Giải bài tập toán hình lớp 8

(eqalign & widehat K = 180^0 - 60^0 = 120^0 cr & widehat M = 180^0 - 105^0 = 75^0 cr )

Ở hình 6.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 8

a)

(eqalign & 2x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) cr và x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) over 2 cr & x = 100^0 cr )

b) 2x + 3x + 4x + x = 3600

10x = 3600

x = 360

 

Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Góc kề bù với một góc của tứ giác hotline là góc kế bên của tứ giác.

a) Tính các góc kế bên của tứ giác sống hình 7a.

b) Tính tổng các góc xung quanh của tứ giác ngơi nghỉ hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn 1 góc ngoài) : + ++=?

c) bao gồm nhận xét gì về tổng những góc không tính của tứ giác?

*

Bài giải:

a) Góc xung quanh còn lại: =3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

Ta tính được các góc không tính tại những đỉnh A, B, C, D lần lượt là:

1050, 900, 600, 1050

b)Hình 7b SGK:

Tổng những góc trong + ++=3600

Nên tổng các góc ngoài

+ ++=(1800 - ) + (1800 -  ) + (1800 - ) + (1800 - )

=(1800.4 - (

*
+
*
+
*
+ )

 

=7200 – 3600 =3600

c) nhấn xét: Tổng những góc không tính của tứ giác bằng 3600 

 

Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Ta điện thoại tư vấn tứ giác ABCD bên trên hình 8 bao gồm AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"

a) chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính (widehat B;widehat D) biết rằng (widehat A = 100^0;widehat C = 60^0).

*

Bài giải:

a) Ta có: AB = AD (gt) => A thuộc mặt đường trung trực của BD

CB = CD (gt) => C thuộc con đường trung trực của BD.

Vậy AC là mặt đường trung trực của BD.

b) Xét ∆ ABC với ∆ADC có AB = AD (gt)

BC = DC (gt)

AC cạnh chung

nên ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

*

Suy ra: (Rightarrow widehat B = widehat D)

Ta bao gồm (widehat B + widehat D = 360^0 - left( 100 + 60 ight) = 200)

 Do đó (widehat B = widehat D = 100^0)

Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Dựa vào phương pháp vẽ những tam giác đang học, hãy vẽ lại các tứ giác nghỉ ngơi hình 9, hình 10 vào vở.

*

Bài giải:

Vẽ lại các tứ giác sống hình 9, hình 10 sgk vào vở

* biện pháp vẽ hình 9: Vẽ tam giác ABC trước rồi vẽ tam giác ACD (hoặc ngược lại).

- Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.

- Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ AC, vẽ cung tròn trung ương A bán kính 1,5cm cùng với cung tròn vai trung phong C nửa đường kính 2cm.

- hai cung tròn trên cắt nhau tại B.

Xem thêm: Top 14 Bài Chứng Minh Tính Đúng Đắn Của Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên "

- Vẽ những đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Tương từ ta sẽ tiến hành tam giác ACD.

Tứ giác ABCD là tứ giác đề xuất vẽ.

*

* phương pháp vẽ hình 10: Vẽ tam giác MQP trước rồi vẽ tam giác MNP.

Vẽ tam giác MQP biết nhị cạnh cùng góc xen giữa.

- Vẽ góc (widehatxOy=70^0)

- trên tia Qx lấy điểm M sao để cho QM = 2cm.

- bên trên tia Qy mang điểm P thế nào cho QP= 4cm.

- Vẽ đoạn trực tiếp MP, ta được tam giác MQP.

Vẽ tam giác MNP biết cha cạnh, cùng với cạnh MP sẽ vẽ. Tựa như cách vẽ hình 9, điểm N là giao điểm của nhị cung tròn trung ương M, P nửa đường kính lần lướt là 1,5cm; 3cm.

Tứ giác MNPQ là tứ giác đề xuất vẽ.

*

Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

5. Đố. Đố em tra cứu thấy vị trí của "kho báu" bên trên hình 11, biết rằng kho tàng nằm trên giao điểm những đường chéo của tứ giác ABCD, trong số ấy các đỉnh của tứ giác bao gồm tọa độ như sau: A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).

*

Bài giải:

Các cách làm như sau:

- xác định các điểm A, B, C, D trên hình vẽ với A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).