De Thi Tiếng Anh Lớp 1 Học Kỳ 2

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 mang đến 2 đề thi, có đáp án kèm theo của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để xuất bản đề thi học kì hai năm 2021 - 2022 cho học sinh của mình.

Với 2 đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 1, còn giúp các em học viên lớp 1 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, nhằm ôn thi cuối học tập kì 2 đạt hiệu quả cao. Cụ thể mời thầy cô và các em thiết lập miễn phí tổn 2 đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 1:


Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 1 học kỳ 2

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp một năm 2021 - 2022 sách mới

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp một năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngĐề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề chất vấn học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp một năm 2021 - 2022

I. Look at the picture & complete the words

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

3. _ o r s _

4. _ a k _

II. Choose the odd one out

1. A. Teddy bear

B. Doll

C. Tiger

2. A. Bananas

B. Apples

C. Foot

3. A. Father

B. Face

C. Foot

4. A. Bus

B. Sun

C. Truck

5. A. Monkey

B. Water

C. Mouse

III. Write

1.

I can see a ________________

2.

He is ____________________

3.

That’s a _________________


Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022

I. Look at the picture and complete the words

1. Garden

2. Bell

3. Horse

4. Cake

II. Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

III. Write

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề soát sổ học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Look at the pictures và complete the words

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

4. _ a _ h _ o _ m

5. T _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read và match

1. Where is mother?

- She is in the living room

A.

2. What toy do you like?

- I like dolls

B.

3. I have two hands

C.


Execise 3: Read & circle the correct answer

1.

A. Stand up

B. Line up

2.

A. Teddy bear

B. Robot

3.

A. Dining room

B. Kitchen

Đáp án đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp một năm 2021 - 2022

Exercise 1: Look at the pictures & complete the words

1. Ear

2. Bedroom

3. Truck

4. Bathroom

5. Teddy bear

6. Kite

Exercise 2: Read and match

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read và circle the correct answer

1. B

2. B

3. A


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 18.131 Lượt xem: 31.966 Dung lượng: 1,3 MB
Liên kết cài về

Xem thêm: Ankan Y Phản Ứng Với Brom Tạo Ra 2 Dẫn Xuất Monobrom Có Tỷ Khối Hơi So Với H2 Bằng 61 5

Link tải về chính thức:

cỗ đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp một năm 2021 - 2022 (Sách mới) gamesbaidoithuong.com

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA