Đề Thi Toán Nâng Cao Lớp 2

Bộ 4 đề Toán lớp 2 cải thiện học kì 2 năm 2021 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải cụ thể được công ty chúng tôi sưu tầm cùng tổng hợp. Cung cấp các em học viên lớp 1 tìm hiểu thêm và chuẩn bị tốt cho kì thi cuối kì 2 quan trọng.

Bạn đang xem: Đề thi toán nâng cao lớp 2


Kì thi học viên giỏi sắp tới, nhu cầu tìm tìm nguồn tư liệu ôn thi thiết yếu thống có lời giải chi tiết của các em học viên là cực kì lớn. Thấu hiểu điều đó, công ty chúng tôi đã dày công tham khảo Bộ 4 đề Toán nâng cao lớp 2 học tập kì hai năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được đánh giá có kết cấu chung của đề thi học viên giỏi trên toàn quốc. Mời những em thuộc quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề nâng cấp Toán lớp 2 học kì hai năm 2021 - Đề số 1

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong những số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn nhất là:

A. 666 B. 645 C. 655

Câu 2. Số tất cả 2 trăm 7 chục 2 đơn vị chức năng được viết là:

A. 227 B. 272 C. 227

Câu 3. Chu vi tam giác ABC có độ dài những cạnh AB = 34cm, BC = 20cm, AC = 16cm là:

A. 70cm B. 54cm C. 60cm

Câu 4. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có:

A. 2 hình tam giác với 3 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

Phần trường đoản cú luận (8 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

254 + 235 146 + 153

768 – 523 580 – 254

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 6. Tìm x, biết:

a) 467 + x = 877 - 162

b) x – 214 = 61 + 345

c) x : 5 = 10 × 2

d) x × 4 = 30 – 10

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7.

a) gồm 50 kg gạo chia hầu hết vào các túi, mỗi túi cất 5 kg. Hỏi phân chia được toàn bộ bao nhiêu túi gạo?

b) Bể đầu tiên chứa được 768 lít nước, bể thứ hai cất được thấp hơn bể đầu tiên 235 lít. Hỏi cả nhị bể chứa được toàn bộ bao nhiêu lít nước?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Mỗi tuần lễ em đến lớp 5 ngày, sót lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ:

a) Em tới trường bao nhiêu ngày?

b) Em ngủ học bao nhiêu ngày?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án bỏ ra tiết

 

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Câu 5.

Câu 6.

a) 467 + x = 877 – 162

467 + x = 715

x = 715 – 467

x = 248

b) x – 214 = 61 + 345

x – 214 = 406

x = 406 + 214

x = 620

c) x : 5 = 10 × 2

x : 5 = 20

x = 20 × 5

x = 100

d) x × 4 = 30 – 10

x × 4 = 20

x = trăng tròn : 4

x = 5

Câu 7.

a) 50kg gạo phân tách được vào số túi là:

50 : 5 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi

b) Bể vật dụng hai đựng được số lít nước là:

768 – 235 = 533 (lít)

Cả nhị bể phân chia được tất cả số lít nước là:

768 + 533 = 1301 (lít)

Đáp số: 1301 lít nước

Câu 8.

a) vào 8 tuần, em đi học số ngày là:

5 × 8 = 40 (ngày)

b) trong 1 tuần, em được nghỉ số ngày là:

7 – 5 = 2 (ngày)

Trong 8 tuần, em được ngủ số ngày là:

2 × 8 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày.

Đề thi Toán nâng cấp lớp 2 học kì hai năm 2021 - Đề số 2

 

Câu 1. Viết (theo mẫu)


345 3 trăm, 4 chục, 5 solo vị 345 = 300 + 40 + 5
  7 trăm, 0 chục, 1 đơn vị  
    812 = 800 + 10 + 2
567    
  6 trăm, 9 chục, 2 1-1 vị  

Câu 2. Tính nhẩm:

3 x 4 = ............... 3 x 5 = ...............

4 x 7 = ............... 5 x 4 = ...............

15 : 3 = .............. 24 : 4 = ..............

5 x 6 = ............... 5 x 9 = ...............

25 : 5 = ..............

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

356 + 212 857 – 443

96 – 48 159 + 220

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 4. Thực hiện phép tính:

4 x 5 + 10 =

3 x 9 – đôi mươi =

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 5. Tìm x, biết:

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

b. X – 124 = 400 + 56

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7. Tính hiệu của số tròn trăm lớn số 1 có cha chữ số cùng số lẻ bé bỏng nhất có ba chữ số không giống nhau.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Cho con đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài con đường gấp khúc ABC là 13cm, độ dài con đường gấp khúc BCD là 10cm, độ nhiều năm đoạn trực tiếp BC là 6cm. Hãy tính:

a) Độ nhiều năm đoạn thẳng AB và độ dài đoạn trực tiếp CD.

b) Độ dài con đường gấp khúc ABCD.

...........................................

Xem thêm: Chất Tinh Khiết Là Gì Hỗn Hợp Là Gì (Và Không) Trong Khoa Học

...........................................

...........................................

Câu 9. Anh cao 169 centimet và cao hơn nữa em 25cm. Hỏi cả hai bằng hữu cao từng nào cm?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 10. Để viết số trang một quyển sách từ 134 mang lại 143, ta nên dùng hết từng nào chữ số?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án đưa ra tiết

Câu 1.


345 3 trăm, 4 chục, 5 đối kháng vị 345 = 300 + 40 + 5
701 7 trăm, 0 chục, 1 đối chọi vị 701 = 700 + 0 + 1
812 8 trăm, 1 chục, 2 đơn vị 812 = 800 + 10 + 2
567 5 trăm, 6 chục, 7 đối kháng vị 567 = 500 + 60 + 7
692 6 trăm, 9 chục, 2 đơn vị 692 = 600 + 90 + 2

Câu 2.

3 x 4 = 12 3 x 5 = 15

4 x 7 = 28 5 x 4 = 20

15 : 3 = 5 24 : 4 = 6

5 x 6 = 30 5 x 9 = 45

25 : 5 = 5

Câu 3.

Câu 4.

4 x 5 + 10 = 20 + 10 = 30

3 x 9 – đôi mươi = 27 – 20 = 7

Câu 5.

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

255 + x = 896

x = 896 – 255

x = 641

b. X – 124 = 400 + 56

x – 124 = 456

x = 456 + 124

x = 580

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

963 – x = 869 – 7

963 – x = 862

x = 963 – 862

x = 101

Câu 7.

Số tròn trăm lớn nhất có bố chữ số là: 900

Số lẻ nhỏ nhắn nhất có ba chữ số không giống nhau là: 103

Hiệu của nhị số là: 900 – 103 = 797

Đáp số: 797

Câu 8.

a)

Độ dài đoạn trực tiếp AB là:

13 – 6 = 7 (cm)

Độ nhiều năm đoạn thẳng CD là:

10 – 6 = 4 (cm)

b)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

7 + 6 + 4 = 17 (cm)

Đáp số: a) 7cm; 7cm b) 17cm

Câu 9.

Chiều cao của em là:

169 – 25 = 144 (cm)

Chiều cao của cả hai bằng hữu là:

169 + 144 = 313 (cm)

Đáp số: 144cm; 313cm

Câu 10.

Từ 134 mang lại 143 gồm 10 số gồm chữ số.

Phải cần sử dụng hết số chữ số là:

3 × 10 = 30 (chữ số)

Đáp số: 30 chữ số.

Đề thi toán lớp 2 nâng cao học kì hai năm 2021 - Đề số 3

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304

B. 186

C. 168

D. 286

Câu 2. Điển số tương thích vào chỗ chấm: 1 m = ..... Cm

A. 10 centimet

B. 100 cm

C. 1000 cm

D. 1 cm

Câu 3. Kết trái của phép tính 0 : 4 là:

A. 0

B. 1

C. 4

D. 40

Câu 4. Độ dài mặt đường gấp khúc sau là:

A. 16 cm

B. 20 cm

C. 15 centimet

D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 ... 20 + 60. Dấu phải điền vào ô trống là:

A.

C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

A. 19cm

B. 20cm

C. 21cm

D. 22cm

Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kg + 36 kilogam – 21kg =

b) 18 centimet : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C tất cả 30 học sinh. Một trong những phần ba số học viên lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C gồm bao nhiêu học sinh nữ? Bao nhiêu học viên nam?

Câu 11.

Hình bên bao gồm ............. Hình tứ giác

Hình bên bao gồm ............. Hình tam giác

Câu 12. Một bác thợ may dùng đôi mươi m vải nhằm may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi nhằm may một cỗ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số với số chẵn lớn nhất có một chữ số.

Đáp án & Thang điểm

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn A

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn C

Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7.

Câu 9.

a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg

b) 18 centimet : 2 + 45 cm = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 10.

Lớp 2C bao gồm số học viên nữ là:

30 : 3 = 10 (học sinh)

Lớp 2C bao gồm số học viên nam là:

30 – 10 = 20 (học sinh)

Đáp số: Nữ: 10 học tập sinh; Nam: trăng tròn học sinh

Câu 11.

Có 3 hình tứ giác

Có 3 hình tam giác

Câu 12.

May 1 bộ xống áo cần số mét vải là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 13.

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8

Hiệu nhị số kia là: 90 – 8 = 82

Đáp số: 82

Đề toán nâng cao lớp 2 học tập kỳ hai năm 2021 - Đề số 4

Câu 1. Số ngay tức khắc sau của số 499 là:

A. 497

B. 498

C. 500

Câu 2. Điền lốt >, 397

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Câu 5.

Câu 6.

Ta có: 3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 0 = 3 + 0 + 0

Các số có cha chữ số cơ mà tổng của cha chữ số đó bằng 3 là: 111, 210, 201, 102, 120, 300

Câu 7.

a) 1 giờ đồng hồ + 2 tiếng = 3 giờ

5 tiếng – 2 tiếng đồng hồ = 3 giờ

b) 4 giờ đồng hồ x 3 = 12 giờ

12 giờ : 3 = 4 giờ

c) 2dm + 3cm + 4mm = 200mm + 30mm + 4mm = 234mm

d) 15dm + 30cm = 150cm + 30cm = 180cm

Câu 8.

Trước khi tạm dừng bến đỗ, bên trên xe tất cả số du khách là:

40 – 6 + 4 = 38 (hành khách)

Đáp số: 38 hành khách

Câu 9.

Số học sinh nam là:

430 – 120 = 310 (học sinh)

Có tất cả số học viên là:

310 + 430 = 740 (học sinh)

Đáp số: 740 học tập sinh

Câu 10.

Mỗi tổ có số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh

Câu 11.

Đổi 1dm = 10cm

Độ dài con đường gấp khúc ABCDEG là:

8 + 6 + 10 + 10 + 7 = 41 (cm)

Đáp số: 41cm

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô tất cả thể xem thêm nhiều tư liệu hữu ích vừa đủ các môn được cập nhật thường xuyên tại chuyên trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để mua về cỗ 4 đề Toán cải thiện lớp 2 học kì hai năm 2021 (Có đáp án) file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!