FECL3 + NAOH → FE(OH)3 + NACL

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho sơ đồ dùng sau: NaOH + FeCl3→ fe (OH)3 + NaCl. Biết tất cả 10 gam NaOH sẽ phản ứng.

Bạn đang xem: Fecl3 + naoh → fe(oh)3 + nacl

a) Tính trọng lượng FeCl3 đã dùng

b) Tính cân nặng Fe (OH)3 thu được


*

PTHH: (3NaOH+FeCl_3 ightarrow3NaCl+Feleft(OH ight)_3downarrow)Ta có: (n_NaOH=dfrac1040=0,25left(mol ight))(Rightarrow n_FeCl_3=n_Feleft(OH ight)_3=dfrac112left(mol ight)) (Rightarrowleft{eginmatrixm_FeCl_3=dfrac112cdot162,5approx13,54left(g ight)\m_Feleft(OH ight)_3=dfrac112cdot107approx8,92left(g ight)endmatrix ight.)

PTHH: (3NaOH+FeCl_3 ightarrow3NaCl+Feleft(OH ight)_3downarrow)

Ta có: (n_NaOH=dfrac1040=0,25left(mol ight))

(Rightarrow n_FeCl_3=n_Feleft(OH ight)_3=dfrac112left(mol ight)) (Rightarrowleft{eginmatrixm_FeCl_3=dfrac112cdot162,5approx13,54left(g ight)\m_Feleft(OH ight)_3=dfrac112cdot107approx8,92left(g ight)endmatrix ight.)


*

nNaOH = m/M = 10/(23 +16 + 1) = 0,25 (mol)Ta có PTHH: 3NaOH + FeCl3 ------> Fe(OH)3 + 3NaClTheo PT: 3 - 1 - 1 (mol)BC: 0.25 - 0.083 - 0.083 (mol)Suy ra: mFeCl3 = n x M = 0.083 x (56 + 35,5 x 3) = 13,4875 (g)mFe(OH)3 = n x M = 0,083 x (56+17 x 3) = 8,881 (g) 

nNaOH = m/M = 10/(23 +16 + 1) = 0,25 (mol)

Ta gồm PTHH: 3NaOH + FeCl3 ------> Fe(OH)3 + 3NaCl

Theo PT: 3 - 1 - 1 (mol)

BC: 0.25 - 0.083 - 0.083 (mol)

Suy ra: mFeCl3 = n x M = 0.083 x (56 + 35,5 x 3) = 13,4875 (g)

mFe(OH)3 = n x M = 0,083 x (56+17 x 3) = 8,881 (g)

 


*

PTHH : 3NaOH + FeCl3 ----> Fe(OH)3 + 3NaCla) (n_ extNaOH) = (dfracmM) = 0.25 (mol)Có : (n_ extNaOH) = (dfrac13) (n_FeCl_3) --> (n_FeCl_3) = (dfrac112) (mol) => (m_FeCl_3) = n . M (approx) 13.5 (g)b) Ta tất cả : (n_FeCl_3) = (n_Feleft(OH ight)_3) --> (n_Feleft(OH ight)_3) = (dfrac112) (mol) => (m_Feleft(OH ight)_3) = n . M (approx) 9 (g)

PTHH : 3NaOH + FeCl3 ----> Fe(OH)3 + 3NaCl

a) (n_ extNaOH) = (dfracmM) = 0.25 (mol)

Có : (n_ extNaOH) = (dfrac13) (n_FeCl_3) 

--> (n_FeCl_3) = (dfrac112) (mol)

 => (m_FeCl_3) = n . M (approx) 13.5 (g)

b) Ta bao gồm : (n_FeCl_3) = (n_Feleft(OH ight)_3) 

--> (n_Feleft(OH ight)_3) = (dfrac112) (mol)

 => (m_Feleft(OH ight)_3) = n . M (approx) 9 (g)


Cho sơ vật sau: Fe+O2→Fe3O4. Biết tất cả 6,72 C+khí oxi (đktc) sẽ phản ứng

a) Tính trọng lượng Fe phản bội ừng

b) Tính khối lượng Fe3O4 bởi 2 cách


+Na2O+b)Fe(OH)3+--->+Fe2o3+++H2Oc)+Al+++H2SO4+--->+Al2(So4)3+++H23.2+hãy+tính+khối+lượng+của+0,2+mol+NaCl?3.3+TÍnh+Thể+tích+của+1,25...">

Hãy cân bằng những phản ứng hóa học theo sơ thứ sau:a)Na + O2 ---> Na2O b)Fe(OH)3 ---> Fe2o3 + H2Oc) Al + H2SO4 ---> Al2(So4)3 + H23.2 hãy tính cân nặng của 0,2 mol NaCl?3.3 TÍnh Thể tích của 1,25 mol khí CO2


 +fecl2+++h2Tính:a.+Thể+tích+khí+H2+thu+được+ở+đktc.b.+Khối+lượng+HCl+phản+ứng.c.+Khối+lượng+FeCl2+tạo+thành.">

Câu 1: đến 1,68 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl theo sơ trang bị phản ứng sau:

sắt + hcl --> fecl2 + h2

Tính:

a. Thể tích khí H2 thu được ở đktc.

b. Trọng lượng HCl làm phản ứng.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Zoom Trên Điện Thoại Cho Học Sinh Và Phụ, Cách Sử Dụng Zoom Meeting Trên Điện Thoại

c. Cân nặng FeCl2 chế tác thành.


cho Fe tác dụng đầy đủ với dung dịch chứa 14,6 gam HCl

a, Tính số Mol và trọng lượng Fe đang phản ứng 

b,Tính số Mol và trọng lượng FeCl2

c, Tính khối lượng và thể tích (đktc) khí H2 thu được


+FeCl+2+++H+2a)+Tính+khối+lượng+Iron+và+khối+lượng+Hydro+chloric+acid+HCl+đã+phản+ứng,+biếtrằng+thể+tích+khí+hydrogen+thoát+ra+là+3,7185l+(đkc).b)+Tính+khối+lượn...">

Cho sơ đồ dùng phản ứng: sắt + HCl ------> FeCl 2 + H 2a) Tính trọng lượng Iron và trọng lượng Hydro chloric acid HCl sẽ phản ứng, biếtrằng thể tích khí hydrogen thoát ra là 3,7185l (đkc).b) Tính khối lượng muối Iron (II) chloride FeCl 2 sản xuất thành.


Cho 20g NaOH tác dụng hết cùng với H2SO4, thu được Na2SO4 và H2Oa . Hãy lập phương trình hóa học phản ứngb . Tính trọng lượng H2So4 đã cần sử dụng ?c . Tính trọng lượng Na2SO4 sinh ra sau phản ứng?Giúp mình với

Cho 20g NaOH tác dụng hết cùng với H2SO4, chiếm được Na2SO4 và H2O

a . Hãy lập phương trình chất hóa học phản ứng

b . Tính cân nặng H2So4 đã sử dụng ?

c . Tính cân nặng Na2SO4 sinh ra sau phản bội ứng?

Giúp mình với 

*

 


Cho sơ đồ dùng sau caco3 cùng hcl ra cacl2 cộng co2 cộng h2o biết cos 10,08 lít khí cò dktc được chế tạo ra

a)tính trọng lượng chất caco3 đang dùng 

b)tính cân nặng cacl2 thu được


Nung 32,1 gam sắt ( III ) hidroxit fe ( OH )3 thu được sắt ( III ) oxit Fe2O3 với nước.

a. Lập PTHH sẽ phản ứng

b. Tính khối lượng sắt ( III) oxit Fe2O3 thu được

Help meeeeeeeeeee


cho sơ thứ Fe+HCl--->FeCl2+H2

cho 2,8 g sắt tham gia bội phản ứng. Tính khối luowngj Axit clohidric và cân nặng FeCl2