ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 14 NĂM 2016 - 2017

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (116.29 KB, 5 trang )


Đề thi Violympic Tốn lớp 5 vịng 14 năm năm 2016 - 2017Bài thi số 1: Bức tranh túng bấn ẩn: (10đ)

Tìm các cặp giá trị bởi nhau:

Bài thi số 2: 12 bé giáp: (10đ)

Câu 1: Số tương thích điền vào địa điểm chấm nhằm có5ha 8m2 = ………m2 là: ...

a/ 508 b/ 58 c/ 50008 d/ 5008.

Câu 2: Tính giá trị biểu thức: (385,375 –294,295) : 1,8 + 41,5 x 8,6 = …...

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 14 năm 2016 - 2017


Câu 3: kiếm tìm y, biết: 17,5 – y x 2,5 = 8,65. Vậyy =…...

a/ 17,625 b/ 12,24 c/ 3,54 d/ 9,74.

Câu 4: mang lại phân số 12/37. Bắt buộc cùng thêmvào tử số và mẫu số của phân số đã cho số tựnhiên nào và để được phân số có giá trị bằng6/11. Vậy số tự nhiên và thoải mái cần thêm là:…...

a/ 17,625 b/ 12,24 c/ 3,54 d/ 9,74.

Câu 5: Tỉ số phần trăm của 5,53 với 15,8 là: ..

a/ 3,58% b/ 35% c/ 0,35% d/ 35,8%.

Xem thêm: Download Idm 6 - Download Idm V6


Câu 6: Biết 65% số sách trên giá là 520quyển. Vậy 85% số sách trên giá chính là ………quyển.

a/ 800 b/ 680 c/ 608 d/ 442.

Câu 7: Sau khi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 20% thì giá chỉ mộtcuốn sách là 96 000 đồng. Vậy lúc đầu giácủa cuốn sách là:………đồng.

a/ 115200 b/ 80000 c/ 120000 d/ 76800.


bán không còn số hàng trên với giá như đã bán thìcửa hàng thu được ………..đồng.

a/ 36875000 b/ 150000000 c/ 9375000d/ Đáp số khác.

Câu 9: Một siêu thị có một lớp vải hoa dài35m. Người trước tiên mua 3/7 tấm vải vóc đó.Người máy hai cài đặt 2/5 số vải vóc hoa còn lại.Như vậy cửa hàng còn lại ………m vải hoa.

a/ 15 b/ 12 c/ 8 d/ 20.

Câu 10: Một hình vng bao gồm cạnh 11,75cm.Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 14,5cm vàchiều rộng lớn 9cm, một hình trịn có chào bán kính5cm. Trong bố hình trên, hình có chu vi bằngnhau là:

a/ Hình vng cùng hình chữ nhật b/ Hìnhhình chữ nhật với hình trịn ;

c/ Hình vng và hình trịn d/ Hìnhvng, hình chữ nhật và hình trịn.


Câu 1: Số phù hợp điền vào địa điểm chấm để có

12,5cm2 = ………m2.

Câu 2: quý hiếm của biểu thức: 62,92 : 5,2 – 4,2x (7 – 6,3) x 3,67 – 1,21 = ……….

Câu 3: kiếm tìm x là số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất thỏamãn x

Câu 4: tìm kiếm y là số trường đoản cú nhiên bé xíu nhất thỏa mãny > 1999/1000. Vậy y = ……...

Câu 5: 34% của 27 là: ……...

Câu 6: 32,5% của số A là 91 thì số A là:……...

Câu 7: Tìm một trong những thập phân, biết giả dụ dịchdấu phẩy của nó sang phải một hàng thì sốđó tăng 113,31. Vậy số thập phân đó là:……...


*
Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng một năm 2016 - 2017 4 702 0
*
Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng ngực năm năm nhâm thìn - 2017 2 954 1
*
Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2016-2017 3 937 2
*
Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng ngực năm năm 2016 - 2017 4 1 11
*
Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng ngực năm năm 2016 - 2017 3 562 4
(27.08 KB - 5 trang) - download Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14 năm năm 2016 - 2017 - Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5