Đề Thi Tiếng Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1 Có Đáp Án Năm 2022

Bộ 2 Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 3 học kì 1 bao gồm file nghe và đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề thi giờ Anh học tập kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 vày gamesbaidoithuong.com sưu tầm cùng đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 cùng với nội dung kiến thức và kỹ năng bám cạnh bên Unit 1 – 10 giúp các em học viên củng cố kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng tiếng anh lớp 3 học kì 1 có đáp án năm 2022


Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 3 có file nghe + đáp án – Đề số 1

Part I. Choose the correct answer.

1. Hello, Linda. – ___________________


14. What màu sắc are your pens? – It’s black và red.

15. May I go out? – Yes, you can’t.

16. Vày you lượt thích skate?- No, I don’t.

Part V. Read và answer the following questions

His name is Jake. Jake is from Canada. He is twelve. He is a good friend. Jake has got a pet. It is a dog. His pet’s name is Rick. Rick is black. He is seven. Jack loves his pet.

17. What is the boy’s name?

_____________________________________

18. Where is Jake from?

_____________________________________

19. How old is he?

_____________________________________

20. What is his pet’s name?

_____________________________________

21. What colour is Rick?

_____________________________________

ĐÁP ÁN

Part I. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B;

Part II. Read và match.

5 – d; 6 – a; 7 – b; 8 – c;

Part III. Listen and circle the correct answer.

9 – b; 10 – a; 11 – a; 12 – a;

Part IV. Find và correct the mistake.

13 – doing thành do;

14 – It’s thành They’re hoặc They are;

15 – Yes thành No hoặc can’t thành can;

16 – skate thành skating;

Part V. Read and answer the following questions

17. His name is Jake

18. He is from Canada

19. He is twelve

20. His pet’s name is Rick

21. Rick is black


Đề chất vấn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 tất cả file nghe và giải đáp – Đề số 2

I. LISTENING

Bài nghe

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

*


Task 2. Listen & tick V or cross X. There are two examples.

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

II. READING and WRITING

Task 1. Look và write. There is one example.


Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Task 3. Read and complete. There is one example.

Xem thêm: Repair Fatal Error For Autocad 2007 Bị Lỗi Fatal Error Trong Cad

Name; pens; school bag; are; aren’t; my

Mai: Hello! My (0) name is Mai.

Tony: Hello! Nice khổng lồ meet you. (1) __________ name is Tony. Is this your (2) __________?

Mai: Yes, it is.

Tony: và (3) __________ these your pencils?

Mai: No, they (4) __________.

Tony: and are those your (5) __________?

Mai: Yes, they are.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen & tick V. There is one example.

1. B; 2. A; 3. A; 4. A; 5. B;

Task 2. Listen và tick V or cross X. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. V; 4. X; 5. X;

Task 3. Listen & number the pictures. The first picture is done for you.

1. D; 2. F; 3. B; 4. C; 5. E;


II. READING và WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

1. This; 2. That; 3. Tony; 4. No; 5. Yes;

Task 2. Look và read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. V; 4. X; 5. V;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. My; 2. School bag; 3. Are; 4. Aren’t; 5. Pens;

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Smart Start số 3

Choose the odd one out

1. A. Eraser

B. Ruler

C. Orange

D. Pencil

2. A. Yard

B. Bird

C. Bedroom

D. Kitchen

3. A. Monday

B. May

C. Thursday

D. Wednesday

Look at the pictures & complete the words

*

1. _ h _ i _

2. B _ t h _ o o _

3. F _ s _

4. _ i r r _ _

Look at the pictures và read the questions. Write one-word answers.

1.

Where are the people?

They’re in the __________ room.

2.

What’s she doing?

She’s ______________

3.

What is the dog doing?

It is _______________

Reorder the words lớn make sentences

1. Is/ bathroom./ She/ in/ the/

__________________________________

2. You/ me/ some/ Can/ things?/ help/ find/

__________________________________

3. This/ your/ notebook/ Is/ ?/

__________________________________

4. Have/ Fridays/ Music/ on/ I/ ./

__________________________________

5. His/ orange/ is/ colour/ favourite/ ./

__________________________________

Xem chi tiết tại: Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 Smart Start

Trên đấy là Đề kiểm tra tiếng Anh 3 học tập kì 1. Mời bạn đọc đọc thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác ví như để học giỏi Tiếng Anh lớp 3, bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học tập kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, … mới được update trên gamesbaidoithuong.com.


Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia team học tập:Tài liệu giờ Anh Tiểu học – nơi cung ứng rất nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí giành riêng cho học sinh tiểu học tập (7 – 11 tuổi).


▪️ gamesbaidoithuong.com chia sẻ tài liệu môn Toán các lớp 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12 với ôn thi thpt Quốc gia, phục vụ rất tốt cho các em học sinh, thầy giáo và phụ huynh học viên trong quy trình học tập – giảng dạy.▪️ gamesbaidoithuong.com gồm trách nhiệm hỗ trợ đến bạn đọc những tư liệu và bài viết tốt nhất, cập nhật thường xuyên, kiểm định quality nội dung kỹ trước khi đăng tải.▪️ độc giả không được thực hiện những tài nguyên trang web với mục tiêu trục lợi.▪️ toàn bộ các nội dung bài viết trên trang web này những do chúng tôi biên soạn với tổng hợp. Hãy ghi mối cung cấp website https://gamesbaidoithuong.com/ lúc copy bài viết.