Read the following passage and mark the letter a, b, c or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the question from 33 to 42

*

*

*

Read the following passage và mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the question from 33 to 42.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the question from 33 to 42

PANDEMIC DISEASESDiseases are a natural part of life on earth. If there were no diseases, the population would grow too quickly, and there would not be enough food or other resources, so in a way, diseases are natural ways of keeping the Earth in balance. But sometimes they spread very quickly & kill large numbers of people. For example, in 1918, an outbreak of the flu across the world, killing over 25 million people only in six months. Such terrible outbreaks of a diseases are called pandemics.Pandemics happen when a diseases changes in a way that our bodies are not prepared to fight. In 1918, a new type of flu virut appeared. Our bodies had no way lớn fight this new flu virus, và so it spread very quickly and killed large numbers of people. While there have been many different pandemic diseases throughout history, all of them have a new thing in common.First, all pandemics diseases spread from one person to lớn another very easily.Second, while they may kill many people, they generally vì chưng not kill people very quickly. A good example of this would be the Marburg virus. The Marburg vi khuẩn is an extremely infectious diseases. In addition, it is deadly. About 70%-80% of all people who get the Marburg virus died from the diseases. However, the Marburg vi khuẩn has not become a pandemics because most people die within three days of getting the diseases. This means that the vi khuẩn does not have enough time to lớn spread a large number of people. The flu vi khuẩn of 1918, on the other hand, generally took about a week khổng lồ ten day to lớn kill its victims, so it had more time khổng lồ spread.While we may never be able to completely stop pandemics, we can make them less common. Doctors carefully monitor new diseases that they fear could become pandemics. For example, in 2002, and 2003, doctors carefully watched SARS. Their health warming may have prevented SARS from becoming a pandemic.


Bệnh tật là một phần tự nhiên của cuộc sống. Nếu không có bệnh tật, dân số trái đất sẽ tăng lên quá nhanh và sẽ không có đủ thức ăn uống và các tài nguyên khác, vày vậy nghỉ ngơi xét một vài mặt , bệnh tật là 1 cách tự nhiên để giữ cho trái đất cân bằng. Nhưng thỉnh thoảng chúng lan ra rất cấp tốc và giết mổ chết không hề ít người. Lấy ví dụ như như vào khoảng thời gian 1918, sự bùng nổ của dịch cảm cúm khắp trái đất đã giật đi mạng sinh sống của rộng 25 triệu con người chỉ trong khoảng 6 tháng. Sự bủng nổ quyết liệt như vậy của dịch bệnh lây lan được gọi là đại dịch.Đại dịch xảy ra khi căn bệnh tật thay đổi nhưng khung người lại chưa chuẩn bị để phòng lại. Năm 1918, 1 nhiều loại vi rút cúm new xuất hiện. Khung người của họ không có cách như thế nào để chống lại nhiều loại vi rút cúm bắt đầu này, và chính vì như vậy nó lộn ra rất cấp tốc và giết mổ chết không hề ít người. Trong khi đã có nhiều đại dịch khác nhau trong kế hoạch sử, vớ cả đều phải sở hữu một điểm mới chung.Thứ nhất, toàn bộ các dịch bệnh đều tiện lợi lây từ fan này sang tín đồ khác.Thứ hai, trong những lúc chúng có thể cướp đi mạng sống của rất nhiều người, chúng thường không khiến cho họ bị tiêu diệt quá nhanh. Một ví dụ điển hình nổi bật của bài toán này rất có thể là vi rút Marburg. Vi rút Marburg lã một căn bệnh rất là dễ lây lan. Cung ứng đó, nó còn gây bị tiêu diệt người. Khoảng tầm 70-80% số tín đồ nhiễm vi rút Marburg chết vì bệnh lý này. Tuy nhiên, vi rút Marburg không đổi thay một đại dịch phần nhiều nạn nhân đều chết trong tầm 3 ngày sau khi nhiễm bệnh. Điều này tức là vi rút Marburg không có đủ thời gian để lây sang nhiều người. Phương diện khác, vi rút cúm vào khoảng thời gian 1918 nhìn tổng thể phải mất một tuần lễ đến 10 ngày để giết bị tiêu diệt nạn nhân, vì vậy nó có không ít thời gian để lây lan hơn.Trong khi bọn họ không bao giờ có thể ngăn chặn được dịch bệnh một cách hoàn toàn, chúng ta cũng có thể khiến cho việc đó ít thông dụng hơn. Các bác sĩ đang giám sát cảnh giác những căn bệnh mới mà họ sợ rằng chúng hoàn toàn có thể trở thành đại dịch. Lấy một ví dụ như vào thời điểm năm 2002 với 2003, các bác sĩ đã đo lường dịch SARS một biện pháp kĩ lưỡng. Những cảnh báo về sức khoẻ của họ đã ngăn dịch SARS đổi thay một đại dịch.


*

A. how to prevent pandemic diseases

B. pandemic diseases

C. pandemic diseases throughout history

D. why pandemics happen


Đáp án B

Giải thích: bài văn chủ yếu nói tới A. Cách ngăn chặn đại dịch B. Dịch bệnh C. Hầu như đại dịch vào suốt lịch sử vẻ vang D. Tại sao đại dịch xảy raNgay ngơi nghỉ nhan đề đang nói lên nội dung thiết yếu của toàn bài, chính là “pandemic diseases” (bệnh dịch). Vào suốt bài văn, tác giả phân tích và lý giải bệnh dịch là gì, lúc nào bệnh dịch xảy ra… cùng nêu một số trong những ví dụ về đại dịch trong định kỳ sử. => chọn B.


A. They prevent pandemics

B. They help control the population

C. They led the world grow quickly

D. They kill too many people


Đáp án B

Giải thích: Theo đoạn 1, bệnh tật đã trở thành 1 phần từ nhiên của sự sống bên trên trái đất như thế nào? A. Chúng chống đại dịch B. Bọn chúng giúp kiểm soát và điều hành dân số quả đât C. Chúng khiến thế giới tăng trưởng nhanh lẹ D. Bọn chúng giết chết quá nhiều người.“Diseases are a natural part of life on earth. If there were no diseases, the population would grow too quickly, và there would not be enough food or other resources, so in a way, diseases are natural ways of keeping the Earth in balance.” .Tài nguyên và thực phẩm hạn chế nên nếu dân số tăng thừa nhanh sẽ không thể đáp ứng đủ. Vày vậy, bệnh dịch giúp điều hành và kiểm soát dân số cụ giới. => lựa chọn B


Câu 30. Question 35: Based on the information in the passage the term “pandemics” can be explained as ______

A. diseases with no cure

B. a deadly kind of flu

C. diseases that spread quickly và kill large numbers of people

D. new disease like SARS or the Marburg virus


Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc những tin tức trong bài xích văn, thuật ngữ “pandemic” có thể được giải thích là_____ A. đầy đủ căn bệnh không có thuốc trị B. Một loại cúm chết người C. Những tình trạng bệnh lây lan quá nhanh và cướp đi mạng sống của nhiều người D. Phần lớn căn bệnh y hệt như SARS giỏi virt MarburgTa có: pandemics (n): đại dịch = những bệnh lý lây lan nhanh và giết chết những người. Trong đoạn văn người sáng tác cũng 2 lần đề cập đến “spread quickly and kill large numbers of people” (dòng 3 và cái 7,8).


A. Changes in a disease that body toàn thân cannot fight

B. Careless doctors who bởi vì not watch the spread of disease

C.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Phong Hóa Lí Học Phong Hóa Hóa Học Và Phong Hóa Sinh Học

Population growth that the world cannot tư vấn

D. The failure to make new medicines


Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc đoạn văn, nguyên nhân gây ra đại dịch là gì? A. Những thay đổi về 1 căn bệnh mà khung người không thể phòng lại. B. Những bác sĩ thiếu cẩn thận, không đo lường và thống kê sự lây nhiễm của dịch bệnh. C. Sự gia tăng của dân số khiến cho thế giới không thể thỏa mãn nhu cầu được. D. Sự thất bại trong việc tìm và đào bới ra những phương thuốc mới.“Pandemics happen when a disease changes in a way that our bodies are not prepared khổng lồ fight”. Vày vậy tại sao của đại dịch là vì những căn bệnh biến hóa mà cơ thể lại không kịp sẵn sàng để đề kháng. => lựa chọn A.


Câu 32. Question 37: According lớn the passage, all of the following are true of the 1918 flu pandemic EXCEPT that ______

A. it involved a new kind of flu virut

B. it killed over 25 million people

C. it was the last pandemic in history

D. it took a little over a week to kill its victims


Đáp án C

Giải thích: Theo bài bác văn, tất cả những câu sau phần nhiều đúng về dịch cúm năm 1918, NGOẠI TRỪ_________ A. Nó gồm một loại vi rút cúm new B. Nó vẫn giết bị tiêu diệt hơn 25 triệu người C. Đó là đại dịch ở đầu cuối trong lịch sử D. Phải mất hơn một tuần lễ để nó giết chết nạn nhân- Đáp án C sai do trong bài đọc không có thông tin nào nói đến điều này. Rộng nữa thực tiễn cũng không có bất kì ai dám đảm bảo an toàn rằng sẽ không tồn tại bệnh dịch nào xảy ra trong tương lai.- những đáp án còn lại đúng vì: + Đáp án A. “In 1918, a new type of flu virut appeared.” + Đáp án B. “For example, in 1918, an outbreak of the flu spread across the world, killing over 25 million people in only six months.”+ Đáp án D. “The flu vi khuẩn of 1918, on the other hand, generally took about a week to lớn ten days to lớn kill its victims, so it had more time to lớn spread.”


Đáp án B

Giải thích: trường đoản cú “it” trong bài bác văn nói đến________ A. Tình trạng bệnh B. Vi rút ốm C. đại dịch D. Cơ thể“Our bodies had no way khổng lồ fight this new flu virus, và so it spread very quickly và killed large numbers of people.” (Cơ thể của bọn họ không có cách nào để phòng lại các loại vi rút cúm mới này, và vì vậy nó lan ra rất cấp tốc và thịt chết tương đối nhiều người) => “it” thay thế cho “flu virus”


Câu 34. Question 39: Which of the following is mentioned as a common feature of all pandemic diseases?

A. They spread from people lớn people very quickly

B. It kill many people very quickly

C. They vày not kill people very quickly

D. They kill all the victims


Đáp án C

Giải thích: Câu nào dưới đây được nhắc đến như một đặc điểm chung của toàn bộ các bệnh dịch dịch? A. Chúng lây lan rất cấp tốc B. Nó làm chết không ít người rất nhanh C. Bọn chúng không làm bị tiêu diệt người gấp rút D. Bọn chúng giết chết toàn bộ các nàn nhân “Second,…, they generally do not kill people very quickly”. Vậy đặc điểm chung của dịch bệnh là không làm chết người quá nhanh.Các câu còn lại sai vì:A. “First, all pandemic diseases spread from one person to lớn another very easily.” => dịch bệnh tiện lợi lây lan tuy thế chứ chưa cứng cáp đã nhanh chóng.B. Dịch bệnh không làm chết tín đồ nhanh vì chúng cần thời gian để lây từ fan này qua bạn khác.D. Từ tin tức trong bài bọn họ hiểu bệnh dịch lây lan chỉ giết thịt chết đa số các nạn nhân của chính nó chứ chưa hẳn tất cả.


A. It is not a deadly disease

B. It does not spread from person khổng lồ person easily

C. Doctors have prevented it from becoming a pandemic

D. It kills people too quickly


Đáp án D

Giải thích: Theo đoạn 3, nguyên nhân Marburg vi rút không biến một đại dịch? A. Nó chưa hẳn là căn bệnh chết bạn B. Nó không thuận tiện lây từ bạn này qua người khác C. Các bác sĩ đã phòng nó biến hóa đại dịch D. Nó làm cho chết fan quá nhanhỞ câu 39, bọn họ biết được điểm lưu ý chung của dịch bệnh là không làm chết người lập cập để bệnh dịch có thời hạn lây từ bạn này qua tín đồ khác. Mặc dù nhiên, vi rút Marburg giết fan quá cấp tốc (within three days of getting the disease) nên nó không trờ thành đại dịch. => chọn D.


Đáp án C

Giải thích: từ ‘monitor’ trong bài xích văn ngay sát nghĩa tốt nhất với ‘watch’.(to) monitor: đo lường và thống kê ≈ (to) watch: xem, quan lại sátCác từ bỏ còn lại:(to) fight: chiến đấu, phòng lại(to) prevent: chống chặn(to) avoid: né né


A. give an example of a highly dangerous disease

B. suggest that SARS will never become a pandemic

C. give an example of the successful prevention of a pandemic

D. suggest that there may be a new pandemic soon.


Đáp án C

Giải thích: người sáng tác nhắc cho SARS để_________ A. Đưa ra một lấy ví dụ về căn bệnh nguy hại cao B. Cho rằng SARS đã không bao giờ trở thành bệnh dịch lây lan C. Đưa ra một ví dụ về sự ngăn ngăn một dịch bệnh thành công xuất sắc D. Nhận định rằng không lâu sau rất có thể sẽ tất cả một đại dịch.Đoạn văn cuối nói lên nỗ lực của các bác sĩ để giám sát và đo lường các tình trạng bệnh chúng trường đoản cú đó giới thiệu những lưu ý về sức khoẻ, điều đó đã chống chặn được nhiều căn căn bệnh trở thành dịch bệnh, trong những số ấy có SARS. => C


*


Liên hệ

gamesbaidoithuong.com