ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 FAMILY AND FRIENDS

3 Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn giờ Anh Family & Friends tất cả đáp án là tài liệu ôn thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 – 2023 tiên tiến nhất gamesbaidoithuong.com sưu tầm cùng tổng hợp nhằm mục đích giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả. Sau đây mời các em xem thêm nhé!


Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 Family & Friends bao gồm đáp án – Đề số 1

Reorder the words to make sentence.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 family and friends

1. Play/ What/ you/ did/ ?/ last night/

________________________________


1. Her name is _______.

2. She is in class ______.

3. There are _______ and ______ on the wall.

4. Her teacher’s name is ______.

5. Her teacher is ________ and ______.

ĐÁP ÁN

Reorder the words lớn make sentence.

1. Play/ What/ you/ did/ ?/ last night/

____What did you play last night?___

2. Friday/ birthday/ was/ Her/ last/ ./

______Her birthday was last Friday.________

3. Pink/ Linh/ wearing/ is/ today/ dress/ ./

_______Linh is wearing pink dress today.______

4. Kites/ are/ tomorrow/ going/ fly/ They/ to/ ./

_____They are going khổng lồ fly kites tomorrow. ____

5. Yesterday/ Did/ a/ make/ you/ cake/ ?/

______Did you make a cake yesterday?_______

Complete the sentences.

park ; litter ; swimming ; beach ; TV

1. We saw a ___beach______ house on the sand when we were at Phu Quoc island.

2. Put the rubbish in the __litter___ bin

3. Linda always watches _TV____ after school.

4. I go the ___swimming___ pool every Friday.

5. I took my sister lớn the ___park___ và jogged around.

Read the text & write Yes or No.

My name’s Lien. I’m in class 5B1. This is my classroom. The tables are new. There is a big green board & two computers. There are big posters on the wall. There are many pictures too. It’s a picture of uncle Ho. My teacher is Miss Khanh. She’s very kind and funny.


1. Her name is ___Lien____.

2. She is in class __5B1____.

3. There are ___big posters____ & __pictures____ on the wall.

4. Her teacher’s name is __Miss Khanh____.

5. Her teacher is ____kind____ và __funny____.

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Liên. Em học lớp 5B1. Đây là lớp học của tôi. Các bảng là mới. Có một bảng lớn greed color lá cây cùng hai vật dụng tính. Bao gồm áp phích khủng trên tường. Có không ít hình hình ảnh quá. Đó là hình ảnh Bác Hồ. Cô giáo của tôi là cô Khánh. Cô ấy tốt nhất bụng cùng hài hước.

Đề thi Family & Friends 5 học kì 1 tất cả đáp án – Đề số 2

I. Read & match. 

1. WashA. A cake
2. MakeB. A DVD
3. BrushC. The garden
4. WatchD. The teeth
5. WaterE. A car

II. Reorder.

1. See/ What/ you/ did/ ?/

________________________________

2. Yesterday/ birthday/ was/ My/ ./

________________________________

3. Blue/ They/ wearing/ are/ today/ ./

________________________________

4. Fishing/ are/ tomorrow/ going/ go/ They/ to/ ./

________________________________

5. Do/ yesterday/ Did/ your/ you/ homework/ ?/

________________________________

III. Fill the blanks. 

Wear/ No/ Yes/ Buy/ Had

1. Did you ______ pink postcard?

2. ______, I did.

3. Lisa _____a concert last night.

4. ______, he didn’t.

5. We usually ______ uniform.

ĐÁP ÁN

I. Read & match.

1 – E; 2 – A; 3 – D; 4 – B; 5 – C;

II. Reorder.

1 – What did you see?

2 – My birthday was yesterday.

Xem thêm: V/V Công Bố Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 Năm 2020 2021, Sách Giáo Khoa Trực Tuyến Lớp 6 Năm Học 2021

3 – They are wearing blue today.

4 – They are going to lớn go fishing tomorrow.

5 – Did you bởi your homework yesterday?

III. Fill the blanks.

1 – Buy;

2 – Yes;


3 – had;

4 – No;

5 – wear;

Đề thi học kì 1 Family and Friends 5 có đáp án – Đề số 3

Question 1: Listen & number. (4 questions = 1 point) There is one example.

*

Question 2: Listen và circle the beginning sounds you hear. (4 questions = 1 point)

1. Cl gl sl

2. Bl pl fl

3. Dr tr cr

4. Gl sl cl

5. Fl pl bl

Question 3: Circle the correct word in each sentence. (1 point)

0. I (like/ likes) nuts.

1. He often (get up/ gets up/ get ups) at six o’clock.

2. Tom (like/ likes/ doesn’t) chocolate.

3. (What/ When) have we got maths?

4. What’s the time? – (It’s five o’clock./ It’s at five o’clock.)

Question 4: Insert the missing letters in the gaps. (1 point)

0. Playground 1. Sp_ _ts fi_ _d 2._c_ _nc_ 3. In the m_ _n_ _g 4. W_ _ t_ an ema_l

Question 5: Read và write one or more words in each gap. (2 points)

Hi! I’m Luke. I like sport & art. On Monday, I play badminton with my dad. On Wednesday, I have an art lesson after school. After my art lesson, I visit my grandma. On Friday, I vị my homework. Then I write emails. On Sunday, I play football in the park with my friends.

0. Luke likes…..sport…… & art.

1. ………………………… he plays badminton with his dad.

2. On Wednesday, he…………………………..lesson after school.

3. After his art lesson, he visits his………………………

4. On Sunday, he plays football……………………… with his friends.

Question 6: Order the words. (4 questions = 2 points)

1. Monday ?/ on/ What/ we/ got/ have

What have we got on Monday?

2. Music/ we/ got/ have/ When/ ?

…………………………………………………………………………………………………..


3. Like/ he/ doesn’t/ chocolate

…………………………………………………………………………………………………….

4. Lunch/ ./ at/ has/ o’clock/ twelve/ she/

…………………………………………………………………………………………………….

5. Our/ are/ These/ T-shirts/ . /

………………………………………………………………………………………………………

Question 7: Answer the questions (2 questions = 1 point)

1. When have you got English?

………………………………………………………………………………………………………

2. What vì chưng you like?

……………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 5 FAMILY and FRIENDS HỌC KÌ 1

Question 3: Circle the correct word in each sentence. (1 point)

1 – gets up

2 – like

3 – When

4 – It’s five o’clock.

Question 4: Insert the missing letters in the gaps. (1 point)

1 – sports field

2 – science

3 – in the morning

4 – write an email

Question 5: Read and write one or more words in each gap. (2 points)

1 – On Monday

2 – has art

3 – grandma

4 – in the park

Google dịch

Xin chào! Tôi là Luke. Tôi mê thích thể thao với nghệ thuật. Vào đồ vật Hai, tôi chơi mong lông cùng với bố. Vào sản phẩm Tư, tôi gồm một bài bác học nghệ thuật sau tiếng học. Sau giờ học tập mỹ thuật, tôi đến thăm bà ngoại. Vào trang bị Sáu, tôi làm bài xích tập về nhà. Sau đó, tôi viết email. Vào công ty nhật, tôi chơi đá bóng trong khu dã ngoại công viên với bằng hữu của tôi.

Question 6: Order the words. (4 questions = 2 points)

2 – When have you got music?

3 – He doesn’t lượt thích chocolate.

4 – She has lunch at twelve o’clock.

5 – These are our T-shirts.

Question 7: Answer the questions (2 questions = 1 point)

Học sinh từ trả lời

Gợi ý:

1 – I have English on Tuesday và Friday.

2 – I lượt thích playing the piano, reading book & listening khổng lồ music.

Hiện tại gamesbaidoithuong.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 5 Family & Friends kèm đáp án. Mời chúng ta đọc đọc thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 không giống như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, bài xích tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học tập kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên gamesbaidoithuong.com.


Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu giờ Anh tè học – nơi cung cấp rất các tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí giành riêng cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia đội Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 – 2022.


▪️ gamesbaidoithuong.com share tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 và ôn thi thpt Quốc gia, phục vụ cực tốt cho các em học tập sinh, gia sư và phụ huynh học viên trong quá trình học tập – giảng dạy.▪️ gamesbaidoithuong.com bao gồm trách nhiệm cung cấp đến bạn đọc những tư liệu và nội dung bài viết tốt nhất, update thường xuyên, kiểm định quality nội dung kỹ trước khi đăng tải.▪️ bạn đọc không được áp dụng những tài nguyên website với mục đích trục lợi.▪️ toàn bộ các bài viết trên trang web này phần lớn do công ty chúng tôi biên soạn với tổng hợp. Hãy ghi mối cung cấp website https://gamesbaidoithuong.com/ lúc copy bài bác viết.