Đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 gồm đáp án (5 đề) giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao trong bài xích thi Toán 5 học kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (5 đề)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán có đáp án

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số thập phân gồm: tám mươi ba solo vị; chín phần mười cùng bảy phần nghìn, viết là:

A. 83,97

B. 83,097

C. 83,907

D. 83,079

Câu 2. hỗn số 312100viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,12

B. 3,012

C. 3,0012

D. 12,3

Câu 3. ước Thanh Trì lâu năm 3km 84m. Bởi vậy cầu Thanh Trì dài số km là:

A. 30,84 km

B. 3,084 km

C. 0,3084 km

D. 308,4 km

Câu 4. Số phù hợp để viết vào khu vực chấm của 3 tấn 976 kg=..........tấn là:

A. 3976

B. 39,76

C. 3,0976

D. 3,976

Câu 5. Một phòng làm cho việc hình vuông vắn có chu vi là 20 m. Diện tích phòng thao tác đó là:

A. 25 m2

B. 40 m2

C. 80 m2

D. 25 m

Câu 6. Dãy số có những số thập phân được viết theo trang bị tự từ bé đến phệ là:

A. 0,197 ; 0,32 ; 0,48 ; 0,5

B. 0,5 ; 0,48 ; 0,32 ; 0,197

C. 0,32 ; 0,48 ; 0,197 ; 0,5

D. 0,5 ; 0,32 ; 0,48 ; 0,197

Câu 7. cài đặt 5 quyển vở không còn 32500 đồng. Vậy cài 15 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 975000 đồng

B. 957000 đồng

C. 97500 đồng

D. 95700 đồng

Câu 8. hiệu quả của phép tính 49,54 x 10 : 100 là:

A. 4,954

B. 49,54

C. 495,4

D. 4954

Phần II. Từ bỏ luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

132,84 + 8,25

364,7 - 98,85

2,04 x 3,6

83,64 : 3,4

Câu 2. Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 20m, chiều rộng bằng 34chiều dài. Chủ nhân mảnh đất sử dụng 35% diện tích mảnh đất đó để triển khai nhà, còn lại để gia công vườn. Hỏi diện tích s phần đất để gia công vườn là từng nào mét vuông?

Bài giải

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào vị trí chấm:

15a,42¯+48,b6¯+2,3c¯  …  a,bc¯+199,78

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.

132,84 + 8,25 = 141,09

364,7 - 98,85 = 265,85

2,04 x 3,6 = 7,344

83,64 : 3,4 = 24,6

Câu 2.

Chiều rộng của mảnh đất là:

20×34=15  m

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

20 x15 = 300 (m2)

Diện tích phần đất để làm nhà là:

300 x 35 : 100 = 105 (m2)

Diện tích phần khu đất dùng để làm vườn là:

300 – 105 = 195 (m2)

Đáp số: 195m2

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào vị trí chấm:

15a,42¯+48,b6¯+2,3c¯……….a,bc¯+199,78

Ta có:

VT=150,42+a¯+48,06+0,b¯+2,3+0,0c¯

Ta có:

VT=(a¯+0,b¯+0,0c¯)+(150,42+48,06+2,3)=a,bc¯+200,78

 Vì a,bc¯+200,78>a,bc¯+199,78 nên 15a,42¯+48,b6¯+2,3c¯>a,bc¯+237,54. 

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án đề số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chữ số 5 trong số thập phân 96,057 nằm trong hàng:

A. Hàng đơn vị

B. Mặt hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D.Hàng phần nghìn

Câu 2.Giá trị của biểu thức: 60 + 8 +0,7 + 0,003 là:

A. 68,73

B. 68,703

C. 68,0703

D. 68,7003

Câu 3. Một siêu thị có 54 tấn gạo. Cửa hàng đó có số tạ gạo là:

A. 1,25tấn

B. 1,25tạ

C. 12,5tạ

D. 125 tạ

Câu 4. 0,6 % của 320 là:

A. 192

B. 1,92

C. 19,2

D. 0,192

Câu 5.Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn là 3,3cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng là 1,7cm. Chu vi của hình chữ nhật kia là:

A. 16,6cm

B. 1,66cm

C. 10 cm

D. 8,3cm

Câu 6. Khi chia 14,057 mang đến 5, ta tiến hành như sau: Số dư vào phép toán bên trên là bao nhiêu?

A. 2

B. 0,2

C. 0,02

D. 0,002

Câu 7. chọn số phù hợp trong các số sau (2; 10; 0,01; 4) điền vào ô trống để được những phép tính đúng.

a.98 : □= 9,8

b.1,254 :  □= 125,4

c.48: 0,25 = 48 x □

d.64 x 0,5 = 64 : □

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 136,8 + 52,17

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

b. 428,4 - 195,72

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

c. 8,05 x 3,6

…………………….

…………………….

…………………….

……………………..

……………………..

d. 31,32 : 5,8

…………………….

…………………….

…………………….

……………………..

…………………….

