Đề thi hóa lớp 10 học kì 2

Đề thi Hóa giữa kì 2 lớp 10 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích cơ mà gamesbaidoithuong.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 10 học kì 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 Hóa 10 có đáp án có 5 đề thi, giúp các bạn học sinh mau lẹ làm thân quen với cấu trúc, ôn tập nhằm đạt được hiệu quả cao vào kì thi sắp đến tới. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo giành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học viên của mình. Vậy sau đấy là 5 đề thi giữa kì 2 Hóa 10, mời chúng ta cùng theo dõi.


Đề thi thân kì 2 Hóa 10 năm 2021 - Đề 1

(Cho Cu = 64; Cl = 35,5; fe = 56; Al = 27)

Câu 1: cho các chất sau: .Chất nào tính năng với hỗn hợp HCl ? (1điểm)

Câu 2:Thực hiện chuỗi phản nghịch ứng sau:

Câu 3: Nêu thuốc thử dùng để phân biệt các dung dịch sau:

a) NaCl với NaNO3

b) Natri hiđroxit và axit clohiđric.

Câu 4: dứt các phương trình phản bội ứng sau: (1điểm)

a) FeO + HCl

b) Clo tác dụng với nước.

Câu 5: Viết phương trình bội nghịch ứng chứng tỏ HCl đặc có tính khử? (1điểm)

Câu 6: Viết phương trình điều chế nước Giaven? (1điểm)

Câu 7: Muối nạp năng lượng không những gồm tầm quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người mà còn là nguyên liệu để chế tạo NaOH .Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng cung cấp NaOH từ muối bột ăn. (1 điểm)

Câu 8: đến 11,2 gam sắt phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, Tính thể tích khí H2 thu được ngơi nghỉ đktc? (1 điểm)

Câu 9: đến 100ml dung dịch KOH bội phản ứng toàn diện 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Tính mật độ mol/lít hỗn hợp KOH. (1điểm)


Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 7,7 gam láo lếu hợp gồm Mg cùng Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy tất cả 0,3 gam H2 cất cánh ra. Tính trọng lượng muối sản xuất thành trong dung dịch? (1điểm)

Đề đánh giá giữa kì 2 hóa học 10 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (0,25 điểm)

Câu 1. Trong làm phản ứng hóa học, những nguyên tố halogen có chung điểm lưu ý nào sau đây?

A. Biểu thị tính khử

B. Diễn tả tính thoái hóa mạnh

C. Có thể đóng phương châm là hóa học khử, hoặc chất oxi hóa hoặc cả hai

D. Là hóa học khử hết sức mạnh

Câu 2. Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo màu quà nhạt. Nội địa clo gồm chứa những chất là :

A. Cl2, H2O.

B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.

D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Câu 3. cho những phản ứng:

SiO2 + hỗn hợp HF →

F2 + H2O

*

AgBr

*

Br2 + NaI (dư) →

Trong những phản ứng trên, phần đông phản ứng có tạo nên đơn hóa học là

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Câu 4. Cho sắt kẽm kim loại M tác dụng với Cl2 được muối bột X; mang đến kim lọai M tác dụng với hỗn hợp HCl được muối Y. Nếu đến dung dịch muối bột Y công dụng với Cl2 cũng thu được muối bột X. Kim loại M có thể là

A. MgB. ZnC. AlD. Fe

Câu 5. phát biểu nào sau đây sai?

A. Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

B. Clorua vôi là hóa học bột màu sắc trắng, xốp, gồm tính oxi hóa mạnh.

C. Nước Gia-ven dung để tẩy trắng vải, sợi và tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, bên vệ sinh.

D. Clorua vôi là muối bột tạo vì chưng một kim loại link với một các loại gốc axit.

Câu 6. Dãy những đơn chất halogen nào sau đây được xếp theo sản phẩm công nghệ tự tính oxi hóa tăng dần?

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. Cl2, Br2, I2, F2

C. Cl2, F2, Br2, I2

D. I2, Br2, Cl2, F2

Câu 7. các nguyên tố đội halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. Ns1np6B. Ns2np5C. Ns3np4D. Ns2np4

Câu 8. phản bội ứng làm sao sau đây dùng làm điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm?

A. H2O + Cl2 → HCl + HClO

B. H2SO4 (đặc) + NaCl (r) → HCl + NaHSO4

C. H2 + SO2 → HCl + H2SO4

D. H2 + Cl2 → 2HCl

Câu 9. Có bố bình không ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong số dung dịch NaCl, NaBr, NaI. Dùng cặp thuốc test nào sau đây để khẳng định dung dịch chứa trong những bình?


A. Hỗn hợp brom, iot

B. Hỗn hợp brom, hồ tinh bột.

C. Dung dịch clo, iot

D. Hỗn hợp clo, hồ nước tinh bột

Câu 10. mang lại V lit khí clo tác dụng với lượng dư hỗn hợp KI chiếm được 2,54 gam I2 . Cực hiếm của V sinh sống đktc là

A. 0,448B. 0,224C. 0,336D. 0,112

Câu 11. cho 200 ml dung dịch KCl 0,5M tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 57,40B. 43,05C. 28,70D. 14,35

Câu 12. nhiệt phân trọn vẹn 12,25 gam muối hạt KClOx chiếm được 3,36 lit khí nghỉ ngơi đktc. Bí quyết phân tử của muối là

A. KClO2B. KClOC. KClO3D. KClO4

Câu 13. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr

B. đến Br2 vào hỗn hợp NaI

C. Thổi khí F2 vào tương đối nước nóng

D. Mang đến I2 vào hỗn hợp KBr

Câu 14. hỗn hợp muối không tác dụng với dung dịch AgNO3 là

A. NaFB. NaClC. NaBrD. NaI

Câu 15. chất dùng để gia công khô khí Cl2 độ ẩm là

A. Hỗn hợp H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Dung dịch NaOH đặc.

Câu 16. Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp có Zn, Al vào khí Cl2 dư. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam tất cả hổn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) vẫn phản ứng là

A. 17,92 lít.B. 6,72 lít.C. 8,96 lít.D. 11,20 lít.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nửa đường kính nguyên tử của clo to hơn bán kính nguyên tử của flo.

B. Độ âm điện của brom to hơn độ âm năng lượng điện của iot.

C. Tính axit của HF mạnh khỏe hơn tính axit của HCl.

D. Tính khử của ion I− to gan lớn mật hơn tính khử của ion Br−

Câu 18. Dãy kim loại xếp theo tính kim loại tăng mạnh là:

A. Al, Mg, Ca, Rb, K

B. Mg, Ca, Al, K, Rb

C. Al, Mg, Ca, K, Rb

D. Ca, Mg, Al, Rb, K

Câu 19. cho những nguyên tố X, Y, Z với sô hiệu nguyên tử theo lần lượt là 4, 12, 20. Phát biểu làm sao sau đấy là sai?

A. Các nguyên tố này hầu như là kim loại vượt trội nhất trong chu kì.

B. Các nguyên tố này không cùng nằm trong một chu kì.

C. Sản phẩm tự tăng cao tính bazơ la X(OH)2 2 2.

D. Thiết bị tự tang dần độ âm điện: X 2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Trong những phản ứng trên, số bội phản ứng trong những số ấy HCl bộc lộ tính khử là

A. 3B. 4C. 1D. 2

Câu 22. mang đến 3,16 gam KMnO4 công dụng với hỗn hợp HCl quánh (dư), sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thì số mol HCl bị oxi hóa là


A. 0,05B. 0,16C. 0,02D. 0,10

Câu 23. thuốc thử dùng để nhận biết 5 lọ đơn nhất dựng những hóa chất sau: NaCl; NaBr; NaI; NaNO3; Na2S là

A. Dung dịch AgNO3 dư

B. Dung dịch Mg(NO3)2

C. Hỗn hợp Zn(NO3)2

D. Dung dịch KNO3

Câu 24. Sục khí clo dư vào dung dịch đựng muối NaBr cùng KBr thu được muối bột NaCl với KCl, bên cạnh đó thấy khối lượng muối bớt 4,45 gam. Thể tích khí clo đang tham gia phản nghịch ứng với 2 muối bột trên (đo sống đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 3,36 lít.

Xem thêm: Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Về Một Tư Tưởng Đạo Lí Là Gì ? Nghị Luận Về Một Tư Tưởng Đạo Lý Là Gì

C. 2,24 lít.

D. 1,12 lít.

Câu 25. hỗn hợp A có KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng nề 83,68 gam. Sức nóng phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl cùng 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B tính năng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C cùng dung dịch D. Khối lượng KCl trong dung dịch D những gấp lần lượng KCl tất cả trong A. % cân nặng KClO3 gồm trong A là

A. 47,83%.B. 56,72%.C. 54,67%.D. 58,55%.

Đề thi giữa kì 2 Hóa 10 năm 2021 - Đề 3

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Co=59; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Rb=85; Sr=88; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137; Hg=201; Pb=207

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của các nguyên tố team halogen là

A. Ns2np4.

B. Ns2np3.

C. Ns2np5.

D. Ns2np6.

Câu 2: các nguyên tố đội VIIA sau đây, nguyên tố như thế nào không bao gồm đồng vị bền trong tự nhiên:

A. Clo.

B. Brom.

C. Iot.

D. Atatin.

Câu 3: bán kính nguyên tử với độ âm điện những halogen thay đổi như ráng nào từ bỏ flo mang đến iot?

A. Bán kính tăng, độ âm điện tăng

B. Nửa đường kính giảm, độ âm điện tăng

C. Bán kính tăng, độ âm điện giảm

D. Nửa đường kính giảm, độ âm điện bớt .

Câu 4: chất nào sau đây chỉ gồm tính oxi hoá, không bao gồm tính khử?

A. F2

B. Cl2

C. Br2

D. I2

Câu 5: Tỉ khối của khí Clo so với không khí là:

A. 1,31.

B. 1,22.

C. 2,54.

D. 2,45.

Câu 6: thành phần clo không có khả năng thể hiện số oxi hoá nào sau đây?

A. +3.

B. - 1.

C. +1.

D. +2.

Câu 7: Clo công dụng được với cặp chất nào sau đây?

A. NaBr với O2.

B. Na với O2.

C. H2và NaBr.

D. H2 với Au.

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, bạn ta thường pha chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. Cho HCl đặc chức năng với MnO2, đun nóng.

C. Năng lượng điện phân dung dịch NaCl gồm màng ngăn.

D. Mang lại F2đẩy Cl2ra khỏi hỗn hợp NaCl.

Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không phải của Clo?

A. Sát trùng nước sinh hoạt.

B. Tinh chế dầu mỏ.

C. Tẩy trắng vải, sợi, giấy.

D. Chế tạo clorua vôi, kali clorat.

Câu 10: khi nung nóng, iot rắn gửi ngay thành hơi, ko qua tâm trạng lỏng. Hiện tượng này được gọi là

A. Sự thăng hoa.

B. Sự bay hơi.

C. Sự phân hủy.

D. Sự dừng tụ.

Câu 11: sản phẩm tạo thành của bội nghịch ứng thân khí Cl2 cùng khí H2 là:

A. Axit Clohidric.

B. Nước clo.

C. Khí hidroclorua.

D. Khí hidroclorua và axit clohidric.

Câu 12: Ở 200C, hỗn hợp HCl đặc nhất gồm nồng độ là:

A. 20%.

B. 37%.

C. 68%.

D. 98%.

Câu 13: những axit halogen hidric như HCl, HBr, HI hay được đựng trong những lọ bởi thủy tinh, tuy vậy axit flohidric HF thì không. Lí vì axit HF ko chứa trong số lọ thủy tinh trong là?

A. Axit HF là axit to gan nhất

B. Axit HF bao gồm tính oxi hoá to gan lớn mật nhất

C. Axit HF tất cả tính khử bạo gan nhất

D. HF tính năng được cùng với SiO2

Câu 14: thuốc thử đặc thù để phân biệt ra hợp hóa học halogenua trong hỗn hợp là: