Đề Toán Lớp 4 Giữa Kì 2

Đề thi Toán lớp 4 thân kì 2 cải thiện năm 2022 - 2023 gồm đáp án (5 đề)

Với Đề thi Toán lớp 4 thân kì 2 nâng cấp năm 2022 - 2023 gồm đáp án (5 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có planer ôn luyện tự đó được điểm cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 4 giữa kì 2

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 1 tiếng 45 phút =…phút?

A. 105 B. 95 C. 46 D. 85

Câu 2: diện tích s hình bình hành gồm đáy 25 m, độ cao 32m là

A.800mB. 400m C. 800m2D. 400m2

Câu 3: (x:2) +14 = 32. Quý giá của x là

A. 9 B. 36 C. 23 D. 92

Câu 4: Lớp 4B bao gồm 18 học viên nữ. Số học sinh nam bởi số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh

A. 16 B. 32 C. 34 D. 36

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 3 dm22cm2…320 cm2

A. C. =D. Không xác định

Câu 6: diện tích hình bình hành bởi

A. Độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo)

B. Độ dài đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo)

C. Độ nhiều năm đáy cùng với chiều cao nhân 2 (cùng đơn vị đo)

D. Độ nhiều năm đáy nhân với độ cao rồi phân tách 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Tìm x

*
*

Câu 2 (3 điểm): Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài và có diện tích là 60 cm2. Tính chu vi mảnh bìa đó?

Câu 3 (2 điểm) : Tính :

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C B C A B

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm):

Mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài có nghĩa là chiều rộng là 3 phần bằng nhau thì chiều dài là 5 phần như thế. Ta chia mảnh bìa thành các hình vuông nhỏ như hình vẽ:

*

Tổng số hình vuông nhỏ là: 3 x 5 = 15 (hình vuông

)

Diện tích một hình vuông nhỏ là: 60 : 15 = 4 (cm2)

Vì 2 x 2 = 4 bắt buộc cạnh 1 hình vuông nhỏ là: 2 cm

Chiều rộng mảnh bìa hình chữ nhật là: 2 x 3 = 6 (cm)

Chiều dài mảnh bìa hình chữ nhật là: 2 x 5 = 10 (cm)

Chu vi mảnh bìa hình chữ nhật là: ( 10 + 6) x 2 = 32 ( cm)

Đáp số: 32 cm

Câu 3 (2 điểm) :

Đặt

*

Nhận xét:

*

Vậy

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong số phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào nơi chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: kiếm tìm m với n sao cho

*
, m cùng n theo thứ tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán tốt

*
bao đường. Lần trang bị hai bán tốt bằng
*
lần máy nhất. Sau nhì lần phân phối bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi thuở đầu bao đường có bao nhiêu kg ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

*
*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm):

Phân số chỉ số đường bán được lần trang bị hai là

*

Phân số chỉ số đường sót lại sau hai lần chào bán là

*

Ban đầu bao mặt đường nặng số kg là

*

Đáp số : 27 kg

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: mang đến 7 phân số sau :

*

Phân số có mức giá trị lớn số 1 là :

*
*

Câu 2: Phân số phệ hơn 1 là :

*
*

Câu 3: Số phù hợp viết vào địa điểm chấm nhằm 25dm2 + 25cm2= . . . . . Cm2

A.50B.5050C.2525D.2050

Câu 4: Số tự nhiên m thỏa mãn nhu cầu

*
là :

A . 5B. 4C. 3 D. 2

Câu 5: Hiệu của

*
là :

A. 2B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Tổng của

*
là :

A. 2B. 3C. 4 D. 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x

a) 200 : x + 400 : x = 2

b) x x 1/5 + x x 1/4 = 2

Câu 2 ( 2 điểm ) :Tính nhanh giá trị biểu thức

*
*

Câu 3 ( 2 điểm ): có một kho gạo, lần đầu bạn ta mang ra 25 500 kilogam gạo, lần sau mang ra số gạo bởi số gạo lấy lần thứ nhất thì vào kho còn 14 300 kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho đó bao gồm bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 4 ( 1 điểm ): Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất.

2019 + 2019 +2019 + 2019 + 2019 x 7 - 2019

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C C D A C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm ) : tìm kiếm x

*
*

Câu 2 ( 2 điểm ):

*
*

Câu 3 ( 2 điểm ):

Bài làm

Số kilogam gạo lôi ra lần sau :

25500 x = 10200 ( kg )

Số kilogam gạo ban sơ trong kho :

25500 + 10200 + 14300 = 50000 ( kilogam )

Đổi đơn vị chức năng :

50000 kilogam = 50 tấn.

Đáp số : 50 tấn.

Câu 4 ( 1 điều ) : Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất.

Xem thêm: Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Y Và Phương Pháp Ghi Nhớ, Từ Vựng Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Y

2019 + 2019 +2019 + 2019 + 2019 x 7 - 2019

= 2019 x ( 7 +1 +1+1 - 1 ) = 2019 x 10 = 20190

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào sau đây lớn hơn 1?

*
*

Câu 2: Phân số bự nhất trong số phân số

*
*
*

Câu 3: những phân số được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự từ to đến nhỏ bé là:

*
*

Câu 4: hình mẫu vẽ bên bao gồm mấy hình bình hành ?

*

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

D. 5 hình

Câu 5: một tấm học gồm 18 học sinh nữ với 15 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ?

*
*

Câu 6: Anh rộng em 4 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi anh và tuổi em cộng lại được

*
tuổi bà mẹ khi đó. Tuổi của anh hiện nay là bao nhiêu? (Biết tuổi của mẹ sau 3 năm nữa là 60 tuổi)

A. 19 tuổiB. 15 tuổiC. Trăng tròn tuổiD. Không có kết quả.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :Tính

*
*

Câu 2 (3 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 90 m, chiều rộng bởi chiều dài. Tính diện tích mảnh sân vườn đó.

Câu 3 (2 điểm): Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a) 325 x 145 + 145 x 475 + 145 + 145 x 199

b)

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C C A B A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính

*

Câu 2 (3 điểm):

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

90 x = 54 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

90 x 54 = 4860 (m2)

Đáp số: 4860m2Câu 3 (2 điểm) :

a) 325 x 145 + 145 x 475 + 145 + 145 x 199 = 145 x (325+475 + 1 +199)

= 145 x 1000 = 145000

b)

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong số số đo dưới đây, số đo bằng 50km2 là:

A. 50 000m2

B. 500 000dm2

C. 50 000 000m2

D. 5 000m2

Câu 2: Khoảng thời hạn nào ngắn duy nhất ?

*
*

Câu 3: khi nhân cả tử số và mẫu số cùng với 5 ta được một phân số new là . Vậy phân số thuở đầu là:

*
*

Câu 4: Chọn lời giải đúng

*
*

Câu 5: mang lại hình bình hành có diện tích 525m2, độ cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m B. 35m C. 25m D. 15 m

Câu 6: 2. Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là :

A. 24 cm2 B. 126 cm2 C. 135 cm2 D. 720 cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :Hãy viết 5 phân số khác biệt lớn rộng

*
.

Câu 2 ( 3 điểm): Giải toán

Một thửa đất hình bình hành gồm độ dài cạnh lòng là 45m, độ cao bằng cạnh đáy.

a)Tính diện tích s thửa khu đất đó.

b)Người ta sử dụng diện tích đất nhằm trồng hoa. Tính phần khu đất trồng hoa của thửa ruộng hình bình hành đó.

Câu 3 (2 điểm): : Tính bằng cách thuận tiện duy nhất :

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A A B B C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):