Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc

Este nào dưới đây có bội nghịch ứng tráng bạc tình được gamesbaidoithuong.com soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan lại đến tính chất hóa học tập của este. Tự đó giúp đỡ bạn đọc áp dụng vào làm những dạng câu hỏi bài tập trắc nghiệm liên quan đến este. CŨng như rèn luyện khả năng thao tác giải các dạng câu hỏi bài tập tương quan đến este. Mời các bạn tham khảo ngôn từ dưới đây. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc


Este nào tiếp sau đây có bội phản ứng tráng bạc?

A. Etyl fomat.

B. Metyl metacrylat.

C. Etyl axetat.

D. Metyl axetat.

Đáp án trả lời giải chi tiết 

Este Etyl fomat (HCOOC2H5) đựng nhóm -CHO vào HCOO- hôm nay este có phản ứng của andehit thâm nhập phản ứng tráng bạc.


Tính hóa chất của este

1. Phản bội ứng của chức este: -COO- phản bội ứng thủy phân

RCOOR" + H2O ⇔ RCOOH + R"OH

C2H5COOCH3 + H2O → C2H5COOH + CH3OH

RCOOR" + NaOH → RCOONa + R"OH 

C2H5COOCH3 + NaOH → C2H5COONa + CH3OH

R"OH có thể là rượu (nếu bền) hoặc anđehit, xeton, ...tùy theo đặc điểm cấu tạo gốc R"

2. Phản bội ứng ở cội R cùng R" 

Nếu R là H (hay chính là este của axit fomic): từ bây giờ este bao gồm phản ứng của anđehit như phản ứng tráng bạc

Nếu R, R" có liên kết bội: este tất cả phản ứng cùng trùng hợp,....

Xem thêm: Cách Hack Facebook Mà Không Ai Biết Để Tự Bảo Vệ Tài Khoản Facebook Của Mình


Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Chất nào sau đây không đề xuất là Este?

A. HCOOC6H5

B. HCOOCH3

C. C2H5COOH

D. C2H5COOCH3


Câu 3. Một este tất cả công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este kia là cách làm nào?

A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

C. HCOOC3H7

D. C2H5COOCH3


Đáp án A

Este thâm nhập phản ứng tráng gương ⟹ Este phải có đầu HCOO-.

Mà este đó bao gồm công thức phân tử là C3H6O2

Vậy công thức kết cấu của este là HCOOC2H5.


Câu 4. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường thiên nhiên kiềm thu được lếu láo hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Cấu trúc có thể gồm của este là

A. HCOO-CH2-CH=CH2

B. CH3COO-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-OCOH

D. CH2= CH-COOCH3


Đáp án A

Phương trình bội phản ứng minh họa

HCOO-CH=CHCH3 + NaOH → HCOONa + CH3CH2CHO

HCOO-CH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

CH2=CH-COOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH


Câu 5. Tiến hành thí nghiệm làm cho nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH

B. CH3COONa và C2H5OH

C. HCOONa với C2H5OH

D. C2H5COONa cùng CH3OH


Câu 6. Số este tất cả công thức phân tử C4H8O2 nhưng khi thủy phân trong môi trường xung quanh axit thì nhận được axit fomic là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án B

Este thủy phân thu được axit fomic

=> Este tất cả dạng HCOOR’

Các đồng phân thỏa mãn: HCOOCH2CH2CH3 và HCOOCH(CH3)2


.............................................

Trên trên đây gamesbaidoithuong.com đã ra mắt tới bạn đọc tài liệu: Este nào tiếp sau đây có làm phản ứng tráng bạc. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập tập, gamesbaidoithuong.com xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chất hóa học lớp 10, Giải bài tập chất hóa học lớp 11, hóa học lớp 12, Thi thpt đất nước môn Văn, Thi thpt đất nước môn định kỳ sử, Thi thpt đất nước môn Địa lý, Thi thpt tổ quốc môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 nhưng gamesbaidoithuong.com tổng hợp cùng đăng tải.


Ngoài ra, gamesbaidoithuong.com đã thành lập group share tài liệu học tập trung học phổ thông miễn giá tiền trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 của gamesbaidoithuong.com để có thêm tài liệu học hành nhé


Ôn tập Hóa 12
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*