Downtown Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú gamesbaidoithuong.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Downtown là gì

By the 1970s, kinh doanh strategies that appealed khổng lồ housewives no longer sustained downtown real estate values.
Both authors suggest that downtown, though often frayed at the edges or stripped of its once appealing attractions, is a recognizable place.
Assistants went lớn a public setting - a market or a downtown street - và selected a random sample: every fourth stall, office or dwelling, for example.
Thus, it is surprising that the sampling method used in this study (i.e. sampling from downtown areas) was so crude.
The public areas included park playgrounds, where 142 samples were taken from five playgrounds, one playground per park, located downtown.
A 1969 redevelopment plan identified the obsolete street plan & laông xã of unique parking as a source of downtown"s problems.
Consolidation within the retail industry led to the closing of many of downtown"s original department và specialty stores as well.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả quan điểm của những chỉnh sửa viên gamesbaidoithuong.com gamesbaidoithuong.com hoặc của gamesbaidoithuong.com University Press tốt của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Tải Vn69

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gamesbaidoithuong.com English gamesbaidoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message