Dư Nợ Tín Dụng Tiếng Anh Là Gì

Tiếp tục cùng với bộ từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh tài thiết yếu ngân hàng phần 1 , gamesbaidoithuong.com.dế yêu xin chia sẻ phần 2 cùng với 38 tự hay gặp gỡ nhất khi các bạn áp dụng cùng thanh toán giao dịch với những ngân hàng.Quý khách hàng đang xem: Dư nợ tiếng anh

Các chúng ta cùng theo dõi và quan sát nhé

1.

Bạn đang xem: Dư nợ tín dụng tiếng anh là gì

Magnetic /mæg’netik/ (adj): tự tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh khô toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu tkhô hanh toán

6. Refer to lớn drawer (n): (R.D) “Tkiểm tra lại fan ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại thanh khô tân oán không cần sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give sầu credit : cung cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ lẽ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký phân phát, viết (Séc)

Banker /’bæɳkə/ (n): tín đồ của ngân hàng

20.

Xem thêm: "Màu Xanh Lá Cây Tiếng Anh Là Gì ? Lá Cây Tiếng Anh Là Gì

Place of cash: chỗ dùng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ thị bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu nhựa (các một số loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: một số loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank thẻ /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): lắp thêm rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (ngơi nghỉ Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Dường như, các chúng ta có thể truy cập vào trang web của gamesbaidoithuong.com trên trên đây để nâng cao cùng bổ sung kỹ năng và kiến thức giờ Anh của chính bản thân mình nhé! Chúc chúng ta thành công


*

“Tiếng Anh bồi” tất cả cân xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường công sở còn trường thọ tương đối nhiều. Dù bị...