De thi toán lớp 5 lên lớp 6 (có đáp an)

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (140.64 KB, 9 trang )


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC

Mơn: Tốn

lớp 5

lên lớp 6

thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời hạn giao đề)

Họ và tên: ...

Bạn đang xem: De thi toán lớp 5 lên lớp 6 (có đáp an)

Lớp: 6A...

Đề số 1

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 245,58 + 7,492

b) 12,75 x 38 c) 2,49 – 0,8745

d) 20,88 : 3,6

Bài 1: (2 điểm) tra cứu x biết:

a) x +

=

;

b) x – =

;

c) x

x

=

;

d)

: x =

.

Bài 3: (2 điểm) Một xe hơi đi từ bỏ A đến B với gia tốc 45 km/h. Cùng lúc đó một xe thứ đi từ

B mang đến A với vận tốc 30 km/h. Sau 4 giờ trong vòng 30 phút thì nhì xe gặp mặt nhau.

a) Tính quãng đường AB.

b) Chỗ chạm mặt nhau của nhị xe giải pháp B bao nhiêu km?

Bài giải:

Điểm


(2)

Bài 4: (2.5 điểm) Chu vi thửa đất hình chữ nhật là 400 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.

Người ta trồng cây ăn quả không còn

diện tích s thửa khu đất đó. Hỏi diện tích s thửa đất cịn lại là


bao nhiêu?

Bài giải:

Bài 5: (0,75 điểm)

Tính tổng sau:

A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019

Bài giải:


(3)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021

Mơn: Tốn lớp 6

thời hạn làm bài: 60 phút (không kể thời hạn giao đề)

Bài câu chữ Biểu điểm

1(2 điểm)

a) 245,58 + 7,492 = 253,072

b) 12,75 x 38 = 484,5

c) 2,49 – 0,8745 = 1,6155

d) 20,88 : 3,6 = 5,8

0,5 điểm 0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm 2(2 điểm)

a) x =

- =

b) x =

+ =

c) x =

: = . =

d) x =

: = . = 4

0,5 điểm 0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm3(2 điểm)

Bài 3: (2 điểm)

a) Quãng mặt đường AB là:

(45 + 30)

x

4,5 = 337,5 km

b) Chỗ chạm chán nhau của nhị xe cách B là:

30

x

4,5 = 135 km

1 điểm

1 điểm

4(2,5 điểm)

Nửa chu vi hcn là : 400 : 2 = 200 m

Chiều rộng lớn hcn là: 200 : 4 = 50 m

Chiều dài hcn là: 50

x

3 = 150 m

Diện tích hcn là : 50

x

150 = 7500 m

2

Diện tích thửa khu đất cịn lại là :

7500 - 7500

x

= 1500 m

2

0,5 điểm 0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm5(0,75 điểm)

A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019

Số hạng trong hàng tổng là: (2019 – 1): 2 + 1 = 1010 ( số hạng)

Tổng của hàng số là: (2019 + 1)

x

505 = 1 020 100

0,5 điểm0,25 điểm

6(0,75 điểm)

Giả sử cả 4 số những là 10 thì tích là 10 x 10 x 10 x 10 = 10000 cơ mà 10000


> 3024 yêu cầu cả 4 số từ bỏ nhiên liên tiếp đó phải nhỏ hơn 10.

Vì 3024 bao gồm tận thuộc là 4 yêu cầu cả 4 số đề nghị tìm khơng thể tất cả tận thuộc là

0,25 điểm


(4)

5. Cho nên vì thế cả 4 số phải hoặc cùng nhỏ thêm hơn 5, hoặc cùng to hơn 5.

Nếu 4 số nên tìm là 1; 2; 3; 4 thì: 1 x 2 x 3 x 4 = 24

Nếu 4 số phải tìm là 6; 7; 8; 9 thì: 6 x 7 x 8 x 9 = 3024 (đúng)

Vậy 4 số phải tìm là 6; 7; 8; 9.

0,25 điểm

0,25 điểm

Chú ý: học sinh làm cách khác đúng công dụng vẫn mang đến điểm về tối đa

Đề số 2

Câu 1 (2.0 điểm): Điền số phù hợp và vệt chấm:

a) 42m2

6cm2

= ……… ha

b) 5m3

7dm3

23cm3

= ……… cm3

c) 7km28m29cm2 = ……… m2

d) 41m3

18dm3

5cm3

= ………dm3

Câu 2 (2.5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

a) 246 : 6 + 150 2,5

c) 8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày

Câu 3 (1.0 điểm):

Tìm x, biết:

Câu 4 (2,5 điểm):

Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 3dm, rộng 2dm, cao 4dm.

a) kiếm tìm thể tích của thùng.

b) bạn ta sử dụng thùng này để đổ nước vào một cái bể hình lập phương cạnh 1,5m. Lúc đổđược 100 thùng thì được 90% thể tích của bể. Hỏi ban đầu trong bể tất cả bao nhiêu lít nước.

Câu 5 (2 điểm):

Một nhóm cơng nhân gồm 38 tín đồ nhận sửa một đoạn đường dài 1330m vào 5 ngày. Hỏi muốnsửa một quãng đường tựa như dài 1470m trong nhì ngày thì cần bao nhiêu cơng nhân (mứclàm của mỗi cá nhân như nhau).


(5)

Câu câu chữ Điểm

1

(2.0đ)

a) 42m2

6cm2

= 0,420006 ha 0,5

b) 5m3

7dm3

23cm3

= 5007023 cm3

0,5

c) 7km2

8m2

9cm2

= 70000008,0009 m2

0,5

d) 41m318dm3 5cm3= 41018,005 dm3 0,5

2

(2.5đ)

a) 246 : 6 + 150 2,5 = 104 +375 = 479 0,5

0,5

0,5

c) Đổi 0,15 ngày = 24 tiếng 0,15 = 3,6 tiếng = 3 giờ 36 phút

Ta bao gồm 8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày


= 8 tiếng 3 phút 5 giây -3 giờ 36 phút

= 7 tiếng 63 phút 5 giây – 3 giờ 36 phút

= 4 giờ 27 phút 5 giây.

Xem thêm: Tiểu Thuyết Hai Số Phận Đọc Online, Hai Số Phận

0.250.250.250.253(1.0đ)0.250.250.250.254(2.5

a) Thể tích của thùng là 3 2 4 = 24 (dm3

) tốt 24 l 0,5

b) Thể tích của bồn nước là 1,5 1,5 1,5 = 3,375 (m3


(6)

đ)

3,375m3


= 3375dm3

= 3375l

90% thể tích của bể là 0,5

Lượng nước trong 100 thùng là: 24 100 = 2400 l 0,5

Lượng nước bao gồm trong bể ban đầu là: 3037,5 – 2400 = 637,5 l 0,5

5

(2.0đ)

Mỗi ngày 38 người công nhân sửa được 1300 : 5 = 266 (m) 0,5

Mỗi ngày một người sửa được 266 : 38 = 7 (m) 0,5

Muốn sửa 1470m đường trong 2 ngày thì hằng ngày phải sửa:

1470 : 2 = 735 (m) 0,5

Số cơng nhân cần phải có để sửa 1470m đường trong thời gian 2 ngày là:

735 : 7 = 105 (người) 0,5

Đề số 3

Câu 1 (2,0 điểm). Tính:

1) 26 +32 2) 3,75 -2,5

3) 8.6,8 4) 12,5:2,5

Câu 2 (2,0 điểm). Kiếm tìm x:

1) x + 8,3 = 9,7 2) x – 3,8 = 0

3) 3.x = 8,1 4) x : 1,2 = 11

Câu 3 (2,0 điểm).

1) Tìm tốc độ của một ơ tơ, biết ơ tơ đó đi được 150 km trong 2 giờ 30 phút.

2) Viết tập phù hợp A các số từ bỏ nhiên to hơn 6 và bé dại hơn 19, tính số phần tử của tập vừa lòng A.

Câu 4 (2,0 điểm).

1) Lớp 6A bao gồm 42 học tập sinh. Số học sinh nam bằng ba phần tư số học sinh nữ. Tìm số học viên nam, sốhọc sinh cô gái của lớp đó.


(7)

Câu 5 (2,0 điểm).

1) Vẽ hình theo cách diễn tả sau: Điểm A nằm trong lòng hai điểm B cùng C; nhị điểm A cùng B ở khác

phía đối với điểm D.

2) đến hình chữ nhật ABCD bao gồm hình tam giác AED cùng hình thang EBCD có kích thước như hìnhbên. Tính:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) diện tích hình thang EBCD.

Đáp án

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(2 đ)

1)26 + 32 = 81 0,5

2) 3,75 -2,5 = 1,25 0,5

3) 8.6,8 =54,4 0,5

4)12,5:2,5 = 5 0,5

Câu 2

(2,0đ)

x + 8,3 = 9,7 x = 9,7 – 8,3⇒ 0,25

x = 1,4


⇒ 0,25

2) x – 3,8 = 0 x = 0 +3,8⇒ 0,25

x = 3,8⇒

3) 3.x = 8,1 x = 8,1:3⇒ 0,25

x = 2,7

⇒ 0,25

4) x : 1,2 = 11 x = 11.1,2⇒ 0,25

x = 13,2


(8)

Câu 3

(2,0đ)

1) Đổi 2 tiếng 30’ = 2,5 giờ đồng hồ 0,25

Ô sơn đi 150 km trong 2,5 giờ đồng hồ nên gia tốc ô sơn là: 150: 2,5 = 60 (km/giờ)

Vậy gia tốc ô tô là 60 (km/giờ) 0,75

2)A = 7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18 hoặc A ={x N/ 6


Số thành phần của tập hợp A là 18 – 7 + 1 = 12 (phần tử) 0,5

Câu 4

(2,0đ)

1) toàn bô phần đều nhau của học sinh nam và con gái là: 3 + 4 = 7 0,25

Số học tập sinh một phần là: 42 : 7 = 6 0,25

Số học sinh nam là: 6 . 3 = 18 0,25

Số học viên nữ là: 42 – 18 = 24. Đáp số: 18 HS nam, 24 HS nữ. 0,25

2) tư chữ số khác nhau có tổng bởi 6 nên đó là các chữ số: 0; 1; 2; 3 0,25

Các số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khác biệt từ 4 chữ số tên là:

1230; 1203; 1320; 1302; 1023; 1032;

2310; 2301; 2130; 2103; 2031; 2013;

3120; 3102; 3210; 3201; 3012; 3021.

0,25

Tổng những số viết được là:

6.(1+2+3).1000 + 4.(1+2+3).100 + 4.(1+2+3).10 + 4.(1+2+3) 0,25

= 36 000 + 2 400 + 240 + 24

= 38 664 0,25

Câu 5

(2,0đ)

1) Vẽ hình được điểm A ở giữa

hai điểm B với C 0,5

Vẽ hình được hai điểm A với B nằm

khác phía so với điểm D 0,5

2) a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (12+18).2 = 60 (cm) 0,25


(9)

Diện tích hình thang EBCD là: (12 +18).12:2 = 30.6= 180(cm2

)


Tài liệu liên quan


*
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN LẦN I NĂM 2010 - NGHỆ AN ppt 6 824 1
*
Đề thi khảo sát chất lượng môn toán 12 khối A,B lần II trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc năm 2013,2014 1 504 1
*
de thi khao sat chat luong tháng toan 9 5 706 3
*
Đề thi khảo sát quality môn toán đầu lớp 6 Sở GD ĐT hải dương 3 869 6
*
Đề thi khảo sát chất lượng môn toán 7 thị xã Anh đánh 1 600 0
*
Đề thi khảo sát quality môn toán lớp 12 đề 1 2 583 3
*
Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 12 đề 2 2 565 3
*
Đề thi khảo sát unique môn toán lớp 12 đề 3 1 444 3
*
Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 12 đề 4 2 467 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 12 đề 5 2 499 0
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(140.64 KB - 9 trang) - Đề thi khảo sát quality môn Toán lớp 5 lên lớp 6 gồm đáp án | Toán học, Lớp 6 - Ôn Luyện
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×