Tải Đề Thi Cuối Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 Có Đáp Án

Tuyển chọn Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 có đáp án (6 đề) tinh lọc được các Giáo viên các năm tay nghề biên soạn với sưu trung bình từ đề thi Toán lớp 5 của những trường tè học. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn tập với đạt công dụng cao trong các bài thi học kì 2 môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Tải đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 5 theo thông tư 22 có đáp án


Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 tất cả đáp án (6 đề)

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 2 theo Thông tứ 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1(0,5 điểm): Phân sốđược viết dưới dạng số thập phân là:

A. 1,2 B. 3,6 C. 2,4 D. 4,8

Câu 2(0,5 điểm): trong những số thập phân 1,14; 1,09; 1,17; 1,018 số thập phân lớn nhất là:

A. 1,14 B. 1,09 C. 1,17 D. 1,018

Câu 3(0,5 điểm): Chu vi của mặt đường tròn có nửa đường kính bằng 6dm là:

A. 37,68dm B. 18,84dm C. 9,42dm D. 9,42dm

Câu 4(0,5 điểm): Một bạn đi quãng đường AB với tốc độ 36km/giờ hết 3h 15 phút. Độ dài quãng con đường AB là:

A. 85km B. 96km C. 108km D. 117km

Câu 5(1 điểm): diện tích của hình thang tất cả độ dài hai lòng lần lượt bằng 12cm, 20cm và chiều cao bằng 15cm là:

A. 60cm2 B. 120cm2 C. 240cm2 D. 480cm2

Câu 6(1 điểm):số sách là 28 quyển. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?

A. 54 quyển B. 48 quyển C. 36 quyển D. 24 quyển

Câu 7(1 điểm): Số thích hợp để điền vào nơi chấm 84 tạ 5 yến = …tấn là:

A. 8,45 B. 84,5 C. 845 D. 8450

*

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8(2 điểm): tiến hành phép tính:

a) 23,52 + 71,18 – 82,93 b) 97,14 – 49,19 – 32,93

c) 482,53 – 9,15 x 16 d) 67,18 + 340 : 16

Câu 9(2 điểm): Đáy của một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 80cm, chiều rộng 50cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó biết diện tích s xung xung quanh của hình hộp bằng 7800cm2.

Câu 10(1 điểm): gồm 8 bao gạo đựng tất cả 128kg gạo. Hỏi 15 bao gạo như vậy đựng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết mỗi bao gạo đựng số gạo như nhau.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

C

A

D

C

B

A

II. Phần từ luận

Câu 8.

a) 23,52 + 71,18 – 82,93 = 11,77

b) 97,14 – 49,19 – 32,93 = 15,02

c) 97,14 – 49,19 – 32,93 = 336,13

d) 67,18 + 340 : 16 = 88,43

Câu 9.

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(80 + 50) x 2 = 260 (cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

7800 : 260 = 30 (cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

80 x 50 x 30 = 120000 (cm3)

Đáp số: 120000cm3

Câu 10:

1 bao gạo đựng số ki-lô-gam gạo là:

128 : 8 = 16 (kg)

15 bao gạo đựng số ki-lô-gam gạo là:

16 x 15 = 240 (kg)

Đáp số: 240kg gạo

_______________________________________________________

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1(0,5 điểm): Tỉ số xác suất giữa hai số 15 cùng 40 là:

A. 42,15% B. 37,5% C. 32,54% D. 28,95%

Câu 2(0,5 điểm): láo lếu sốchuyển thành số thập phân được:

A. 5,127 B. 5,5625 C. 5,224 D. 5,491

Câu 3(0,5 điểm): diện tích của mặt đường tròn có đường kính bằng 12dm là:

A. 452,16dm2 B. 226,08dm2 C. 113,04dm2 D. 56,52dm2

Câu 4(0,5 điểm): một nhóm công nhân sẽ sửa được 8km con đường và đạt 32% chiến lược đề ra. Đoạn đường nhưng đội công nhân yêu cầu sửa dài:

A. 25km B. 32km C. 48km D. 55km

Câu 5(1 điểm): độ cao của hình thang có diện tích bằng 80cm2và tổng độ dài hai đáy bởi 50cm là:

A. 3,2cm B. 3,5cm C. 3,8cm D. 4,2cm

Câu 6(1 điểm): 4,2 lít dầu nặng nề 11,4kg. Hỏi tất cả bao nhiêu lít dầu nếu khối lượng của chúng bằng 28,5kg?

A. 22,4 lít B. 13,8 lít C. 12,46 lít D. 10,5 lít

Câu 7(1 điểm): Số phù hợp để điền vào chỗ chấm 30dm 14cm = …m là:

A. 3140 B. 314 C. 3,14 D. 31,4

II. Phần từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 8(2 điểm): search X, biết:

a) X – 27,18 = 33,64 b) X + 26,77 = 35

c) X x 4 = 15,96 d) X : 3,18 = 2,5

Câu 9(2 điểm): bác bỏ Hà nuôi cá cảnh trong cái bể hình trạng hộp chữ nhật tất cả chiều dài bởi 50cm, chiều rộng lớn 30cm và độ cao 40cm. Mực nước trong bể thấp hơn thành bể 5cm. Những loại cây với đá chỉ chiếm 1/10 thể tích của bể. Tính thể tích nước gồm trong bể cá.

Câu 10(1 điểm): Một xe xe hơi đi được 60% chiều dài con phố dài 700km. Hỏi xe hơi còn phải đi tiếp từng nào ki-lô-mét nhằm đi hết bé đường?

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

A

A

D

C

II. Phần từ luận

Câu 8.

a) X = 33,64 + 27,18 = 60,82 b) X = 35 – 26,77 = 8,23

c) X = 15,96 : 4 = 3,99 d) X = 2,5 x 3,18 = 7,95

Câu 9.

Chiều cao của mực nước có trong bể là:

40 – 5 = 35 (cm)

Thể tích nước vào bể cá (có cả cây với đá) là:

50 x 30 x 35 = 52500 (cm3)

Thể tích của các loại cây với đá là:

52500 : 10 = 5250 (cm3)

Thể tích của nước vào bể cá là:

52500 – 5250 = 47250 (cm3)

Đáp số: 47250cm3

Câu 10.

Xem thêm: Phần Cuối: Đề Toán Lớp 3 Lên Lớp 4 (30 Trang), Bài Tập Ôn Hè Môn Toán Lớp 3 Lên Lớp 4

Quãng đường xe hơi đã đi được là:

700 x 60 : 100 = 420 (km)

Quãng đường sót lại mà xe hơi phải đi là:

700 – 420 = 280 (km)

Đáp số: 280km

_______________________________________________________

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 theo Thông bốn 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1(0,5 điểm): Số thập phân “hai mươi sáu phẩy chín mươi ba” được viết là:

A. 26,93 B. 2693 C. 269,3 D. 2,693

Câu 2(0,5 điểm): Tỉ số phần trăm giữa nhị số 18 cùng 72 là:

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

Câu 3(0,5 điểm): diện tích s của hình tròn trụ có bán kính bằng 3cm là:

A. 16,54cm2 B. 18,96cm2 C. 20,14cm2 D. 28,26cm2

Câu 4(0,5 điểm): Một người đi xe thiết bị trên quãng mặt đường AB lâu năm 120km với gia tốc 50km/giờ. Hỏi sau bao lâu thì người đó đi hết quãng mặt đường AB?

A. 3,2 giờ B. 3 giờ C. 2,5 giờ D. 2,5 giờ

Câu 5(1 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 45m với chiều rộng 28m. Hỏi diện tích s của mảnh đất nền bằng từng nào ha?

A. 12,6ha B. 1,26ha C. 0,126ha D. 0,0126ha

Câu 6(1 điểm): một tờ học có 40 học sinh, trong các số ấy số học sinh nam chiếm 40%. Hỏi lớp đó bao gồm bao nhiêu học viên nữ?

A. 16 học sinh B. 18 học viên C. 20 học sinh D. 24 học sinh

Câu 7(1 điểm): Số thích hợp để điền vào vị trí 8km216hm2= …ha là:

A. 816000 B. 81600 C. 8160 D. 816

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8(2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 2 tiếng đồng hồ 15 phút + 6 tiếng 37 phút b) 8 giờ 4 phút – 2 giờ 46 phút

c) 2,5 phút x 4 d) 17,8 giây : 4

Câu 9(2 điểm): Tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần với thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 16m và chiều cao 5m.

Câu 10(1 điểm): một đội nhóm công nhân gồm 16 người nhận sửa dứt một quãng đường trong 10 ngày. Hỏi ước ao làm xong xuôi quãng con đường đó trong 5 ngày thì nên bao nhiêu công nhân? hiểu được mức làm mỗi cá nhân như nhau.

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

B

D

D

C

D

D

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 8:Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 2 tiếng 15 phút + 6 tiếng 37 phút= 8 giờ đồng hồ 52 phút

b) 8 giờ đồng hồ 4 phút – 2 tiếng đồng hồ 46 phút= 5 giờ đồng hồ 18 phút

c) 2,5 phút x 4= 10 phút

d) 17,8 giây : 4= 4,45 giây

Câu 9:

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 + 16) x 2 x 5 = 360 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

360 + 20 x 16 x 2 = 1000 (m2)

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật là:

20 x 16 x 5 = 1600 (m3)

Đáp số: diện tích s xung quanh 360m2

Diện tích toàn phần 1000m2

Thể tích 1600m3

Câu 10:

10 ngày vội 5 ngày chu kỳ là:

10 : 5 = 2 (lần)

Để làm kết thúc quãng mặt đường trong 5 ngày đề nghị số người công nhân là:

16 x 2 = 32 (công nhân)

Đáp số: 32 công nhân

_______________________________________________________

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2 theo Thông bốn 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Số bé nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

A. 3,505 B. 3,050 C. 3,005 D. 3,055

Câu 2.Trung bình một fan thợ có tác dụng một thành phầm hết 1 tiếng 30 phút. Fan đó có tác dụng 5 thành phầm mất bao lâu?

A. 7 giờ 30 phút B. 7 giờ đồng hồ 50 phút

C. 6 giờ 50 phút D. 6 giờ 15 phút

Câu3.Có từng nào số thập phân trung tâm 0,5 với 0,6:

A. Không có số làm sao B.1 số

C. 9 số D. Tương đối nhiều số

Câu 4.Hỗn số

*
Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 có đáp án (5 đề)" />viết thành số thập phân là:

A. 3,90 B. 3,09 C. 3,9100 D. 3,10

Câu5.Tìm một trong những biết 20% của chính nó là 16. Số đó là:

A. 0,8 B. 8 C. 80 D. 800Câu 6. Đúng điền Đ, không đúng điền S vào ô trống

Một hình lập phương có diện tích s xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

*
Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông bốn 22 gồm đáp án (5 đề)" />

II. TỰ LUẬN

Bài 1.Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2 b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3= ……m3 d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2.Đặt tính và tính.

a.56,72 + 76,17 b. 367,21 - 128,82

c.3,17 x 4,5 d. 52,08 : 4,2

Bài 3.Quãng đường AB lâu năm 180 km. Lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút, một ô tô đi tự A mang lại B với gia tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe thứ đi trường đoản cú B mang đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a)Hai xe gặp mặt nhau dịp mấy giờ?

b) vị trí 2 xe chạm chán nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4.Tính nhanh:

*
Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 gồm đáp án (5 đề)" />

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1.Đáp án C

Câu 2.Đáp án A

Câu 3.Đáp án D

Câu 4. Đáp án B

Câu 5.Đáp án C

Câu 6.

*
Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 tất cả đáp án (5 đề)" />

Câu 7.Đáp ánC

Câu 8.Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48m2 = 4800 cm2 b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3= 5,628 m3 d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

bài 1.

a) 0,48 m2 = 4800 cm2 b) 0,2 kg = 200 g

c) 5628 dm3= 5,628 m3 d) 3 giờ 6 phút = 3,1 giờ

bài bác 2.Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a)132,89 b. 238,39 c. 14,265 d. 12,4

Bài 3.

Bài giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/giờ)

Hai người chạm chán nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

2 giờ đồng hồ + 7 giờ khoảng 30 phút = 9giờ trong vòng 30 phút

Chỗ gặp gỡ nhau bí quyết A số lượng kilomet là:

54 x 2 = 108 (km)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4: Tính nhanh

*
Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 theo Thông bốn 22 gồm đáp án (5 đề)" width="497" height="45" />

_______________________________________________________

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 2 theo Thông bốn 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào đáp án đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1(0,5 điểm): Số thập phân 5,14 được hiểu là:

A. Năm mười tư

B. Năm phẩy mười bốn

C. Năm với mười bốn

D. Năm chấm mười bốn

Câu 2(0,5 điểm): Trung bình cùng của hai số 4,18 và 7,84 là:

A. 5,127 B. 5,5625 C. 5,224 D. 5,491

Câu 3(0,5 điểm): Chu vi của đường tròn có diện tích bằng 78,5cm2là:

A. 17,5cm B. 34,1cm C. 31,4cm D. 15,7cm

Câu 4(1 điểm): Một rạp hát chứa được về tối đa 1000 người. Hiện tại số fan trong rạp là 280 người. Hỏi số người bây giờ trong rạp chiếm bao nhiêu phần trăm rạp hát?

A. 28% B. 28% C. 32% D. 34%

Câu 5(1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 20m cùng chiều rộng 18m. Người ta dành 32% diện tích để triển khai nhà. Diện tích s phần làm nhà là:

A. 134,22m2 B. 126,38m2 C. 124m2 D. 115,2m2

Câu 6(0,5 điểm): Một shop bỏ ra 4 triệu tiền vốn. Trong thời gian kinh doanh cửa hàng lãi 24% đối với tiền vốn. Số tiền cửa hàng lãi là:

A. 600 ngàn B. 720 ngàn C. 800 nghìn D. 960 nghìn

Câu 7(1 điểm): Số tương thích để điền vào nơi chấm 3 ngày 18 giờ = …giờ là:

A. 90 B. 84 C. 76 D. 70

II. Phần trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 8(2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày

b) 4 năm 2 mon – 1 năm 9 tháng

c) 16 tiếng 25 phút x 9

d) 18,45 giây : 5

Câu 9(2 điểm): Một bồn nước hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều rộng 8m, chiều lâu năm bằng

*
Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông bốn 22 bao gồm đáp án (5 đề)" />chiều rộng lớn và chiều cao bằng trung bình cùng của chiều dài cùng chiều rộng. Người ra thả vào bồn tắm một viên đá thì nước dơ lên đầy chậu và không tràn ra ngoài (viên đá nằm hoàn toàn trong bể nước). Tính thể tích của viên đá (biết rằng mực nước ban sơ bằng
*
Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 bao gồm đáp án (5 đề)" />chiều cao của bể)

Câu 10(1 điểm): trong kho có 20t gạo. Lần thứ nhất người ta mang ra một nửa số gạo với lần sản phẩm hai tín đồ ta kéo ra 25% số gạo còn lại. Hỏi lần máy hai bạn ra bao nhiêu tấn gạo?

*

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

D

C

A

D

D

A

II. Phần tự luận

Câu 8.Học sinh tự để phép tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày= 7 tuần 2 ngày

b) 4 năm 2 tháng – một năm 9 tháng= hai năm 5 tháng

b) 16 giờ đồng hồ 25 phút x 9= 147 tiếng 45 phút

d) 18,45 giây : 5= 3,69 giây

Câu 9.

Chiều lâu năm của bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật là:

8 x 3 : 2 = 12 (m)

Chiều cao của bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật là:

(12 + 8) : 2 = 10 (m)

Chiều cao của mực nước ban sơ là:

10 x 7 : 10 = 7 (m)

Thể tích ban sơ của mực nước là:

8 x 12 x 7 = 672 (m3)

Thể tích thời gian sau của mực nước là:

8 x 12 x 10 = 960 (m3)

Thể tích của viên đá là:

960 – 672 = 288 (m3)

Đáp số: 288m3

Câu 10:

Số gạo còn sót lại sau khi lấy ra lần đầu tiên là:

20 – đôi mươi : 2 = 10 (tấn)

Số gạo kéo ra ở lần đồ vật hai là:

10 x 25 : 100 = 2,5 (tấn)

Đáp số: 2.5t gạo

_______________________________________________________

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 6)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1(0,5 điểm): Tỉ số tỷ lệ giữa nhì số 15 và 40 là:

A. 42,15% B. 37,5% C. 32,54% D. 28,95%

Câu 2(0,5 điểm): lếu sốchuyển thành số thập phân được:

A. 5,127 B. 5,5625 C. 5,224 D. 5,491

Câu 3(0,5 điểm): diện tích của đường tròn có đường kính bằng 12dm là:

A. 452,16dm2 B. 226,08dm2 C. 113,04dm2 D. 56,52dm2

Câu 4(0,5 điểm): một đội nhóm công nhân đang sửa được 8km đường và đạt 32% kế hoạch đề ra. Đoạn đường cơ mà đội công nhân cần sửa dài:

A. 25km B. 32km C. 48km D. 55km

Câu 5(1 điểm): chiều cao của hình thang có diện tích s bằng 80cm2và tổng độ lâu năm hai đáy bằng 50cm là:

A. 3,2cm B. 3,5cm C. 3,8cm D. 4,2cm

Câu 6(1 điểm): 4,2 lít dầu nặng nề 11,4kg. Hỏi bao gồm bao nhiêu lít dầu nếu khối lượng của chúng bởi 28,5kg?

A. 22,4 lít B. 13,8 lít C. 12,46 lít D. 10,5 lít

Câu 7(1 điểm): Số thích hợp để điền vào vị trí chấm 30dm 14cm = …m là:

A. 3140 B. 314 C. 3,14 D. 31,4

II. Phần từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 8(2 điểm): kiếm tìm X, biết:

a) X – 27,18 = 33,64 b) X + 26,77 = 35

c) X x 4 = 15,96 d) X : 3,18 = 2,5

Câu 9(2 điểm): bác bỏ Hà nuôi cá cảnh trong cái bể kiểu dáng hộp chữ nhật có chiều dài bằng 50cm, chiều rộng lớn 30cm và độ cao 40cm. Mực nước trong bể thấp rộng thành bể 5cm. Những loại cây với đá chiếm

*
Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 gồm đáp án (6 đề)" />thể tích của bể. Tính thể tích nước gồm trong bể cá.

Câu 10(1 điểm): Một xe ô tô đi được 60% chiều dài con đường dài 700km. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nhằm đi hết nhỏ đường?