Câu 2. một tổ công nhân phải lắp đặt 4560m mặt đường ống nước trong cha ngày. Ngày trước tiên đặt được 35 % số mét đường nước đó, ngày sản phẩm hai lắpđược 38% số mét ống nước đó. Hỏi:

a. Trong hai ngày đầu, mỗi ngày lắp được từng nào mét đường ống nước?

b. Ngày thứ tía còn phải lắp ráp bao nhiêu xác suất số mét đường nước nữa thì chấm dứt công việc?

Bài giải

...................................................................................................................................................................................................................................................................................……...........................................................................................................................................................................................................................................................................................……...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…......................................

Câu 3. Tính bằng phương pháp hợp lí:

a, 23,4 x 3 + 23,4 x 2 + 23,4 x 5

b) 3,2 : 0,25 + 2 x 3,2 + 3,2 x10025

..................................................................................................................................................................................................................................................................................……..............................................................................................................................................................................................................................................................................................……...........................................................................................................................................…………………..

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Câu 2.

Bài giải

Ngày đầu tiên lắp được số mét ống nước là:

4560 x 35: 100= 1596(m)

Ngày lắp thêm hai lắp được số mét ống nước là:

4560 x 38 : 100 = 1732,8 (m)

Ngày thứ tía còn phải lắp:

100% - (35% + 38%) = 27% (số mét)

Đáp số: a.1596m; 1732,8m, b. 27%

Câu 3. Tính nhanh:

a, 23,4 x 3 + 23,4 x 2 + 23,4 x 5

= 23,4 x( 3 + 2 + 5)

= 23,5 x 10

= 235

b, 3,2 : 0,25 + 2 x 3,2 + 3,2 x10025

= 3,2 x 4 + 2 x 3,2 + 3,2 x 4

= 3,2 x ( 4+2+4)

= 3,2 x 10 = 32

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án đề số 3

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chữ số 3 trong những thập phân 477,538 có mức giá trị là:

A. 3

B. 0,3

C. 0,03

D. 30

Câu 2. Số thập phân gồm: Ba đối kháng vị, tám phần mười, năm phần nghìn viết là:

A. 3285

B. 3,805

C. 3,285

D. 328,5

Câu 3. Một hình vuông có nửa chu vi là 6,4cm. Diện tích s của hình vuông vắn đó là:

A. 10,24 cm2

B. 5,35cm2

C. 27,3cm2

D. 10,42 cm2

Câu 4. Số khủng nhất trong các số : 9,85 ; 9,58 ; 98,5 ; 8,95 ; 9,89 là :

A. 9,85

B. 9,58

C. 98,5

D. 9,89

Câu 5. Phép phân chia 73,432 : 100 có hiệu quả là:

A. 7343,2

B. 0,73432

C. 0,073432

D. 73432

Câu 6. 25% của 600 là:

A. 150

B. 1500

C. 15

D. 15000

Phần II. Từ bỏ luận

Câu 1. Viết số thập phân tương thích vào chỗ chấm

a.2361000=…

b.4210=...

Câu 2. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a. 4m2 3cm2 = . . . . . Mét vuông

b. 7650 cm2 = . . . . . . M2

Câu 3. Đặt tính rồi tính.

Xem thêm: Tính Chất Của Dung Dịch Amoniac Trong Nước Có Chứa Những Ion Nào?

a. 56,23 + 143, 6;

…………………

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

b. 168,89 - 58,65;

…………………

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

c. 25,4 x 6,3;

…………………

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

d. 15,12 : 3,6

…………………

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Câu 4. Một bọn gà tất cả 18 nhỏ gà trống . Biết số gà trống chỉ chiếm 60% số gà của tất cả đàn. Hỏi lũ gà bao gồm bao nhiêu nhỏ gà mái ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5. Tìm số tự nhiên và thoải mái X mà lại khi mang X chia cho 3 được 3,3 dư 0,1.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. C

Câu 2. B

Câu 3. A

Câu 4. C

Câu 5. B

Câu 6. A

II. Từ luận:

Câu 1.

a)2361000=23,006

b)4210=4,2

Câu 2.

a) 4m2 3cm2 = 4,0003m2

b) 7650 cm2 = 0,7650m2

Câu 3.

a) 56,23 + 143,6 = 199,83

b) 168,89 - 58,65 = 110,24

c) 25,4 x 6,3 = 160,02

d) 15,12 : 3,6 = 4,2

Câu 4.

Số con kê trống và con kê mái là:

18 : 60 x 100 = 30 (con)

Số con kê mái là:

30 – 18 = 12 (con)

Đáp số: 12 con

Câu 5.

X = 3 x 3,3 + 0,1

Vậy X = 9,9 + 0,1 = 10.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án đề số 4

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước những câu trả lời đúng sau : (2,5đ)

a. Chữ số 7 trong số 169,57 chỉ:

A . 7 đơn vị

B . 7 phần mười

C . 7 chục

D . 7 phần trăm

b. Láo lếu số 435viết dưới dạng số thập phân là:

A . 4,35

B . 4,53

C . 4,6

D . 4,06

c. Số nào dưới đây có cùng quý giá với 0,08?

A . 0,800

B . 0,080

C . 0,80

D . 8,00

d. Tìm kiếm chữ số x, biết : 5,6x1 > 5,681

A . X = 9

B . X = 7

C . X = 1

D . X = 0

e. 80% của 62,5 là :

A. 80

B. 62,5

C. 50

D. 12,8

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

345,6 - 27,92

35,6 + 5,67 + 7,89

56,78 x 7,8

1411,12 : 56,9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. Điền số tương thích vào vị trí trống:

a) 123,9 ha = ................. … km2

b) 2tấn 35kg = ........................tấn

c) 36,9 dm2 = ...........................… m2

d) 21 centimet 3 milimet = …........................ Cm

Câu 3. một tờ bìa hình chữ nhật có chiều nhiều năm 6,5 dm, chiều rộng yếu chiều dài 2,25dm. Tính chu vi và ăn diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8

………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................……………………

b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………

Câu 5. Thanh sắt lâu năm 0,7m trọng lượng 9,1kg. Hỏi thanh fe cùng một số loại dài 0,27m thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Câu 1.

a. Chữ số 7 trong những 169,57 chỉ:

D. 7 phần trăm

b. Lếu láo số 435viết bên dưới dạng số thập phân là:C. 4,6

c. Số nào dưới đây có cùng quý hiếm với 0,08? B. 0,080

d. Tra cứu chữ số x, biết: 5,6x1 > 5,681

A . X = 9

e. 80% của 62,5 là: C. 50

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

345,6 - 27,92 = 317,68

35,6 + 5,67 + 7,89 = 49,16

56,78 x 7,8 = 442,884

1411,12 : 56,9= 24,8

Câu 2. Điền số thích hợp vào khu vực trống:

a) 123,9 ha = 1,239 km2

b) 2tấn 35kg = 2,035 tấn

c) 36,9 dm2 = 0,369 m2

d) 21 cm 3 mm = 21,3 cm

Câu 3. Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 6,5 dm, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 2,25dm. Tính chu vi và mặc tích tấm bìa hình chữ nhật đó?

Bài giải

Chiều rộng lớn của tấm bìa hình chữ nhật đó là:

6,5 – 2,25 = 4,25 (dm)

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật kia là:

(6,5 + 4,25) x 2 = 21,5 (dm)

Diện tích của tấm bìa hình chữ nhật kia là:

6,5 x 4,25 = 27,625 (dm)

Đáp số: 21,5 dm; 27,625 dm

Câu 4. Tính bằng phương pháp thuận tiện:

a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8

= 56,8 x (76,9 - 76,8)

= 56,8 x 0,1

= 5,68

b) 20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2

= 20,14 x (6,8 + 3,2)

= 20,14 x 10

= 201,4

Câu 5. Thanh sắt dài 0,7m khối lượng 9,1kg. Hỏi thanh fe cùng một số loại dài 0,27m thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Thanh sắt cùng loại dài 1m khối lượng là: 9,1 : 0,7 = 13 (kg)

Thanh sắt cùng một số loại dài 0,18m trọng lượng là: 0,27 x 13 = 3,51 (kg)

Đáp số: 3,51 kg

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 bao gồm đáp án đề số 5

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số thập phân có bố nghìn, một 1-1 vị, bảy xác suất được viết là:

A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07

C. 3001,07

Câu 2. Chữ số 8 trong số thập phân 95,284 có mức giá trị là:M1

A.8100

B.81000

C.810

D. 8

Câu 3. Số tương thích điền vào nơi chấm 8,06 ha = .......... M2là:

A. 80600

B. 80060

C. 80006

D. 86000

Câu 4. 45ha = ............m2. Số thích hợp viết vào vị trí chấm là:M2

A. 80

B. 800

C. 8000

D. 80000

Câu 5. cài 4 m vải đề nghị trả 320 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại đề nghị trả nhiều hơn nữa bao nhiêu tiền?

A. 80 000 đồng

B. 224 000 đồng

C. 544 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 6. một đội nhóm bóng thi đấu 20 trận, chiến thắng 19 trận. Như vậy tỉ số tỷ lệ các trận thắng của nhóm bóng là:

A. 89%

B. 19%

C. 90%

D. 95%

Câu 7. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) 5,1 x 10 = 5,1 x 100□

b) 1,25 x 8 = 2,5 x 4□

c) 4 x 0,25 > 0,09 x 10□

d) 0,5 x 4 > 10 : 4□

Câu 8. nếu chỉ lấy mang lại hai chữ số tại phần thập phân thì thương và số dư của phép chia 6,25 : 7 là:

A. Mến 0,89 dư 20

B. Yêu thương 0,89 dư 2

C. Mến 0,89 dư 0,2

D. Yêu thương 0,89 dư 0,02

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1. Đặt tính và tính:

a) 74,62 - 8,395

b) 8,216 : 5,2

Câu 2. Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 67m cùng gấp 4 lần chiều rộng. Tín đồ ta sử dụng 60% diện tích mảnh khu đất để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau.