ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Đề bình chọn tiếng anh lớp 5 Cmùi hương trình mới giành cho quý thầy cô với các bạn học viên nhằm mục tiêu luyện tập với củng thay kiến thức và kỹ năng môn giờ đồng hồ Anh, không chỉ có thế còn trau xanh dồi kinh nghiệm ra đề mang đến quý thầy cô. Hi vọng cùng với tư liệu này sẽ giúp những em học viên hoàn toàn có thể tự ôn tập cùng sẵn sàng thiệt xuất sắc cho những kỳ thi giờ đồng hồ Anh trong thời hạn. Sau trên đây, mời quý thầy cô giáo với những em học viên cùng tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 chương trình mới


Giáo án Tiếng Anh lớp 5 thử nghiệm mới nhất 2017

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 (Có đáp án cùng file nghe)

Sở đề kiểm soát môn tiếng Anh lớp 5


Đề kiểm soát giờ anh lớp 5 Chương thơm trình mới

Unit1:

I. Complete the dialogues

1. T: Hi! My ……….. Minc. What’s …………name?

S1: Hello! My name’s (Lan). …………. to meet you.


T: Nice to ………… you, too. Where are you………….?

S1: ………….from Vietphái mạnh.

T: How ……….are you?

S1: I’m ten…………...

T: What animals ……….you like?

S1: I ……….monkeys.

T: Why bởi vì you …………monkeys?

S1: Because they ………….swing.

2. A: Hi. …………name’s Thu.

B: Hello. I’m Lindomain authority. Nice ………meet you.

A: Nice khổng lồ meet you,……….. . …………….are you from?

B: I’m ………….London.

A: So, you’re…………….. I’m Vietnamese.

3. S1: Hi! ……….name’s Alan.

S2: Hello! I’m Peter. Nice lớn meet………….

S1: Nice to meet you, …… . Where are you…………?

S2: I’m from…………….. I’m American.

4. A: Look. This …….my new pen frikết thúc.

B: What’s his…………?

A: ………… name is Alan.

B: Where is ………. from?

A: He is from Singapore. He’s ……………….

II. Complete the sentence

1. Her name’s Mai. She’s from …… ……….. She’s …… …….

2. ……….name’s Alan. He’s from …………… He’s ……… .

3. His name’s Peter. He’s …………America. He’s ……………..

4. She’s Linda. She’s …………Englvà. She’s ………………..

5. Thu is …………. Haiphong. She’s ……….……….

Xem thêm: Tải Iwin Về Máy Tính Tại Sao Không? Tải Iwin Giả Lập Trên Pc Và Cả Mobie


6. Hi. My name’s Lindomain authority. ……..from London. I’m………………..

7. He lives ………..58 White Road, London, Engl&.

8. He likes watching TV and ………….sports

9. His ……….. Tony.

10. He’s ………….London. He’s …………….

III. Read and answer the question (Đọc với vấn đáp câu hỏi):

Dear Linda.

My name’s Nga. I’m Vietnamese. I live in Viet Tri, Phu Tho, Vietphái nam. I’m eleven years old. I study at Hunglo Primary School. My favourite subject is English. I like reading book.

Love,

Nga

1. What’s her name?

2. How old is she?

3. Where is she from?

4. What is her school’s name?

5. What’s her favourite subject?

Unit2:

I. Complete the dialogues

A: ………………………..?

B: My name’s Hoa.

A: …………………………..?

B: I’m from Vietphái mạnh. I’m ……………..….

A: ……………………………….?

B: I’m ten years old.

A: When’s …………birthday?

B: It’s in May.

A: What’s the ………….today?

B: It’s October 10th 2008.

II. Viết cách hiểu những số máy tự sau:

1st: ……………… 3rd: …………………..

10th: …………….. 20th: …………………..

15th …………….. 2nd: ……………………


19th: ……………… 24th: …………………..

Key: first, tenth, fifteenth, nineteenth, third, twentieth, second, twenty- fourth

III. Answer the question (Trả lời câu hỏi theo gợi ý):

……………………………………….

…………………………………………

3. When is our Independence Day? (2/9)

………………………………………….

4. When’s our Uncle Ho’s birthday? (19/5)

……………………………………………

5. When’s the Teacher’s Day? (20/11)

……………………………………………..

6. When’s your birthday? (24/3)

…………………………………………….

7. When is your mother’s birthday? (27/10)

………………………………………….

8. When’s your father’s birthday? (7/11)

…………………………………………

Key:

It is February 1st 2008.It is April 15th 2009.It is on September 2nd.It is on May 19th.It is on November 20th.

Tài liệu vẫn còn đó, mời các bạn cài về để thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
gamesbaidoithuong.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.986 Lượt xem: 6.166 Dung lượng: 407,4 KB
Liên kết mua về

Link gamesbaidoithuong.com chính thức:

Đề chất vấn giờ đồng hồ anh lớp 5 Chương thơm trình mới gamesbaidoithuong.com Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA