Giải sách bài tập tiếng anh 6 unit 3: my friends

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 3: My friends - kết nối tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Unit 3: My friends bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài bác tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về bên trong SBT giờ Anh 6 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh 6 unit 3: my friends

*

A. Pronunciation (trang 16 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. What can you see? Label the pictures (They all begin with phường or b). Then read the words aloud. (Em rất có thể thấy gì? Hãy dán nhãn các bức tranh (tất cả đều bắt đầu với phường hoặc b). Kế tiếp đọc to các từ)

*

Đáp án:

1. Pen (cái bút)

2. Book (cuốn sách)

3. Baby (em bé)

4. Pig (con lợn)

5. Bee (con ong)

6. Ball (quả bóng)

7. Picture (bức hình)

8. Bed (cái giường)

9. Pizza (bánh pizza)

10. Peas (đậu hà lan)

11. Bus (xe buýt)

12. Piano (đàn piano)

Exercise 2. Practise these tongue twisters. (Thực hành các động tác uốn nắn lưỡi)

1. Plain bun, plum bun, bun without plum.

2. The big bug bit the big bear.

The big bear bit the big bug back!

3. Picky people pick plain peanut butter.

Xem thêm: 6 Dạng Toán Tính Nhanh Phân Số Lớp 4, 5, Cách Tính Nhanh Dãy Phân Số Có Quy Luật

Plain peanut butter is the peanut butter picky people pick.

Hướng dẫn: học viên tự thực hành những câu.

B. Vocabulary và Grammar (trang 16, 17, 18 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Complete the table with the words in the box. Some words may belong khổng lồ more than one column (Hãy xong bảng với các từ trong hộp. Một vài từ rất có thể thuộc về nhiều hơn thế nữa một cột)

*

Đáp án:

has

is

Describing parts of the body

(Mô tả bộ phận cơ thể)

Parts of the body

(Các bộ phận cơ thể)

Describing the person

(Mô tả người)

Big (to)

Long (dài)

Small (nhỏ)

Short (ngắn)

Slim (mảnh khảnh)

Arms (cánh tay)

Legs (chân)

Shoulders (vai)

Hands (tay)

Eyes (mắt)

Ears (tai)

Hair (tóc)

Head (đầu)

Feet (bàn chân)

Big (to)

Short (ngắn)

Weak (yếu)

Slim (mảnh khảnh)

Small (nhỏ)

Cute (dễ thương)

Smart (thông minh)

Sporty (khoái hoạt)

Fast (nhanh nhẹn)

Strong (mạnh mẽ)

Tall (cao)

Exercise 2. Read the definition and find an adjective to lớn fill each gap. The first letter of each adjective is given. (Đọc quan niệm và tra cứu một tính từ nhằm điền vào mỗi khoảng chừng trống. Chữ cái đầu tiên của từng tính từ bỏ được đưa ra.)

1. This person gives a lot of attention lớn what he / she is doing so that he / she does not have an accident, make a mistake, or damage something. (c)

2. This person has original và unusual ideas. (c)

3. This person is generous, helpful & thinking about other people’s feelings. (k)

4. This person shows a lot of love towards other people. (l)

5. This person always does a lot of work. (h)

6. This person is nervous và uncomfortable with other people. (s)

Đáp án với giải thích:

1. Người này rất chú ý đến hầu hết gì anh ấy / cô ấy đang có tác dụng để không xẩy ra tai nạn, sai sót hoặc làm cho hỏng vật dụng gì đó.