ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7

Để giúp các em học tốt chương trình toán tiếng Anh lớp 4, gamesbaidoithuong.com gởi tới các em cỗ tài liệu học tập tiếng Anh với các đề thi Violympic toán giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 7


Đề thi Violympic toán giờ Anh lớp 4 vòng 7 bên trong bộ đề thi giờ Anh cho trẻ nhỏ mà gamesbaidoithuong.com đã gửi tới chúng ta và những em theo từng phần.

Trong nội dung bài học hôm nay, gamesbaidoithuong.com gửi tới chúng ta và các em đề thi Violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 7 bao gồm đáp án, đây là bộ tài liệu học tập tiếng Anh và cũng chính là học toán hết sức thú vị và tác dụng cho những em.

Đề thi Violympic toán giờ Anh lớp 4 vòng 7 bao gồm đáp án

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh cho trẻ em này là cỗ đề thi toán tiếng Anh lớp 4 vòng 7 tiên tiến nhất năm 2015-2016 cho trẻ ôn luyện giờ đồng hồ Anh và toán hiệu quả.

*

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1:

Mary has 30 packs of candies. There are 11 candies in each pack. Mary has .......... Candies in all.

Question 2:

Calculate: 2015 + 99 x 2015 = ...........

Question 3:

Convert: 3m2 = ..............cm2

Question 4:

42 x 11 = ...........

Question 5:

300m2 + 400m2 = .............. Dm2

Question 6:

The sum of two numbers is 156 & their difference is 12. What is the smaller number?

Answer: ...............

Question 7:

The value of M = (125 x 4 + 500 : 2) x 100 is ............

Question 8:

*

The clock shows the last time Anna saw before she sleeps. She wakes up at 6:15am. How long did she sleep?

Answer:

She slept ............. Minutes.

Xem thêm: Hóa Thân Thành An Dương Vương Kể Lại Truyện An Dương, Hóa Thân Thành An Dương Vương Kể Lại Truyện

Question 9:

If the number 386a is divisible by 6 then a = ............

Question 10:

Arrange the digits in the number 371059 to size a new number with the greatest value.

Answer: ..............

Exam number 2:

Question 1:

Calculate: 205 x 3 + 205 x 7 = ..............

a. 2050

b. 2005

c. 20050

d. 20500

Question 2:

The average of 57 và M is 43. The value of M is ..................

a. 14

b. 29

c. 71

d. 35

Question 3:

Which of following number is divisible by 9?

a. 63636

b. 9991

c. 54720

d. 36363

Question 4:

13000cm2 = ............ Dm2.

The correct number fill in the blank is .............

a. 1300

b. 130000

c. 13

d. 130

Question 5:

John forgot the number of people at volleyball game. He remembers that the number had a digit 5 in the tens place. Which of following number could John be thinking of?

a. 5312

b. 1253

c. 1325

d. 1523

Question 6:

Orange Hill is 578 feet high. Banana Hill is 235 feet high. How many feet higher is Orange Hill more than Banana Hill?

a. 344 feet

b. 434 feet

c. 813 feet

d. 343 feet

Question 7:

If the cost of 5kg of coffee is $160 then the cost of 8kg of coffee is ............

a. $248

b. $264

c. $256

d. $250

Question 8:

Write the following as a numeral: nine hundred thousand

a. 90000

b. 990000

c. 9900

d. 900000

Question 9:

John has 15 candies và Tom has 31 candies. How many candies does Tom need lớn give khổng lồ John so that each boy will have the same number of candies?

a. 4

b. 16

c. 8

d. 10

Question 10:

*

a. A

b. B

c. C

d. D

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: 330

Question 2: 201500 201 500

Question 3: 30000 30 000

Question 4: 462

Question 5: 70 000 70000

Question 6: 72

Question 7: 75000 75 000

Question 8: 569

Question 9: 4

Question 10: 975310 975 310

Exam number 2:

Question 1: a. 2050

Question 2: b. 29

Question 3: c. 54720

Question 4: d. 130

Question 5: b. 1253

Question 6: d. 343 feet

Question 7: c. $256

Question 8: d. 900000

Question 9: c. 8

Question 10: d. D

Để học giờ đồng hồ Anh lớp 4 nói riêng và học giờ Anh cho trẻ nhỏ nói chung chúng ta hãy cho trẻ học ngay chương trình học giờ đồng hồ Anh cho trẻ em theo chuẩn chỉnh khung tham chiếu Châu Âu của gamesbaidoithuong.com tại gamesbaidoithuong.com nhé! phần lớn chương trình học tập tiếng Anh cho trẻ nhỏ với các phần bài học mới, tư liệu tiếng Anh bao gồm đề thi, bài xích tập, lời giải giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.


Từ khóa bài xích tập tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho bé xíu 9 tuổi | giải mã tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho bé bỏng 9 tuổi |