ĐỀ THI TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Chủ đề từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về thi tuyển có nhiều trường đoản cú vựng tương quan, bạn cũng có thể tham khảo nội dung bài viết sau đây nhằm nâng cao vốn từ vựng của chính mình nhé. Quý khách hàng đang xem: đề thi giờ anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến các bạn không ít căng thẳng mệt mỏi và căng thẳng đề xuất ko như thế nào. Nhưng đây cũng là chủ đề thân thuộc mà bạn hay gặp mặt vào cuộc sống đời thường mỗi ngày. Từ chủ đề này bạn cũng có thể học được rất nhiều trường đoản cú mới tiếng Anh đó. Cùng mày mò tự vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể thi tuyển nhé.


Bạn đang xem: Đề thi trong tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ Anh tương quan cho chủ đề thi cử, học tập

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have sầu lớn revise for my French test tomorrow. (Tôi cần ôn bài đến bài bác kiểm tra giờ đồng hồ Pháp sau này.)

- swot up = revise = (phương pháp Điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc là tôi đã ôn kĩ kỹ năng mang lại kì đánh giá vào tuần cho tới.)

- cram = (giải pháp Điện thoại tư vấn thông tục) nhồi nhét loài kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish test on next Monday. (John học tập dồn nhằm thi tiếng Tây Ban Nha vào thiết bị Hai cho tới.)

- learn by heart / memorise = học tập trực thuộc lòng


Xem thêm: Download Microsoft Office 2010 Full Version Pro Gratis, Office 2010

*

Quý khách hàng ước ao nói "đạt hiệu quả cao trong thi cử" bởi tiếng Anh thì nói như thế nào?

2. Từ vựng tiếng Anh trong những khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = tảo cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn luôn tìm phương pháp để gian lậu trong các kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi đã đạt công dụng xuất sắc trong kì thi tuyển chọn sinh ĐH.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi hại mình thi ko tốt.)

- pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa đào tạo và giảng dạy sĩ quan thật sự vất vả nhưng anh ấy vẫn đậu cùng với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ trọn vẹn đậu

Ex: I just managed to lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ hoàn toản điểm để đậu thôi. Bài thi thiệt sự cạnh tranh thừa.)

3. Các tự vựng giờ Anh liên quan mang lại chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- thử nghiệm taker /test teikə(r)/ : cử tử, bạn thi

- examiner /ig´zæminə/: fan chnóng thi


*

Chủ đề thi tuyển vào tiếng Anh có nhiều từ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ

- test /demo /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp một số loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi tốt nghiệp

- vày your homework/revision/a project on something:Làm bài xích tập về nhà/ôn tập/làm đồ gia dụng án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài xích luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài xích nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài bác tập về nhà/bài xích luận/bài bác tập được giao/bài thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học tập nhồi nhét mang lại bài bác kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: làm cho bài xích kiểm tra/bài bác thi

- straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

- plodder: chăm chỉ bù thông minh

Quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhiều chủ thể từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh trên trang gamesbaidoithuong.com nhằm bổ sung cập nhật thêm vốn tự vựng của bản thân nhé.