Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá bán trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện khá thường xuyên xuyên trong số đề thi toán học. Với rất nhiều mức độ, nhiều dạng không giống nhau. Hiểu được sự trở ngại của học sinh khi bắt đầu tiếp xúc với các dạng bài bác này, bài xích học bây giờ gamesbaidoithuong.com vẫn tổng đúng theo lại cụ thể các dạng toán và kỹ năng và kiến thức liên quan mang lại GTLN, GTNN trong toán học tập và nhất là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá bán trị phệ nhất nhỏ nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D.

+) Số M được call là giá bán trị lớn nhất (GTLN) của hàm số y = f(x) trên tập D trường hợp f(x) ≤ M với đa số x ∈ D và tồn tại x0 ∈ D thế nào cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Cầm tắt định hướng và bài bác tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu: