Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 117

Giải Vở bài bác tập Toán 5 bài 117: luyện tập chung trang 39,40,41

Bài 1 trang 39 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18

a.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 117

Theo cách tính của khách hàng Dung, hãy viết số tương thích vào vị trí chấm nhằm tìm 35% của 80:

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

…………% của 80 là …………

b. Nêu bí quyết tính giống như như trên để tìm 22,5% của 240 :

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

…………% của 240 là …………

Trả lời

a. Theo phong cách tính của người tiêu dùng Dung, hãy viết số thích hợp vào nơi chấm nhằm tìm 35% của 80:

10% của 80 là 8

20% của 80 là 16

30% của 80 là 24

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28

b. Nêu cách tính giống như như trên để tìm 22,5% của 240 :

10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

2% của 240 là 4,8

0,5% của 240 là 1,2

22,5% của 240 là 54

Bài 2 trang 39 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Thể tích của hình lập phương nhỏ bé bằng 125cm3 với bằng

*
thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi:

a) Thể tích của hình lập phương lớn bởi bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé?

b) Thể tích của hình lập phương lớn bởi bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Trả lời

Tỉ số xác suất thể tích hình lập phương lớn so cùng với thể tích hình lập phương nhỏ bé :

*
× 100% = 160%

85 × 100% = 160%

Thể tích của hình lập phương khủng :

125 × 160% = 20000 (cm3)

Đáp số : a.

Xem thêm: Cách Đọc Số Thập Phân Tiếng Anh Đơn Giản, Chính Xác Nhất, Cách Đọc Số Thập Phân Trong Tiếng Anh

160% ; b. 20000cm3

Bài 3 trang 40 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Bạn Hoa xếp các hình lập phương nhỏ tuổi có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi :

a. Hình bên có bao nhiêu hình lập phương bé dại ?

b. Nếu sơn những mặt không tính của hình bên thì diện tích s cần sơn bởi bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Trả lời

a. Nhìn hình ta thấy có 20 hình lập phương nhỏ.

b. Để sơn những mặt ngoại trừ của hình trên thì ta đề xuất sơn 12 mặt bự và 4 mặt nhỏ.

Diện tích của 12 mặt béo là :

2 × 2 × 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt bé dại cũng là diện tích s 2 mặt mập :

2 × 4 = 8 (cm2)

Diện tích bắt buộc sơn là :

48 + 8 = 56 (cm2)

Bài 4 trang 41 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng :