Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 15 năm 2014

Bạn đã xem tư liệu "Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 15 năm năm trước - 2015", để tải tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 15 năm 2014


Xem thêm: Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức A, Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Một Biểu Thức

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 15 năm năm trước - 2015Bài 1: Đỉnh núi trí tuệCâu 1.1:Cho tam giác ABC có diện tích s là 150cm2. Biết nếu kéo dài cạnh lòng BC thêm 5cm thì diện tích tăng lên 37,5cm2. Tính độ nhiều năm cạnh đáy BC.Trả lời:Độ dài cạnh lòng BC là: .............cm.Câu 1.2:Hai thùng dầu có 96 lít dầu. Sau thời điểm đổ 2 lít dầu trường đoản cú thùng I sang thùng II thì số dầu ngơi nghỉ thùng I bằng 3/5 số dầu ngơi nghỉ thùng II. Hỏi ban đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?Trả lời:Lúc đầu thùng I tất cả ............... Lít dầu..Lúc đầu thùng II tất cả ............... Lít dầu.Dùng vết ";" để ngăn cách giữa những đáp số.Câu 1.3:Tìm số 8a6b biết số đó phân tách cho 2; 5; 9 hầu hết dư 1. Trả lời:Số kia là: ..................Câu 1.4:Tìm số gồm hai chữ số biết rằng số đó bự gấp 3 lần tổng các chữ số của nó.Trả lời:Số đề xuất tìm là: ..................Câu 1.5:Hai chiếc đáy thùng hình trụ có tỉ số nửa đường kính là 1,5. Tổng trọng lượng của hai lòng thùng là 1,3kg. Tính cân nặng mỗi đáy thùng. Hiểu được chúng được giảm ra từ cùng một lá tôn.Trả lời:Khối lượng của đáy thùng bé là: ............... Kg.Khối lượng của đáy thùng khủng là: ............... Kg.Dùng vệt ";" để phân làn giữa các đáp số.Câu 1.6:Một áo trẻ nhỏ may hết 1,2m vải. Cùng các loại vải đó, một áo fan lớn may hết 1,8m. Hỏi may bao nhiêu áo từng loại? hiểu được số vải vóc may áo người to hơn số vải vóc may áo trẻ em là 15,6m và con số áo hai các loại may bởi nhau.Trả lời:Số áo mỗi các loại là: ...................cái.Câu 1.7:Hiệu của hai số là 162. Hiểu được tổng của nhì số đó gấp 8 lần số bé. Tìm nhì số đó.Trả lời:Số bé nhỏ là: ..............Số khủng là: ..............Dùng vết ; để chia cách số nhỏ xíu và số lớn.Câu 1.8:Hãy cho thấy thêm với những chữ số 0; 2; 4; 6; 8 ta viết được toàn bộ bao nhiêu số thập phân có đủ mặt các chữ số đã đến mà bao gồm 2 chữ số tại đoạn nguyên.Trả lời:Viết được toàn bộ ............. Số vừa lòng đề bài.Câu 1.9:Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số nhưng chữ số hàng đơn vị của các số chính là 7.Trả lời:Có toàn bộ ................ Số.Câu 1.10:Cho phép chia hai số có thương là 6 và số dư là 33. Tìm nhì số đó biết rằng tổng của số bị chia, số chia, thương với số dư bằng 695.Trả lời:Số bị chia là: ..............Số phân chia là: .............Dùng vệt ";" để ngăn cách giữa các số.Bài 2: Đi tìm kho báuCâu 2.1:Chu vi của một hình chữ nhật là 160m. Số đo chiều rộng bởi 60% số đo chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.Trả lời:Diện tích hình chữ nhật đó là: .................m2.Câu 2.2:Một hình bình hành có độ dài đáy là 8dm, chiều cao tương ứng là 3dm. Một hình thoi có diện tích bằng diện tích hình bình hành và bao gồm độ nhiều năm đường chéo là 8dm. Tính độ dài đường chéo cánh kia.Trả lời:Độ nhiều năm đường chéo cánh kia là: .................... Dm.Câu 2.3:Tìm trung bình cùng của toàn bộ các số tự nhiên nhỏ hơn 2015.Trả lời:Trung bình cộng của toàn bộ các số đó bằng: ................Câu 2.4:Hãy cho biết thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 hoàn toàn có thể viết được tất cả bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau?Trả lời:Có thể viết được toàn bộ ................ Số.Câu 2.5:Ba chúng ta Tâm, Mai với Lan cùng góp tiền sở hữu một quả bóng. Chúng ta Tâm góp 1/4 số tiền, chúng ta Mai góp 3/10 số tiền, bạn Lan góp nhiều hơn nữa bạn Mai là 3000 đồng. Tính giá tiền sở hữu quả bóng đó.Trả lời:Giá tiền của trái bóng kia là: ................ đồng.Bài 3: Hãy điền số tương thích vào nơi chấm:Câu 3.1:Tính: 320 - (120,5 + 95,25 + 5,25) + 84 : 12 x 12,5 = .............Câu 3.2:Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất gồm các chữ số 5 và chia hết mang lại 3.Trả lời:Số đó là: .............Câu 3.3:Một hình lập phương có diện tích xung quanh bởi 144m2. Tính thể tích của hình lập phương đó.Trả lời:Thể tích của hình lập phương kia là: .................m3.Câu 3.4:Hiệu của hai số là 0,8. Yêu quý của nhị số này cũng là 0,8. Hãy tìm kiếm số bé.Trả lời:Số nhỏ nhắn là: ...................Câu 3.5:Tỉ số thể tích thân hình lập phương nhỏ nhắn và hình lập phương phệ là 8 : 27.Vậy tỉ số phần trăm giữa cạnh hình lập phương khủng và cạnh hình lập phương nhỏ xíu là: .........%Câu 3.6:Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng và ăn mặc tích hình chữ nhật là 256cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.Trả lời:Chu vi hình chữ nhật kia là: ...............cm.Câu 3.7:Tại một ngôi trường học đầu năm mới có số học viên nam bởi số học sinh nữ. Cuối học tập kì 1, trường dấn thêm 38 học sinh nữ với 6 học sinh nam yêu cầu số học sinh nữ chỉ chiếm 52% tổng số học viên toàn trường. Hỏi đầu năm mới trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh.Trả lời:Đầu năm trường đó bao gồm .............. Học tập sinh.Câu 3.8:Số thoải mái và tự nhiên A được viết bởi năm ngoái chữ số 6. Hỏi nếu mang số A chia cho 15 thì số dư là bao nhiêu, nếu đem thương là số từ bỏ nhiên.Trả lời:Số dư là: ...............Câu 3.9:Tìm một số tự nhiên tất cả 4 chữ số biết rằng số đó cộng với tổng những chữ số của chính nó thì bằng 1993.Trả lời:Số đó là: .............Câu 3.10:Trung bình cùng của nhị số tự nhiên và thoải mái là 343. Tìm số to biết rằng trường hợp thêm chữ số 4 vào bên bắt buộc số nhỏ thì được số lớn.Trả lời:Số béo là: .................
Tài liệu gắn kèm:

*
De_thi_Violympic_Toan_lop_5_vong_15_nam_2014_2015.docx