DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH LẬP PHƯƠNG

gamesbaidoithuong.comDIỆN TÍCH bao quanh VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
DIỆN TÍCH bao phủ VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương

*

a) Định nghĩa

- diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn khía cạnh của hình lập phương.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình lập phương

- diện tích s toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích s sáu mặt của hình lập phương.

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương có cạnh là a.

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích s một mặt nhân với 4.

Sxq= S1mặtx 4 = (a x a) x 4

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân cùng với 6.

Stp= S1mặtx 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh 3cm

Phương pháp: Áp dụng phương pháp tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương kia là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

2. Thể tích một hình

a) lấy một ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói:Thể tích hình lập phương nhỏ xíu lớn rộng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật xuất xắc thể tích hình vỏ hộp chữ nhật to hơn thể tích hình lập phương.

*

b) lấy ví dụ như 2

*

Hình C bao gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình C bởi thể tích hình D.

c) ví dụ 3

*

Hình phường gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta bóc hình p thành hai hình M, N: hình M có 4 hình lập phương cùng hình N bao gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình p bằng toàn diện tích các hình M cùng N.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Cây Ăn Quả Quen Thuộc Lớp 4, Lập Dàn Ý Miêu Tả Một Cây Ăn Quả Quen Thuộc Lớp 4

a) Hình lập phương trước tiên có cạnh 8cm, hình lập phương máy hai gồm cạnh 4cm. Tính diện tích xung quanh của từng hình lập phương.

b) diện tích xung xung quanh của hình lập phương đầu tiên gấp mấy lần diện tích xung xung quanh của hình lập phương lắp thêm hai ?

Bài 2. Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh:

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Bài 3. Người ta làm một chiếc hộp bằng tôn (không nắp) những thiết kế lập phương có cạnh 10cm. Tính diện tích miếng tôn đề nghị dùng để triển khai hộp (không tính mép hàn).

Bài 4. Viết số đo tương thích vào ô trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

Cạnh

5cm

Diện tích một mặt

9cm2

Diện tích toàn phần

24cm2

Bài 5. tín đồ ta xếp một số trong những viên gạch hình dạng hộp chữ nhật chế tác thành một khối gạch ốp hình lập phương cạnh trăng tròn cm.

*

a) Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của khối gạch ốp hình lập phương.

b) Tính kích cỡ của mỗi viên gạch.

Bài 6. Cho 2 hình tiếp sau đây được xếp bởi những hình lập phương cạnh 10 cm. Tín đồ ta sơn tất cả các mặt xung quanh của 2 hình. Tính diện tích s cần sơn mỗi hình.

*

Bài 7. Người ta làm một cái hộp không có nắp đậy bằng bìa cứng dạng hình hộp lập phương tất cả cạnh 3,5dm. Tính diện tích bìa buộc phải dùng để triển khai cái hộp đó (không đề cập mép dán).

Bài 8. Hà dán giấy color vào các mặt của một hộp quà hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích s giấy sẽ dán là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Bài 9.Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương gồm cạnh 0,4m. Tính diện tích s kính để triển khai bể cá kia (bể không nắp)

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22trong mụcHọc xuất sắc Toán hàng Tuầntrên gamesbaidoithuong.com để hiểu bài tốt hơn.