Giải Bài Tập Hóa 12 Nâng Cao

Giải bài bác tập Hóa 12 | Giải bài bác tập Hóa 12 cải thiện | Để học xuất sắc hóa học 12

Ngoài giải bài xích tập chất hóa học 12 trong SGK, gamesbaidoithuong.com cùng em giải bài bác tập hóa 12 sách nâng cao. Mời các bạn tham khảo trả lời giải bài bác tập Hóa 12 nâng cao qua các bài viết dưới đây.


Chương 1: Este - Lipit bài xích 1: Este bài bác 2: Lipit bài 3: chất giặt rửa bài 4: Luyện tập: Mối tương tác giữa hiđrocacbon và một vài dẫn xuất của hiđrocacbon Chương 2: Cacbonhiđrat bài xích 5: Glucozơ bài xích 6: Saccarozơ bài 7: Tinh bột bài bác 8: Xenlulozơ bài 9: Luyện tập: cấu trúc và tính chất của một trong những cacbohiđrat tiêu biểu vượt trội Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein bài xích 11: Amin bài 12: Amino axit bài xích 13: Peptit và protein bài 14: Luyện tập: cấu tạo và đặc thù của amin, amino axit, protein Chương 4: Polime và vật tư Polime bài xích 16: Đai cưng cửng về polime bài bác 17: vật liệu polime bài xích 18: Luyện tập: Polime và vật tư polime Chương 5: Đại cương cứng về sắt kẽm kim loại Bài 19: sắt kẽm kim loại và kim loại tổng hợp Bài 20: hàng điện hóa của sắt kẽm kim loại Bài 21: Luyện tập: đặc thù của kim loại Bài 22: Sự năng lượng điện phân bài bác 23: Sự ăn mòn kim loại Bài 25: Luyện tập: Sự điện phân - Sự ăn uống mòn kim loại - Điều chế kim loại Chương 6: kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ - Nhôm bài 28: sắt kẽm kim loại kiềm bài bác 29: một số trong những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm bài bác 30: sắt kẽm kim loại kiềm thổ bài xích 31: một vài hợp chất đặc trưng của kim loại kiềm thổ bài xích 32: Luyện tập: đặc điểm của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ bài 33: Nhôm bài 34: một vài hợp chất đặc biệt của nhôm bài bác 35: Luyện tập: đặc thù của nhôm với hợp hóa học của nhôm Chương 7: Crom - fe - Đồng bài xích 38: Crom bài bác 39: một số hợp chất của crom bài 40: Sắt bài bác 41: một số trong những hợp chất của sắt bài xích 42: kim loại tổng hợp của sắt bài xích 43: Đồng và một trong những hợp hóa học của đồng bài xích 44: sơ sài về một số kim các loại khác bài 45: Luyện tập: đặc thù của crom, sắt và gần như hợp chất của chúng bài 46: Luyện tập: đặc thù của đồng và hợp hóa học của đồng. Qua quýt về các kim nhiều loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ dung dịch bài bác 48: nhấn biết một trong những cation vào dung dịch bài xích 49: nhận biết một trong những anion trong dung dịch bài xích 50: thừa nhận biết một số chất khí bài 51: chuẩn chỉnh độ axit - bazơ bài bác 52: chuẩn độ lão hóa - khử bằng cách thức pemanganat bài 53: Luyện tập: nhấn biết một vài chất vô cơ Chương 9: Hóa học và vấn đề cách tân và phát triển kinh tế, làng hội, môi trường thiên nhiên Bài 56: chất hóa học và vấn đề phát triển kinh tế Bài 57: hóa học và vụ việc xã hội bài xích 58: chất hóa học và vụ việc môi trường
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*