Hgcl2 là chất điện li mạnh hay yếu

(1) Ankan là phần đông hidrocacbon no, mạch hở gồm công thức phân tử tầm thường là CnH2n+2.

Bạn đang xem: Hgcl2 là chất điện li mạnh hay yếu

(2) Ancol bậc 1 phản bội ứng với CuO chiếm được xeton.

(3) Phenol được sử dụng để triển khai thuốc nổ.

(4) Phenol tan vô hạn vào nước sống 66°C.

Số phát biểu đúng là:


Trong những thí nghiệm sau đây, số thí nghiệm xảy ra sự thoái hóa kim loại?

(1). Điện phân CaCl2 lạnh chảy.

(2). Cho kim loại Zn vào dung dịch NaOH.

(3). Mang đến AgNO3 vào hỗn hợp Fe(NO3)2.

(4). đến Fe3O4 vào hỗn hợp HI.

(5). đến FeO vào dung dịch HNO3 loãng dư.

(6). Cho luồng khí H2 đi qua ống sứ đựng CuO nung nóng.

(7). Đốt thanh sắt kế bên không khí. (8).Để một cái nồi bằng gang kế bên không khí ẩm.

(9). Một gai dây truyền bởi Ag bị đốt cháy.


Cho những phát biểu sau:

(1) vào công nghiệp để tiếp tế axit nitric, bạn ta hay đun nóng tất cả hổn hợp natri nitrat rắn cùng với dd H2SO4 đặc.

(2) Dây sắt rét đỏ cháy vào khí clo tạo thành khói gray clolor đỏ là các hạt chất rắn fe (III) clorua.

(3) khi đốt nóng, khí cacbon monooxit cháy trong cháy trong oxi đến ngọn lửa màu lam nhạt

(4) Gang trắng thường được dùng làm sản xuất thép

Số tuyên bố đúng là:


Cho các phát biểu sau:

(1) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa gồm tính khử.

(2) Phenol gia nhập phản ứng nuốm brom cạnh tranh hơn benzen.

(3) Anđehit tính năng với H2 (dư) tất cả xúc tác Ni đun nóng, nhận được ancol bậc một.

(4) dung dịch axit axetic tính năng được với Cu(OH)2.

(5) hỗn hợp phenol trong nước làm cho quỳ tím hóa đỏ.

Số phát biểu chính xác là :


Cho những phát biểu sau:

1. Hỗn hợp NaHSO4 làm phenolphtalein hóa hồng

2. Dịch bao tử trong cơ thể người có môi trường thiên nhiên axit

3. Phản nghịch ứng xẩy ra trong dung dịch những chất điện li là phản bội ứng giữa những cation

4. Phương trình ion rút gọn mang đến biết bản chất của phản nghịch ứng trong dung dịch những chất điện li

5. CH3COONa, HCl và NaOH là phần đa chất năng lượng điện li dũng mạnh

Số phát biểu đúng là:


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây kim loại Fe dư vào khí Cl2.

(2) mang đến Fe3O4 vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(3) Đốt nóng tất cả hổn hợp Fe cùng S (trong chân không).

(4) Cho kim loại Fe vào lượng dư dung dịch HCl.

(5) Nhúng thanh sắt vào hỗn hợp HNO3 sệt nguội, rồi lôi ra cho vào hỗn hợp HCl loãng.

Xem thêm: Q&Amp;A Là Gì - Angularjs: Api: $Q

(6). Mang lại Fe (dư) vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa HCl cùng KNO3.

(7). đến bột fe vào hỗn hợp AgNO3 (dư). (

8). đến bột fe vào dung dịch CuCl2 (dư).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được muối hạt sắt (II)?


Câu 7:


Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4

(2) Sục khí SO2 vào hỗn hợp H2S

(3) Sục các thành phần hỗn hợp khí NO2 với O2 vào nước

(4) cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng

(5) cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, rét

(6) cho SiO2 vào hỗn hợp HF

(7) đến Na vào hỗn hợp NaCl

Số thí nghiệm tất cả phản ứng oxi hoá - khử xẩy ra là.


Câu 8:


Cho các phát biểu sau:

(1) Phenol tất cả tính axit táo bạo hơn ancol tuy vậy vẫn không có tác dụng hóa đỏ quỳ tím.

(2) Phenol được dùng làm điều chế vật liệu bằng nhựa phenol-fomadehit, thuốc diệt cỏ phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc....

(3) phản bội ứng thay brom vào vòng thơm của phenol dễ hơn làm phản ứng vậy của brom vào vòng benzen.

(4) Nếu mang lại dung dịch HNO3 vào phenol ta đã thu được kết tủa trắng của axit picric

Số phát biểu đúng là:


Câu 9:


Cho các nhận định sau:

(1) bội nghịch ứng axit - bazo là phản bội ứng axit chức năng với bazo

(2) NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3 và KHCO3 là những muối axit

(3) Pb(OH)2 là một trong những hidroxit lưỡng tính

(4) các dung dịch axit, bazo và muối dẫn điện được là vì trong dung dịch chúng có các ion trái dấu

(5) dung dịch HCl vào C6H6 (benzen) ko dẫn năng lượng điện được

Số tuyên bố đúng là:


Câu 10:


Cho những nhận xét sau:

(1) Phenol (C6H5OH) cùng anilin những phản ứng với nước brom chế tạo ra kết tủa.

(2) Anđehit bội phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°) tạo thành ancol bậc một.

(3) Axit fomic chức năng với dung dịch KHCO3 tạo nên CO2.

(4) Etylen glicol, axit axetic với glucozơ gần như hòa tan được Cu(OH)2 ở đk thường.

(5) Anđehit fomic với phenol được dùng để làm tổng thích hợp nhựa novolac.

Số nhận xét đúng là


Câu 11:


Cho các phát biểu sau:

(1) Than cốc được sử dụng để sản xuất thuốc nổ đen, thuốc pháo

(2) Than gỗ được dùng làm chất khử trong luyện kim

(3) chất thủy tinh lỏng là dung dịch đậm sệt của Na2SiO3 và K2SiO3

(4) vào tự nhiên, Silic gồm tồn tại ngơi nghỉ dạng đơn chất.

(5) Silic được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện

(6) Silic có trong các khoáng đồ như thạch anh, cát....

Số phát biểu đúng là


Câu 12:


Cho các thí nghiệm sau :

(1) Đun lạnh nước cứng trợ thời thời.

(2) đến phèn chua vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

(3) cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

(4) đến khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.

(5) mang đến khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

(6) đến K2CO3 vào hỗn hợp Al2O3.

Số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là?


Câu 13:


Cho khí H2S lội chậm cho đến dư qua lếu láo hợp gồm FeCl3, AlCl3, NH4Cl, CuCl2 chiếm được kết tủa X. Nhân tố của X là:


Câu 14:


Có các phát biểu sau:

1) Hợp hóa học hữu cơ duy nhất thiết phải tất cả cacbon cùng hidro.

2) những hidrocacbon thơm đều phải sở hữu công thức thông thường là CnH2n+6 cùng với (n

*
6).

3) Penta-l,3-đien tất cả đồng phân hình học cis-trans.

4) Isobutan tính năng với Cl2 thắp sáng theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 chỉ thu được một loại sản phẩm hữu cơ.

5) Hidrocacbon bao gồm công thức phân tử C4H8 bao gồm 5 đồng phân cấu tạo.

Số tuyên bố đúng là


Câu 15:


Cho các phản ứng hoá học sau

(1) Al2O3 + dung dịch NaOH ®

(2) Al4C3 + H2O ®

(3) dung dịch NaAlO2 + CO2 ®

(4) dung dịch AlCl3 + hỗn hợp Na2CO3 ®

(5) dung dịch AlCl3 + dung dịch NH3 ®

(6) Al + dung dịch NaOH ®

Số phản ứng gồm sự sản xuất thành Al(OH)3 là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam