Hằng số phân li

Tại các bài xích trước những em vẫn biết gồm chất năng lượng điện li mạnh bạo và tất cả chất năng lượng điện li khôn xiết yếu hèn cùng nhằm Review được mức độ năng lượng điện li ra ion của hóa học năng lượng điện li trong dung dịch người ta sử dụng quan niệm độ điện li.

Bạn đang xem: Hằng số phân li


Vậy độ điện li là gì? hằng số phân li là gì các tính ra sao? hằng số phân li thuộc vào nhân tố nào?chúng ta vẫn biết qua nội dung bài viết tiếp sau đây.

I. Độ điện li

- Độ điện li α (anpha) của chất năng lượng điện li là tỉ số giữa số phân tủ phân li ra ion (n) cùng tổng thể phân tử hài hòa (n0).

 

*

* Ví dụ: Độ điện li của CH3COOH trong hỗn hợp nồng độ 0,043M là 0,02 tốt 2%, nghĩa là: Trong dung dịch này cứ đọng 100 phân tử CH3COOH tổng hợp gồm 2 (=n) phân tử phân tử phân li ra ion, còn lại 98 (=n0) phân tử không phân li ra ion, vậy:

*

vì vậy, theo có mang về độ năng lượng điện li thì hóa học điện li mạnh dạn có α = 1, chất năng lượng điện li yêu thương bao gồm 0 * Ví dụ: Ở 250C, độ năng lượng điện li của CH3COOH vào hỗn hợp nồng độ 0,1M là một trong những,3%, vào hỗn hợp 0,01M là 4,1%.

II. Hằng số phân li

- Sự phân li của hóa học năng lượng điện li yếu ớt trong hỗn hợp là quá trình thuận nghịch.

- khi tốc độ phân li (chiều thuận) với vận tốc phối hợp những ion tạo nên lại phân tử (chiều nghịch) bằng nhau → cân đối của quá trình điện li được kết lập.

- Giống nlỗi mọi cân bằng chất hóa học khác, cân bằng điện li cũng đều có hằng số cân đối.

* Ví dụ: CH3COOH là axit yếu hèn, trong hỗn hợp tất cả cân đối sau:

 CH3COOH  CH3COO- + H+

- Tại tâm trạng cân đối nồng độ CH3COOH và mật độ của những ion CH3COO-, H+ ko biến hóa, cần ta có:

 

*

Tại đây, , là nồng độ mol của CH3COOH, CH3COO-, H+ ngơi nghỉ trạng thái cân đối.

- Hằng số thăng bằng K ở đây đó là hằng số phân li.

- Giá trị của hằng số phân li Ka chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và ánh sáng.

- Giá trị của hằng số phân li Ka của axit càng nhỏ tuổi, lực axit của nó càng yếu. 

* Ví dụ: Ở 250C, Ka của CH3COOH là một,75.10-5 và của HClO là 5,9.10-8.

Xem thêm: TT88 thuộc top 5 thương hiệu được bình chọn lớn nhất Châu Á

 → Lực axit của HClO yếu hơn đối với lực axit của CH3COOH, tức thị nếu như nhì axit này có cùng mật độ mol ngơi nghỉ thuộc nhiệt độ thì mật độ mol H+ vào dung dịch HClO nhỏ hơn.

- Bazơ yếu đuối cũng đều có hằng số phân li bazơ Kb

- Giá trị hằng số phân li bazơ Kb cũng chỉ dựa vào vào thực chất bazơ với nhiệt độ.

⇒ Độ điện li nhờ vào vào: Nhiệt độ, Bản chất của hóa học năng lượng điện li (miêu tả qua hằng số điện li, phân li K) cùng nồng độ của hóa học năng lượng điện li.

III. Vận dụng biết hằng số điện li tính pH của axit, bazơ

* các bài tập luyện 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1M biết hằng số năng lượng điện li của chính nó là pKa = 4,75.

(Lưu ý: pKa = -lgKa với pKb = -lgKb)

* Lời giải:

- Ta gồm, phương trình phân li (t0 thời điển ban đầu, tcb thời điểm lúc PT đijện li đạt tâm trạng cân nặng bằng):

CH3COOH  CH3COO- + H+

t0: 0,1 0 0

pli: x x x

tcb: 0,1 - x x x

Mà pKa = -lgKa = 4,75 ⇒ Ka = 10-4,75

Từ biểu thức tính Ka ta có:

 

*

⇒ x2 = 10-4,75.0,1 - 10-4,75.x

⇒ x = 1,325.10-3 (nhận) hoặc x = -1,34.10-3(loại).

Vậy pH = -lg(1,325.10-3) = 2,87.


* Bài tập 2: Tính pH của dung dịch NH4OH 1M biết hằng số năng lượng điện li của chính nó là Kb = 1,75.10-5.

* Lời giải:

- Ta tất cả, phương trình phân li (t0 thời điển ban sơ, tcb thời điểm khi PT đijện li đạt trạng thái cân bằng):

NH4OH 

*
 NH4+ + OH-

t0: 1 0 0

pli: x x x

tcb: 1 - x x x

Từ biểu thức tính Kb ta có:

 

*

⇒ x2 = 1,76.10-5 - 1,76.10-5x

⇒ x = 4,1864.10-3 (nhận)

hoặc x = 4,2.10-3 (loại)

Vậy pOH = -lg(4,1864.10-3) = 2,378

⇒ pH = 14 - 2,378 = 11,62.

(lưu ý: pOH + pH = 14).

do đó cùng với bài viết này các em đã rất có thể phát âm được Độ điện li là gì? Hằng số phân li là gì? phụ thuộc vào yếu tố nào? Chúc những em học tập xuất sắc, số đông góp ý cùng vướng mắc các em hãy để lại thừa nhận xét sinh sống dưới bài viết để gamesbaidoithuong.com ghi nhấn với cung cấp nhé.