta có tiềm năng đối với tốt và xấu và bị tràn ngập bởi những cảm xúc phiền não như sân hận, sợ hãi, thù oán, nghi ngờ và tham dục. Những cảm xúc này có thể là nguyên nhân của nhiều rắc rối. Trái lại nếu chúng ta trau dồi lòng từ ái, bi mẫn và quan tâm cho người khác, thì sẽ không có chỗ cho sân hận, thù oán và ganh tỵ.

Mentally, physically and emotionally we are the same. We each have the potential to good and bad and to be overcome by disturbing emotions such as anger, fear, hatred, suspicion and greed. These emotions can be the cause of many problems. On the other hand if you cultivate loving kindness, compassion and concern for others, there will be no room for anger, hatred and jealousy.

Tôi thường nói mục tiêu của đời sống là hạnh phúc. Sự tồn tại của chúng ta căn cứ trên hy vọng. Cuộc sống của chúng ta được thiết lập trên cơ hội để hạnh phúc, không nhất thiết là sự giàu sang, mà là niềm hạnh phúc trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nuông chiều trong sự hài lòng cảm giác, thì chúng ta chỉ hơi khác với thú vật. Trong thực tế, chúng ta có não bộ và sự thông minh kỳ diệu này; cho nên chúng ta phải nghiên cứu để sử dụng nó.

I usually say the aim of life is to be happy. Our existence is based on hope. Our life is rooted in the opportunity to be happy, not necessarily wealthy, but happy within our own minds. If we only indulge in sensory pleasure, we’ll be little different from animals. In fact, we have this marvellous brain and intelligence; we must learn to use it.

Chúng ta cần rõ ràng cảm xúc nào là tai hại và thứ nào là lợi lạc; sau đó nuôi dưỡng những cảm xúc hữu ích đối với niềm hòa bình của tâm thức. Thường thường, vì thiếu hiểu biết, chúng ta chấp nhận sân hận và thù oán như một bộ phận tự nhiên của tâm thức chúng ta. Đây là một thí dụ về si mê như cội nguồn của những vấn nạn loài người. Để giảm thiểu những cảm xúc tàn phá, thì chúng ta củng cố những cảm xúc tích cực; một sự vệ sinh như vậy có thể đóng góp cho một xã hội lành mạnh hơn.

We need to be clear which emotions are harmful and which are helpful; then cultivate those that are conducive to peace of mind. Often, due to a lack of knowledge, we accept anger and hatred as natural parts of our minds. This is an example of ignorance being the source of our problems. To reduce our destructive emotions we strengthen the positive ones; such emotional hygiene can contribute to a healthier society.

Một số người xem sự thực hành từ ái và bi mẫn chỉ liên hệ đến tôn giáo và nếu họ không thích thú với tôn giáo nữa thì họ quên lãng những giá trị nội tại này. Nhưng từ ái và bi mẫn là những phẩm chất mà loài người chắc chắn cần có để sống với nhau.

Some people consider the practice of love and compassion is only related to religious practice and if they are not interested in religion they neglect these inner values. But love and compassion are qualities that human beings require just to live together.

Chúng ta có một lối sống vật chất phổ biến được đặc trưng bởi một nền văn hóa vật chất. Tuy nhiên, điều này chỉ cung ứng cho chúng ta một cảm giác hài lòng tạm thời; trái lại sự toại nguyện lâu dài căn cứ không trên cảm giác mà ở tâm thức. Đó là nơi mà sự tĩnh lặng thật sự được tìm thấy. Và sự hòa bình của tâm hồn cũng biến thành một nhân tố nổi bật trong sức khỏe tinh thần của chúng ta.

We have a largely materialistic lifestyle characterized by a materialistic culture. However, this only provides us with temporary, sensory satisfaction, whereas long-term satisfaction is based not on the senses but on the mind. That’s where real tranquility is to be found. And peace of mind turns out to be a significant factor in our physical health too.

Tất cả chúng ta muốn sống một đời sống hạnh phúc và có quyền để làm như thế, cho dù qua làm việc hay sự thực hành tâm linh. Tôi là đối tượng của những cảm xúc phiền não như sân hận và ganh tỵ giống như quý vị, nhưng tất cả chúng ta cũng có năng lực đối với những cảm xúc thánh thiện. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục hiện hữu của chúng ta bị định hướng đối với sự phát triển vật chất; quên lãng những giá trị nội tại. Hậu quả chúng ta thiếu một sự tỉnh giác rõ ràng về những giá trị nội tại vốn là căn bản của một cuộc sống hạnh phúc.

We all want to live a happy life and have a right to do so, whether through work or spiritual practice. I’m subject to destructive emotions like anger and jealousy the same as you, but we all have potential for good too. However, our existing education system is oriented towards material development; neglecting inner values. Consequently we lack a clear awareness of the inner values that are the basis of a happy life.

Chính trong sự quan tâm mà chúng ta chăm sóc người khác. Sự vị kỷ đối kháng đến tính tự nhiên căn bản của loài người. Trong sự quan tâm của chúng ta như loài người, chúng ta cần chú ý đến những giá trị nội tại. Đôi khi người ta nghĩ từ bi là chỉ giúp người khác, trong khi chúng ta không lợi lạc gì. Đây là một sai lầm. Khi chúng ta quan tâm cho chính chúng ta với người khác, chúng ta tự nhiên phát triển một cảm giác tự tin, để giúp người khác có được sự can đảm và sức mạnh nội tại.

It’s in our interest to take care of others. Self-centredness is opposed to basic human nature. In our own interest as human beings we need to pay attention to our inner values. Sometimes people think compassion is only of help to others, while we get no benefit. This is a mistake. When you concern yourself with others, you naturally develop a sense of self-confidence. To help others takes courage and inner strength.

Xem thêm: Etc Đọc Là Gì - Vân Vân Trong Tiếng Anh Là Gì

Nếu ai đó cư xử một cách tiêu cực đối với bạn, thật hữu ích để nhớ rằng người ấy là một con người giống như bạn và để phân biệt giữa một hành vi và con người làm việc ấy. Nếu những phương pháp đối kháng cần có để ngăn ngừa người nào đó làm việc tổn hại, thì luôn luôn tốt hơn là thực hiện việc ấy với một tâm thức tĩnh lặng thay vì phiền não. Nếu bạn hành động vì sân hận, phần tối ưu của não bộ bạn thất bại trong việc biểu hiện chức năng. Hãy nhớ, từ bi không là một dấu hiệu của yếu kém.

If someone behaves negatively towards you, it helps to remember that he or she is a human being like you and to distinguish between an action and the person who does it. If counter measures are needed to prevent someone doing harm, it's always better to do it with a calm rather than an agitated mind. If you act out of anger, the best part of your brain fails to function. Remember, compassion is not a sign of weakness

Trong quá khứ, tàn phá hàng xóm của bạn có thể được xem là một chiến thắng, nhưng ngày nay tất cả chúng ta liên hệ lẫn nhau. Chúng ta sống trong một nền kinh tế toàn cầu; chúng ta đối diện với những vấn nạn như khí hậu thay đổi tác động đến tất cả chúng ta. 7 tỉ người sống ngày nay thuộc một gia đình nhân loại. Trong phạm vi mà sự quan tâm của người khác ở trong sự quan tâm của chúng ta và sự quan tâm của chúng ta ở trong sự quan tâm của họ, cho nên việc sử dụng sức mạnh là tự tàn phá.

In the past, destruction of your neighbour might have been considered a victory, but today we are all interdependent. We live in a global economy; we face problems like climate change that affect us all. The 7 billion human beings alive today belong to one human family. In the context that others’ interests are in our interest and our interest is in their interest, the use of force is self-destructive.

Một cộng đồng từ bi sẽ không được đạt đến qua cầu nguyện; tôi tự cầu nguyện, nhưng tôi chấp nhận những giới hạn của nó. Chúng ta cần hành động để phát triển từ bi, để tạo niềm hòa bình nội tại trong chính chúng ta và để chia sẻ niềm hòa bình nội tại với gia đình và bè bạn chúng ta. Hòa bình và nhiệt tình sau đó có thể lan tỏa xuyên qua cộng đồng giống như những làn sóng lan tỏa trên mặt nước khi chúng ta đánh rơi một viên sỏi vào một hồ nước.

A compassionate community will not be achieved only through prayer; I pray myself, but I accept its limitations. We need to take action to develop compassion, to create inner peace within ourselves and to share that inner peace with our family and friends. Peace and warm-heartedness can then spread through the community just as ripples radiate out across the water when you drop a pebble into a pond.

Bây giờ và sau này, các lãnh tụ tôn giáo hãy đến với nhau và cho thấy trong tâm linh chúng ta cùng có thông điệp của hòa bình, điều ấy là quan trọng. Bởi vì lịch sử được đánh dấu bằng những biến cố xung đột và đẩm máu nhân danh tôn giáo,cho nên thật quan trọng để hành động cho hòa hiệp và để chứng minh hòa hiệp trong những truyền thống tâm linh của chúng ta.

From time to time it is also important that religious leaders get together to show that in spirituality we share a message of peace. Because history is marked by incidents of conflict and bloodshed in the name of religion, it is important to work for and to demonstrate harmony among our spiritual traditions.

Để được toại nguyện con người chúng ta cần sự tin tưởng và tình thân hữu, đấy là những thứ có xu hướng phát triển tốt hơn nhiều một khi chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng sanh có quyền để hạnh phúc, giống như chính chúng ta. Đặt lợi ích của người khác trong sự quan tâm không chỉ giúp ích cho họ, nó cũng hổ trợ chính chúng ta. Nhiệt tình và quan tâm đến người khác là một bộ phận của bản chất con người và là cốt lõi của những giá trị nhân bản tích cực.

To be contented human beings we need trust and friendship, which tends to develop much better once we realise that all beings have a right to happiness, just as we do. Taking others’ interests into account not only helps them, it also helps us. Warm-heartedness and concern for others are a part of human nature and are at the core of positive human values.

Mọi người muốn một đời sống hạnh phúc không có khó khăn hay khổ đau. Chúng ta tạo ra nhiều vấn nạn mà chúng ta đối diện. Không ai muốn tạo ra những rắc rối, nhưng chúng ta có xu hướng bị nô lệ bởi những cảm xúc mạnh mẽ như sân hận, thù oán và dính mắc căn cứ trên những vọng tưởng sai lầm về con người và sự vật. Chúng ta cần tìm cách giảm thiểu những cảm xúc này bằng việc loại trừ si mê tiềm ẩn dưới chúng và áp dụng những năng lực đối trị. 

Everyone wants a happy life without difficulties or suffering. We create many of the problems we face. No one intentionally creates problems, but we tend to be slaves to powerful emotions like anger, hatred and attachment that are based on misconceived projections about people and things. We need to find ways of reducing these emotions by eliminating the ignorance that underlies them and applying opposing forces.

Trong khi ám sát, bắt nạt, bóc lột và tai tiếng thường làm nên tin tức, khi hàng nghìn trẻ con tiếp nhận sự chăm sóc và tình cảm của những bà mẹ mỗi ngày thì không được nhắc tới bởi vì chúng ta cho điều ấy là đương nhiên. Chúng ta có thể là đối tượng của những cảm xúc tiêu cực, nhưng có thể giữ chúng dưới sự kiểm soát, để trau dồi một cảm giác cải thiện cảm xúc, trên căn bản của những giá trị nhân bản là gốc rể trong tình cảm ấy - đó là điều mà tôi gọi là đạo đức thế tục.

While murder, bullying, exploitation and scandal regularly make news, when thousands of children receive their mother’s care and affection every day it isn’t reported because we take it for granted. We may be subject to negative emotions, but it’s possible to keep them under control, to cultivate a sense of emotional hygiene, on the basis of human values that are rooted in that affection - what I call secular ethics.

Khi trẻ chúng ta có một cảm nhận mạnh mẽ về những giá trị căn bản như tin tưởng và nhiệt tình, là những thứ mà chúng ta có xu hướng quên lãng trong thế giới tranh đua ngày nay khi chúng ta lớn lên, tuy thế từ lúc mới sanh ra tất cả chúng ta cần nhu cầu tình cảm. Những cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm ngày nay không thay đổi nhiều lắm qua hàng nghìn năm, nhưng sự quan tâm gia tăng con số những người đang cho thấy trong thế giới nội tại của họ và vấn đề những cảm xúc của họ hoạt động như thế nào là dấu hiệu của sự trưởng thành.

When young we have a vivid sense of basic values like trust and warm-heartedness, which we tend to neglect in today’s competitive world as we grow up, yet from birth we all have a need for affection. The emotions we experience today have not changed much over the last few thousand years, but the interest increasing numbers of people are showing in their inner world and how their emotions work is a sign of maturity.

Học vấn là cách tốt nhất để tự rèn luyện như thế chúng ta sẽ bảo đảm cho sự cát tường của mình bằng việc quan tâm chính chúng ta với những ngươi khác. Có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới từ bi hơn, hòa bình hơn, những điều này không chỉ là sự quan tâm của mỗi người, mà còn là trách nhiệm của mỗi người phải có.

Education is the best way to train ourselves that we will secure our own well-being by concerning ourselves with others. It is possible to create a better world, a more compassionate, more peaceful world, which is not only in everyone’s interest, but is everyone’s responsibility to achieve.

Ngày nay, chúng ta phải đối diện với một khoảng cách khổng lồ giữa giàu và nghèo. Đây không phải chỉ là lỗi lầm đạo đức, mà thực tế là một sai sót. Nó đưa người giàu sống trong lo lắng và người nghèo sống trong chán nản, điều đó có khả năng đưa đến bạo động hơn. Chúng ta phải hành động để giảm thiểu khoảng cách này. Thật sự là không công bằng khi một số có quá nhiều trong khi những người khác đói khổ.

Nowadays, we are confronted by a huge gap between rich and poor. This is not only morally wrong, but practically a mistake. It leads to the rich living in anxiety and the poor living in frustration, which has the potential to lead to more violence. We have to work to reduce this gap. It’s truly unfair that some people should have so much while others go hungry.

Nếu chúng ta thực hiện một nổ lực cương quyết, căn cứ trên một nền học vấn thích đáng, thì chúng ta có thể thay đổi thế giới. Chúng ta ích kỷ, đấy là tự nhiên, nhưng chúng ta cần ích kỷ thông minh, không ích kỷ ngu dại. Chúng ta phải quan tâm chính chúng ta hơn với sự cát tường của người khác, đó là cách vị kỷ thông tuệ. Chúng ta có khả năng để đem lợi ích lâu dài vào sự quan tâm. Tôi nghĩ như vậy có thể thực hiện một sự thay đổi thật sự trong thế kỷ này.

If we make consistent effort, based on proper education, we can change the world. We are selfish, that’s natural, but we need to be wisely selfish, not foolishly selfish. We have to concern ourselves more with others’ well-being, that’s the way to be wisely selfish. We have the ability to take the long-term benefit into account. I think it is possible to make real change in this century.

Chúng ta cần thông hiểu sự không cân bằng của hệ thống giáo dục quá nghiêng về những giá trị vật chất. Giải pháp là không đưa ra một thuyết giảng thỉnh thoảng, mà phải kết hợp đạo đức vào trong chương trình giáo dục. Để làm điều này một cách đầy đủ đòi hỏi một đạo đức thế tục, thoát khỏi ảnh hưởng của tôn giáo, căn cứ trên ý thức thông thường, một quan điểm thực tiển và những khám phá khoa học.

We need to understand the inadequacy of an educational system so slanted towards material values. The solution is not to give an occasional lecture, but to integrate ethics into the educational curriculum. To do this effectively requires a secular ethics, free of religious influence, based on common sense, a realistic view and scientific findings.

Trong thế giới liên hệ hổ tương và toàn cầu hóa ngày nay, mọi người với những quan điểm, tín ngưỡng, và chủng tộc thế giới khác nhau là thông thường bây giờ. Do thế, việc chúng ta tìm cách để hợp tác với nhau trong một tinh thần chấp thuận và tôn trọng hổ tương là một vấn đề khẩn cấp vô cùng.

In today’s interconnected and globalized world, it is now commonplace for people of dissimilar world views, faiths and races to live side by side. It is a matter of great urgency, therefore, that we find ways to cooperate with one another in a spirit of mutual acceptance and respect.

Tham gia cược tại THA BET