ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 15 NĂM 2015

*

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 năm nhâm thìn Đỉnh 1.1: Hiệu 65,68.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 15 năm 2015

Thêm 49,5 thêm 7,452 hiệu 1.2: nước bản thiết kế nhật chiều 1.6m; chiều rộng lớn 11dm chiều 130cm. Chứa được nhiêu nước? 1.3: tích hình phương cạnh ………… 1.4: miếng hình nhật 105m chiều rộng bằng chiều dài. Diện tích mảnh ……….. 1.5: Đường trường 2041m. Bởi kính bánh 32,5dm. Trường bánh nên quay ………… vòng. 1.6: người tiết kiệm chi phí đồng suất 1,2%/tháng. Tháng fan ………. Đồng. (biết rằng tiền tháng được tính trên chi phí tiền mon trước.) 1.7: trung bình cộng biết hai, nhất. 1.8: hình thang vuông ABCD (vuông cạnh cạnh con đường vuông cạnh Tính diện tích s hình thang ABCD biết cạnh 32cm, cạnh 0,3m cạnh 2dm. 1.9: hình thang diện tích 1197m. Tính cạnh biết chiều 315dm cạnh bằng tổng cạnh đáy. 1.10: khối nước những thiết kế nhật chiều 1,8m, chiều rộng 0,4m chiều 2dm. đề-xi-mét khối nước nặng nề 0,8kg. Khối nước nặng trĩu ………….tạ. 2.1: Tổng chẵn tốt nhất biết hiệu duy nhất 2.2: Hiệu phân 2/7, trung bình cùng phân 3/5. Phân độc nhất trong phân …………… 2.3: hình nhật diện tích 18,75cm2 diện tích s hình vuông.

Xem thêm: Soi Cầu Xsmb - Phân Tích Kqxs Miền Bắc

Cạnh hình vuông ……….mm. 2.4: hình phương cạnh 12cm. Bạn hình phương tích hình 8cm3. Chứa hình phương nhỏ. 2.5: hình nhật chiều rộng. Tăng chiều thêm tăng chiều rộng lớn thêm được hình vuông. Cạnh hình nhậtDoc24.vn cho. Điền mê say chấm 3.1: Tính biểu thức sau: (29,38 3,25 36,36 6,25 ............ 3.2: hình nhật chiều rộng 35cm, chiều 5,2dm chiều 0,23m. Tích ................ 3.3: Tính 11,3 11,4 11,5 22,1 22,2 3.4: sau: 4m312cm3 =.............m3 Nước đại dương chứa muối. Thêm nhiêu nước nước biển khơi muối trong dung dịch 2,5%? 3.6: nước cất được 2,16m3 nước, hình vuông, chiều 1,5m. Người mong muốn bằng phần lớn viên gạch hình vuông cạnh 20cm. Cần dùng nhiêu viên gạch? 3.7: hình tròn 109,9 Diện tích hình tròn ...............mm2. 3.8: lương thực cất gạo. Gửi sang nhất bởi nhau. độc nhất nhiêu gạo? 3.9: Tính tích hình nhật chiều 5dm, biết rằng giảm chiều nguyên chiều rộng lớn chiều tích hình nhật bớt 12dm3. 3.10: học, trường đái sinh sinh bằng nhau. Trường dìm thêm sinh sinh sinh chiếm tổng sinh toàn trường. Trường nhiêu sinh? Đỉnh 1.1: 107,728 1.2: 2288 1.3: 1,124864 1.4: 1.5: 1000 1.6: 153621600 1.7: 1.8: 0,126 1.9:30,4; 45,6Doc24.vn 1.10: 1,152 2.1: 4499; 5499 2.2: 16/35 2.3: 2.4: 2.5: Điền ưng ý chấm 3.1: 4,04 3.2: 0,04186 3.3: 1825,75 3.4: 4,000012 3.5: lượng nước muối trng 400g nước Dung dịch đựng muối 100g nước muối muối ít nước Lượng nước đề xuất thêm 3.6: 3.7: 9616,25 3.8: 3.9: 3.10: