GIẢI TOÁN LỚP 5 TRANG 100 LUYỆN TẬP CHUNG

- Chọn bài bác -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập thông thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập thông thường trang 95Hình tròn.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 100 luyện tập chung

Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập tầm thường trang 100Giới thiệu biểu vật hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Luyện tập phổ biến trang 106Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập phổ biến trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập bình thường trang 123Luyện tập thông thường trang 124Giới thiệu hình trụ.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn (Có Đáp Án)

Giới thiệu hình cầuLuyện tập chung trang 127Luyện tập bình thường trang 128

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 luyện tập chung trang 100 giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5) luyện tập chung : Một sợi dây thép được uốn như hình bên Tính độ lâu năm của gai dây.

Lời giải:

Chu vi hình tròn trụ nhỏ:

7 x 2 x 3,14 = 43,96 (cm)

Chu vi hình tròn lớn:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Độ dài của tua dây thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 cm.

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5) luyện tập chung : Hai hình tròn có cùng trung ương O như hình bên. Hỏi chu vi của hình tròn trụ lớn rộng chu vi của hình tròn bé nhỏ bằng bao nhiêu xăng – ti – mét ?

*

Lời giải:

Bán kính hình tròn trụ lớn dài:

60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi hình trụ lớn là:

75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi hình tròn nhỏ bé là:

60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn lớn rộng chu vi hình tròn nhỏ bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 cm


Đường kình hình tròn lớn hơn 2 lần bán kính hình tròn nhỏ bé là:

15 x 2 = 30 (cm)

Chu vi hình trụ lớn lớn hơn chu vi hình tròn bé nhỏ là:

30 x 3,14 = 94,2 (cm)

Bài 3 (trang 101 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Hình bên tạo bởi vì hình chữ nhật và hai nửa hình trụ (xem hình vẽ). Tính diện tích s hình đó.

*

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

14 x 10 = 140 (cm2)

Diện tích hai nửa hình tròn trụ là:

7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích cả hình kia là:

140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86cm2

Bài 4 (trang 101 SGK Toán 5) luyện tập chung : Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: diện tích s phần đang tô màu của hình vuông ABCD là:

*