Điều Chế Khí Hidro Phản Ứng Thế

Tóm tắt triết lý Hóa 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – phản ứng nắm ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng trung tâm Hóa 8 bài 33.

Bạn đang xem: Điều chế khí hidro phản ứng thế


Lý thuyết Hóa 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – phản nghịch ứng thế

Bài giảng Hóa 8 bài 33: Điều chế khí hiđro – phản nghịch ứng thế

1. Điều chế hiđro

a. Trong chống thí nghiệm

- Điều chế khí hiđro bằng cách cho sắt kẽm kim loại kẽm (hoặc Fe, Al) tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng).

- Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2↑

3Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

- Khí H2được thu bằng cách đẩy ko khí tốt đẩy nước.

*

Hình 1: Điều chế cùng thu khí H2

- nhận thấy khí H2bằng que đóm còn tàn đỏ (khí bay ra không làm cho than hồng bùng cháy). Đưa que đóm vẫn cháy vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra đang cháy trong không gian với ngọn lửa màu xanh da trời nhạt.

b. Vào công nghiệp

- Hiđro được điều chế bằng phương pháp điện phân nước hoặc cần sử dụng than khử oxi của H2O trong lò khí than hoặc điều chế H2từ khí từ nhiên, khí dầu mỏ.

- Phương trình hóa học điện phân nước:

2H2O →đp2H2↑ + O2↑

*

Hình 2: thí nghiệm về phương pháp điều chế H2 bằng phương pháp điện phân nước

2. Bội phản ứng thế

- bội nghịch ứng cầm cố là bội phản ứng chất hóa học của 1-1 chất cùng hợp chất, trong số ấy nguyên tử của đơn chất sửa chữa thay thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong vừa lòng chất.

Ví dụ:

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2↑

2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3+ 3H2↑

→ Nguyên tử của đối kháng chất sắt (hoặc Al) đã thay thế nguyên tử của thành phần hiđro trong hợp hóa học axit.

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 33: Điều chế khí hidro – phản nghịch ứng thế

Câu 1:Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách

A.điện phân nước.

B.khử oxit kim loại.

C.cho axit (HCl hoặc H2SO4loãng) tác dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm).

D.chưng hóa học phân đoạn không gian lỏng.

Hiển thị câu trả lời

Câu 2:Trong công nghiệp, pha chế H2bằng cách

A.cho axit HCl công dụng với kim loại kẽm.

B.điện phân nước.

C.khử oxit kim loại.

D.nhiệt phân hợp chất giàu hiđro.

Hiển thị lời giải

Câu 3:Phát biểu làm sao sau đâykhôngđúng?

A.Thu khí H2vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy không khí tốt đẩy nước.

B.Nhận ra khí H2bằng que đóm vẫn cháy.

C.Khí hiđro khử đồng(II) oxit ở ánh nắng mặt trời cao thành sắt kẽm kim loại Cu.

D.Khí hiđro gồm tính oxi hóa.

Hiển thị câu trả lời

Câu 4:Phản ứng nạm là làm phản ứng hóa học

A.giữa đơn chất và hợp chất, trong số ấy nguyên tử của đơn chất sửa chữa nguyên tử của một nguyên tố khác trong hòa hợp chất.

B.xảy ra thân 2 hợp hóa học vô cơ.

C.trong đó một chất new được tạo ra thành từ nhì hay những chất ban đầu.

D.trong đó một hóa học sinh ra nhị hay những chất mới.

Hiển thị lời giải

Câu 5:Phản ứng làm sao sau đây là phản ứng thế?

A.3CO + Fe2O3→to2Fe + 3CO2.

B.Fe + CuCl2→toFeCl2+ Cu.

C.

Xem thêm: Sinh Năm 1942 Mệnh Gì - Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 1942 Nữ Mạng

2KClO3→to 2KCl + 3O2↑.

D.CaO + CO2→ CaCO3.

Hiển thị lời giải

Câu 6:Cho những phản ứng hóa học sau:

(1) Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

(2) K2O + H2O → 2KOH

(3) Zn + H2SO4→ ZnSO4+ H2↑

(4) CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

(5) Mg + CuCl2→ MgCl2+ Cu

(6) HCl + NaOH → NaCl + H2O

Số bội phản ứng thuộc các loại phản ứng cầm cố là

A.2.

B.3.

C.4.

D.5.

Hiển thị giải đáp

Câu 7:Thí nghiệm nào sau đây có hình thành khí hiđro?

A.Cho nhôm vào dung dịch H2SO4loãng.

B.Đốt một mẩu cacbon.

C.Cho cacbon oxit tính năng với đồng(II) oxit ở ánh nắng mặt trời cao.

D.Nhiệt phân KMnO4.

Hiển thị câu trả lời

Câu 8:Cho sắt kẽm kim loại kẽm công dụng với hỗn hợp HCl dư. Để pha chế được 1,12 lít khí hiđro (ở đktc) thì cân nặng kẽm yêu cầu dùng là

A.0,65 gam.

B.1,95 gam.

C.2,60 gam.

D.3,25 gam.

Hiển thị đáp án

Câu 9:Điện phân hoàn toàn 2,4 lít nước sinh sống trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là một trong kg/lít), thể tích khí hiđro cùng thể tích khí oxi thu được (ở đktc) thứu tự là

A.1493,3 lít và 2986,6 lít.

B.2986,6 lít cùng 1493,3 lít.

C.2589,8 lít cùng 1256,6 lít.

D.1256,6 lít và 2589,8 lít.

Hiển thị đáp án

Câu 10:Cho 2,7 gam nhôm công dụng với dung dịch H2SO4loãng, dư. Thể tích khí H2(ở đktc) chiếm được sau phản ứng là

A.1,12 lít.

B.2,24 lít.

C.3,36 lít.

D.4,48 lít.

Hiển thị lời giải