Đề thi toán học kỳ 1 lớp 2

Tổng hợp các đề thi toán lớp 2 học tập kì một năm học 2022 – 2023 thuộc Kết nối tri thức và cuộc sống Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo , lịch trình cơ bạn dạng của bộ giáo dục và đào tạo.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kỳ 1 lớp 2


Xem nhanh

Đề thi toán lớp 2 học kì 1 năm học 2022-2023 gồm đáp án – Đề 1Đề thi Toán lớp 2 cuối kì 1 năm học 2022-2023 – Đề 2Đề Toán lớp 2 học tập kì 1Năm học tập 2022-2023 – Đề 3

Đề thi toán lớp 2 học kì một năm học 2022-2023 gồm đáp án – Đề 1

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc cuốn sách Kết nối tri thức và cuộc sống

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào vần âm trước đáp án đúng

Câu 1. Phép tính : 39 + 5 có tác dụng là :


Câu 5. nhỏ cá cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

*

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác:

*

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Đặt tính rồi tính:

36 + 57 45 + 39 100 – 25 76 – 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Câu 2 ( 1.0 điểm) Điền lốt >; Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn Toán lớp 2 học kì một năm học 2022 – 2023 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi lời giải đúng được 0.5đ)

Câu 1: B

39 + 5 = 44 . Chọn câu trả lời B

Câu 2: A

50 + 8 = 58; 49 + 17 = 66; 36 + 29 = 65, 48 + 26 = 74. Chọn câu trả lời A

Câu 3: D

75 – 57 = 18

75: số bị trừ, 57: số trừ và 18 được call là hiệu. Chọn câu trả lời D

Câu 4: C

45kg + 20kg – 8kg = 57kg . Chọn lời giải C

Câu 5: B

Đĩa cân mặt phải có 2 trái cân, mỗi quả nặng nề 1 kg. Khối lượng của 2 quả cân nặng ở đĩa cân nặng bên phải là: 1kg + 1 kilogam = 2kg.

Vì cân nặng đang ở chỗ thăng bởi nên nhỏ cá sinh hoạt đĩa cân bên trái cũng khối lượng 2 kg. Chọn đáp án B

Câu 6: B

Hình bên có 4 hình tam giác nên lựa chọn đáp án B

Phần II: tự luận

Câu 1 (2.0 điểm): từng câu đúng học sinh được 0.5 điểm

*

Câu 2 ( 1.0 điểm): mỗi câu đúng học sinh được 0.25 điểm


38 + 52 = 52 + 38

75 + 6 97 – 42

76 – 18 x = 74 – 38 x = 36

c) x + 24 = 56 + 29x + 24 = 85 x = 85 – 24 x = 61


b) x – 26 = 47 x = 47 + 26 x = 73

c) x – 23 = 85 – 18 x – 23 = 67 x = 67 + 23 x = 90


Câu 4 (1.0 điểm)

Giải

Số hoa lá Mai vội được là:

52 – 13 = 39 (bông)

Đáp số: 39 bông hoa

Câu 5 ( 1.5 điểm): từng câu đúng học viên được 0.5 điểm


a) 39 + 16 + 41 + 4= (39 + 41) + (16 + 4)= 80 + 20= 100


b) 88 – 18 + 35 – 15 + 29 – 19= (88 – 18) + (35 – 15) + (29 – 19)= 70 + trăng tròn + 10= 100


Giáo viên biên soạn đề thi cùng đáp án ThS.Vũ Thị yêu quý – thầy giáo trường Đại học tập Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với tay nghề kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã hỗ trợ nhiều học sinh Tiểu học cùng THCS tân tiến mỗi ngày.

Đề thi Toán lớp 2 cuối kì 1 năm học 2022-2023 – Đề 2

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc cuốn sách Cánh diều

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào vần âm trước đáp án đúng

Câu 1. Số lập tức trước của 87 là:


A. 85


B. 86


C. 88


D. 89


Câu 2. Hiệu của 76 cùng 28 là:


A. 45


B. 46


C. 47


D. 48


Câu 3.

