Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Trong phần 1 cỗ đề thi violympic toán giờ Anh lớp 4 vòng 8 các em đã mày mò bộ đề thi năm học tập 2015-2016. Trong phần 2 của bộ đề thi violympic toán giờ Anh lớp 4 vòng 8 này gamesbaidoithuong.com giữ hộ tới các em bộ đề thi và đáp án năm học 2014-2015.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 8


Với những kiến thức tiếng Anh lớp 4 đã học bên trên trường cùng những bài xích tập giờ Anh cùng những bộ đề kiểm tra tiếng Anh khác nhau hi vọng các em tất cả thể ngừng những câu chữ của bài xích thi violympic toán tiếng Anh này.

Đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 8 (P2)

Đối cùng với học giờ Anh trẻ em thì hoàn thành những bài thi toán tiếng Anh sẽ tương đối khó khăn nếu những em không được ôn luyện hay xuyên. Để học tiếng Anh lớp 4 nói riêng cùng học giờ đồng hồ Anh trẻ nhỏ nói phổ biến các bạn cũng có thể cho các em học ngay tại gamesbaidoithuong.com.vom.vn – trang web học giờ đồng hồ Anh online mang đến trẻ em kết quả nhất hiện tại nay.

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part & fraction part. Ex: 0,5)

Question 1:

A pillow costs trăng tròn dollars. Sophia has lớn pay ......... Dollar for 12 such pillows.

Question 2:

How many hours are in 1/4 of two days?

Answer: .......... Hours.

Question 3:

What could you địa chỉ to 35 lớn make 60?

Answer: This number is ...............

Question 4:

A girl can play 66 notes every minute on average. She can play ........ Notes in trăng tròn minutes.

Question 5:

15 boxes of chocolate candies have 420 candies in the total. How many candies are there in each box?

Answer: .......... Candies.

Question 6:

Angela is learning khổng lồ play the violin. She practices 50 minutes a day on Tuesday và Thursday. On Saturday she practices for one and a half hours. How much times per week Angela spend practicing violin?

Answer: .......... Minutes.

Xem thêm: Belajar Berbagi: Download Gratis Sketchup 2016 Full Crack + Precracked Version!

Question 7:

There are ........... Six - digit numbers.

Question 8:

The sum of these numbers:

*

is .............

Question 9:

The last digit of the product: 1 x 3 x 5 x ....... X 999 is ...........

Question 10:

The pages of a book are numbered consecutively from 1 through 120. There are ............ Digits are there in this numbering.

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bởi nhau)

*

Answer:

(1) = ......; (2) = ........; (3) = .....; (4) = .......; (5) = ........; (6) = .......; (7) = ......; (8) = ......; (9) = ......; (12) = ......

Exam number 3: Your oto has to pass 5 obstacles khổng lồ finish. (Vượt chướng ngại vật vật)

Question 1:

What number should replace the question mark ?

67 + ? = 230

a. 153

b. 133

c. 163

d. 143

Question 2:

What would result is the greatest number?

a. 1450 + 7245

b. They are the same

c. 7245 + 1450

d. 7250 + 1445

Question 3:

John played a total of 30 soccer games during the months of June, July and August.

He played 9 games in June & 10 in July. Which month did he play the most games?

a. May

b. June

c. August

d. July

Question 4:

What fraction of the fence is orange?

*

Answer: .....................

Question 5:

A football team has $140 khổng lồ buy balls. Once ball costs $8. What is the largest number of balls the team can buy?

Answer: .............. Balls.

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part and fraction part. Ex: 0,5)

Question 1: 240

Question 2: 12

Question 3: 25

Question 4: 1320

Question 5: 28

Question 6: 190

Question 7: 900000

Question 8: 520

Question 9: 5

Question 10: 252

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

(1) = (20); (2) = (14); (3) = (19); (4) = (13); (5) = (10); (6) = (18); (7) = (11); (8) = (17); (9) = (16); (12) = (15)

(20); (14); (19); (13); (10); (18); (11); (17); (16); (15)

Exam number 3: Your car has khổng lồ pass 5 obstacles lớn finish. (Vượt chướng ngại vật)

Question 1: c. 163

Question 2: b. They are the same

Question 3: c. August

Question 4: 1/5

Question 5: 17

Để tìm hiểu thêm những bộ tài liệu học tiếng Anh lớp 4 cho trẻ nhỏ các chúng ta có thể tham khảo tức thì tại gamesbaidoithuong.com.

Học tiếng Anh lớp 4 nói chung và học toán giờ Anh lớp 4 nói riêng yên cầu các em phải bao gồm một quy trình học tập tráng lệ và trang nghiêm và tài liệu học hành theo chuẩn tiếng anh quốc tế. Hãy cho trẻ học tập ngay những bài xích học giờ Anh trẻ con em tại Aloiddy để trẻ hoàn thành xong các năng lực tiếng Anh của chính mình một cách kết quả nhất nhé!