Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5 Cấp Tỉnh

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh là một trong những bộ tài liệu học tập tiếng Anh mang lại trẻ lớp 5 kết quả cho các em. Tuy nhiên, phần đa đề thi Violympic giờ Anh lớp 5 cung cấp tỉnh thường xuyên là gần như đề thi tiếng Anh nâng cao. Phần đông đề thi này để giúp đỡ các em nâng cao hơn kỹ năng tiếng Anh của bản thân và học tập tiếng Anh giỏi hơn.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 5 cấp tỉnh


Đề thi Violympic giờ Anh lớp 5 cung cấp tỉnh được gamesbaidoithuong.com gửi tới chúng ta dưới đó là một trong những đề thi giờ Anh lớp 5 của tỉnh giấc Quảng Ninh. Gần như đề thi của các tỉnh khác sẽ tiến hành gamesbaidoithuong.com cập nhật thường xuyên.

Đề thi Violympic tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh

Để kết thúc những đề thi giờ Anh các em học giờ Anh lớp 5 hãy chăm chú học thật xuất sắc những kỹ năng tiếng Anh của bản thân mình khi học tập trên lớp cùng học thêm hồ hết tài liệu không giống để cải thiện kiến thức nhé!

*

I. KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (15 điểm)

1 : Em hãy khoanh tròn vào vần âm chỉ một từ không giống với tự còn lại trong những nhóm tự sau.

Xem thêm: Em Bé Thông Minh Ngữ Văn 6, Soạn Văn 6 Trang 42 Chân Trời Sáng Tạo

Ví dụ : A. One B. Nine C. Four D. Fine

1. A. Warm B. Wind C. Snow D. Cloud

2. A. Am B. Is C. Are D. And

3. A. Breakfast B. Eat C. Dinner D. Lunch

4. A. My B. You C. He D. She

5. A. Blue B. Red C. Sky D. White

II. ĐỌC HIỂU (5 điểm) Em hãy đọc và xong xuôi đoạn văn sau bằng cách khoanh tròn vào những chữ dòng A, B, hoặc C để chọn từ phù hợp nhất.

Nga & Hoa (1)…are.. Close friends. They are studying in (2)…….same primary school. Nga is in class 5A but Hoa is in class 5B. Nga and Hoa love skipping rope very much. At break time, they often (3)………. Skipping rope in the school yard (4) ……… their friends. Sometimes when it (5)……., they stay in their classes and read short stories or talk. Nga và Hoa hope lớn learn in the same class when (6)……. Move lớn grade 6.

1. A.is B. Are C. Am

2. A. The B.a C. An

3. A. Play B.go C. Do

4. A.and B.in C. With

5. A.rain B.rains C.rainny

6. A. They B. She C.them

III. VIẾT (10 điểm) 1. Em hãy sắp xếp và viết lại các câu trong khúc văn dưới đây cho hoàn hảo .

1. My name / Minh / is

2. Am /student/ Primary school / at / a / I / a

3. Xe taxi driver / My father/ Mai Linh company / is / for / a

4. My mother / a / Primary school / at / a/ teacher /is

5. My sister/student / at / is / grade 2/ a

6. To lớn / My sister /wants / become / singer /a

Các chúng ta cũng có thể download trọn cỗ đề thi Violympic tiếng Anh lớp 5 cấp cho tỉnh tại đây nhé.

Học giờ Anh lớp 5 qua những bài thi tiếng Anh sẽ giúp trẻ củng cố gắng tiếng Anh của bản thân và học tập thêm những kiến thức và kỹ năng mới. Việc ôn luyện tiếng Anh trẻ em qua những dạng bài tập là cách để các em học tập lại tiếng Anh đã học trên lớp một cách nhanh nhất và cân xứng nhất. Có tương đối nhiều những đề thi tiếng Anh cho trẻ em tại gamesbaidoithuong.com chúng ta có thể xem thêm nhé!