Xem thêm: Thành Ngữ Với " Trái Tim Tiếng Anh Là Gì ? Trái Tim Tiếng Anh Là Gì

vào phép tính : 18 + 57 = 75 số 75 được gọi là:


A. Số hạng


B. Số trừ


C. Tổng


D. Hiệu


Câu 4. mang lại dãy số sau : 64 ; 57 ; 32 ; 85. Số nhỏ nhắn nhất là:


A. 64


B. 57


C. 32


D. 85


Câu 5. Túi đường khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

*

A. 1kg


B. 2kg


C. 3kg


D. 4kg


Câu 6. Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

*

A. 8


B. 9


C. 10


D. 12


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Đặt tính rồi tính:

46 + 27 38 + 49 92 – 25 73 – 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Câu 2 ( 2.0 điểm) Điền số phù hợp vào vị trí chấm:


……. + 17 = 45

…….. – 23 = 18


8 + … = 30

63 – …. = 4


Câu 3 (1.0 điểm)

Ba điểm thẳng hàng trong hình mẫu vẽ là: ……………….. Và ………………

Câu 4 (1.0 điểm) Một trang trại bao gồm 36 nhỏ dê đen và 27 bé dê trắng. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu nhỏ dê?

Câu 5 (1.0 điểm). search hiệu của 83 và số tròn chục bé dại nhất tất cả hai chữ số

Đáp án và lời giải cụ thể Đề thi môn Toán lớp 2 cuối kì một năm học 2022-2023 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi câu trả lời đúng được 0.5đ)

Câu 1: B

Số liền trước của 87 là 86. Chọn câu trả lời B

Câu 2: D

Hiệu của 76 và 28 là: 76 – 28 = 48. Chọn lời giải D

Câu 3: C

Trong phép tính : 18 + 57 = 75

18: số hạng lắp thêm nhất, 57: số hạng vật dụng hai với 75 được gọi là tổng. Chọn lời giải C

Câu 4: C

Trong các số : 64 ; 57 ; 32 ; 85 thì số bé nhỏ nhất là 32 . Chọn đáp án C

Câu 5: C

Đĩa cân mặt phải tất cả 2 trái cân, một quả khối lượng 2 kg với một quả khối lượng 1 kg.

Cân nặng trĩu của 2 quả cân nặng ở đĩa cân nặng bên đề xuất là: 2kg + 1 kg = 3kg.

Vì cân đang tại đoạn thăng bằng nên túi đường ở đĩa cân phía bên trái cũng trọng lượng 3 kg. Chọn đáp án C

Câu 6: C

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

3cm + 2cm + 5cm = 10cm. Chọn lời giải C

Phần II: từ bỏ luận

Câu 1 (2.0 điểm): mỗi câu đúng học viên được 0.5 điểm

*

Câu 2 ( 1.0 điểm): từng câu đúng học viên được 0.5 điểm


28 + 17 = 45

41 – 23 = 18


8 + 22 = 30

63 – 59 = 4


Câu 3 (2.0 điểm): mỗi câu đúng học sinh được 0.5 điểm

Ba điểm thẳng hàng trong mẫu vẽ là: A, N, C cùng D, N, B.

Câu 4 (1.0 điểm)

Một trang trại gồm 36 bé dê black và 27 nhỏ dê trắng. Hỏi trang trại kia có tất cả bao nhiêu nhỏ dê?

Giải

Số con dê trang trại có tất cả là:

36 + 27 = 63 (con)

Đáp số: 63 con dê

Câu 5 ( 1.0 điểm)

Giải

Số tròn chục nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là : 10

Hiệu của hai số là :

83 – 10 = 73

Đáp số : 73

Giáo viên soạn đề thi với đáp án ThS.Vũ Thị yêu thương – giáo viên trường Đại học tập Đà Nẵng – Phân hiệu trên Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã hỗ trợ nhiều học viên Tiểu học cùng THCS hiện đại mỗi ngày.

Đề Toán lớp 2 học kì 1Năm học tập 2022-2023 – Đề 3

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề Thi thuộc cuốn sách Chân trời sáng tạo