Đề Thi Hóa Học Kì 2 Lớp 8

1 Đề thi hóa học lớp 8 thân kì hai năm 2023 có đáp án (30 đề).1.1 Đề thi hóa học lớp 8 thân kì 2 năm 2023 bao gồm đáp án (30 đề)2 Đề thi giữa kì 2 Hóa 8 năm 20212.1 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 12.2 Đề thi thân kì 2 môn hóa học 8 – Đề 2

Đề thi hóa học lớp 8 giữa kì hai năm 2023 bao gồm đáp án (30 đề)

Dưới đó là Đề thi hóa học lớp 8 thân kì 2 tất cả đáp án năm học tập 2022 – 2023, cực ngay cạnh đề thiết yếu thức. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & được điểm cao trong các bài thi chất hóa học 8.

Bạn đang xem: Đề thi hóa học kì 2 lớp 8

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác …..

Đề thi thân Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM(3 điểm): Hãy chọn lời giải đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Chất có công thức chất hóa học nào sau đấy là oxit?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnCO3

D. ZnSO4

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn khí metan (CH4) trong khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản bội ứng là:

A. CO2.

B. H2O.

C. CO2 và H2O.

D. CO2, H2O và O2.

Câu 3: cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

1) CaCO3

*
CaO + CO2

2) fe + S

*
 FeS

3) Zn + 2HCl

*
ZnCl2 + H2

4) 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Trong những phản ứng trên: số bội nghịch ứng hóa hợp, bội nghịch ứng phân diệt lần lượt là:

A. 3; 1.

B. 2; 1.

C. 1; 3.

D. 1; 2.

Câu 4: Thành phần thể tích của không khí gồm:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí không giống (CO2, khá nước, khí hiếm,…).

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,…).

C. 21% những khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

D. 21% khí oxi, 78% những khí khác, 1% khí nitơ.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí CH4 vào bình chứa khí oxi. Thể tích khí oxi (đo sinh hoạt đktc) yêu cầu dùng là:

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 6: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ?

A. SO3; P2O5.

B. Na2O; SO3.

C. SO2; CaO.

D. Na­2O; CaO.

II. TỰ LUẬN (điểm)

Câu 1 (1 điểm)

cho hình vẽ trình bày thí nghiệm pha trộn khí oxi trong phòng thí nghiệm. Hãy xác minh 1, 2, 3, 4?

*

Câu 2 (1 điểm): giải thích tại sao: khi nhốt một bé dế mèn vào một trong những lọ nhỏ tuổi rồi đậy nút kín, sau một thời hạn con vật đã chết dù là đủ thức ăn?

Câu 3 (1 điểm): cho những oxit tất cả công thức hóa học sau: SO2; Fe2O3, CO2, CaO. Chất nào thuộc một số loại oxit bazơ, chất nào thuộc một số loại oxit axit. Hotline tên những oxit đó? 

Câu 4 (2 điểm): xong xuôi các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ đk phản ứng giả dụ có):

a) S + O2

*
 ………

b) fe + O2

*
 ……..

c) KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + …..

Xem thêm: Tập 4 Full: Phim Gia Đình Là Số 1 Phần 4 Năm, Gia Đình Là Số 1 Phần 4

d) ………

*
KCl + O2. 

Câu 5 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,48 gam photpho vào bình chứa khí oxi, sinh sản thành điphotpho pentaoxit.

a) Tính khối lượng hợp chất tạo thành?

b) trường hợp trong bình cất 4 gam khí oxi. Hỏi sau thời điểm phản ứng chấm dứt chất nào còn dư và dư từng nào gam?

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: p = 31; O = 16; C =12; H = 1)

—————— không còn ——————


I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

B

A

C

D

Câu 1: Đáp án A

 Oxit là hợp hóa học của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi => ZnO

Câu 2: Đáp án C

CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

Do oxi là vừa đủ nên thành phầm chỉ là CO2, H2O (không còn oxi dư)

Câu 3: Đáp án B

 – bội nghịch ứng hóa phù hợp là làm phản ứng hóa học trong những số ấy chỉ tất cả một chất bắt đầu được tạo ra thành từ bỏ 2 hay những chất ban đầu. => phản bội ứng 2 và 4

– phản bội ứng phân bỏ là bội nghịch ứng hoá học trong số đó 1 hóa học sinh ra nhị hay nhiều chất mới 

=> phản ứng 1

Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án C

CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

nCH4 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

nO2 = 0,1.2 = 0,2 mol

VO2 = 0,2. 22,4 = 4,48 lít

Câu 6: Đáp án D

Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1): KMnO4 hoặc KClO3; (2): đèn cồn; (3): bông; (4): Khí oxi 

Câu 2: vì chưng trong quá trình hô hấp của chúng nên oxi cho quá trình trao đổi hóa học (quá trình này góp phần vào sự tồn tại của tín đồ và rượu cồn vật), lúc ta che nút bí mật có tức là sau một thời hạn trong lọ đang hết khí oxi để duy trì sự sống. Vì thế con vật vẫn chết.

Câu 3: Oxit bazơ là: Fe2O3 (Sắt (III) oxit), CaO (canxi oxit)

Oxit axit là: SO2 (Lưu huỳnh đioxit), CO2 (cacbon đioxit/ khí cacbonic)

Câu 4: 

 a) S + O2

*
SO2

 b) 3Fe + 2O2

*
Fe3O4

 c) 2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 

 d) 2KClO3

*
2KCl + 3O2↑ 

Câu 5: 

a) Số mol của phường là:

*

4P + 5O2

*
2P2O5 (1)

Theo PTHH: 4 ——-> 2 (mol)

Theo bài xích ra: 0,08 ——-> 0,04 (mol)

Khối lượng P2O5 tạo nên thành là: 

=>

*

b) Số mol của oxi là:

*

Xét tỉ lệ:

*
=> O2 dư, phường phản ứng hết.

4P + 5O2

*
2P2O5

Theo PTHH: 4 —-> 5 (mol)

Theo bài ra: 0,08 —>

*

 => Số mol oxi tham gia phản ứng là:

*

=> Số mol oxi còn dư sau làm phản ứng:

*
(dư) = 0,125 – 0,1 = 0,025 (mol)

=> trọng lượng oxi còn dư là: m = 0,025 . 32 = 0,8 (g)

Quảng cáo

Phòng giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi thân Học kì 2

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 2)

*

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn lời giải đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế từ 2 chất nào sau đây?

A. CuO; Fe3O4 B. KMnO4; KClO3

C. Ko khí; H2O D. KMnO4; MnO2

Câu 2. trong những phản ứng hóa học sau, bội nghịch ứng như thế nào là phản bội ứng hóa hợp:

A. S + O2

*
SO2 B. CaCO3
*
 CaO + CO2

C. CH4 + 2O2

*
 CO2 + 2H2O D. 2H2O
*
2H2 + O2

Câu 3. trong những phản ứng sau, bội phản ứng nào xảy ra sự oxi hóa

A. CaO + H2O → Ca(OH)2 B. S + O2

*
 SO2

C. K2O + H2O → 2KOH D. CaCO3

*
CaO + CO2

Câu 4. fan ta thu khí oxi bằng cách đẩy ko khí dựa vào tính hóa học nào tiếp sau đây của oxi:

A. Khí O2 khối lượng nhẹ hơn không khí

C. Khí O2 là khí không mùi.

B. Khí O2 dễ hoà rã trong nước.

D. Khí O2 nặng hơn không khí

Câu 5. Hiện tượng lạ nào sau đấy là sự lão hóa chậm:

A. Đốt cồn trong không khí.

B. Sắt để lâu trong bầu không khí bị gỉ.

 C. Nước bốc hơi.

D. Đốt cháy diêm sinh trong khôngkhí.

Câu 6. phản bội ứng như thế nào dưới đây là phản ứng phân hủy

A. CuO + H2

*
Cu + H2O B. CO2 + Ca(OH)2
*
CaCO3 + H2O

C. CaO + H2O

*
Ca(OH)2 D. Ca(HCO3)2
*
CaCO3 + CO2 + H2O

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:  cho những chất sau: SO2, Fe2O3, Al2O3, P2O5. Đọc tên với hãy cho biết thêm những hóa học nào là oxit bazơ, là oxit axit?

Câu 2:  hoàn thành phản ứng sau:

a) S + O2

*
b) sắt + O2
*

c) p. + O2

*
d) CH4 + O2
*
 

Câu 3: Đốt cháy trọn vẹn 16,8 gam fe (Fe) trong không khí


a) Tính khối lượng sản phẩm thu được?

b) Tính thể tích khí oxi, cùng thể tích không.khí nên dùng sinh sống đktc? (biết rằng oxi chiếm 20% thể tích ko khí)

c) Tính trọng lượng KMnO4 cần dùng để làm điều chế đầy đủ oxi mang lại phản ứng trên? hiểu được lượng oxi chiếm được hao hụt 20%

Cho biết: fe = 56, O = 16, K = 39, Mn = 55

—————— hết ——————

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

A

B

D

B

D

Câu 1: Đáp án B

Trong chống thí nghiệm, khí oxi đươc điều chế bằng cách đun nóng phần nhiều hợp chất giàu oxi cùng dễ bị phân diệt ở ánh sáng cao như KMnO4 và KClO3

Câu 2: Đáp án A

– bội nghịch ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong số ấy chỉ có một chất new được sản xuất thành trường đoản cú 2 hay những chất ban đầu. => phản ứng A

Câu 3: Đáp án B

Sự tính năng của oxi với một chất là sự việc oxi hóa

Câu 4: Đáp án D

Thu khí oxi bởi hai cách: đẩy không khí hoặc đẩy nước

Oxi đẩy không khí thoát ra khỏi lọ vị oxi nặng hơn không khí.

Câu 5: Đáp án B

Sự lão hóa chậm là sự việc oxi hóa bao gồm tỏa nhiệt cơ mà không phát sáng, thường xẩy ra trong tự nhiên : những đồ vật bằng gang, thép trong thoải mái và tự nhiên dần trở thành oxit, sự oxi hóa chậm những chất cơ học trong khung hình diễn ra liên tục,…

Câu 6: Đáp án D 

 Phản ứng phân bỏ là phản nghịch ứng hoá học trong số ấy 1 chất sinh ra nhì hay các chất mới 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: 

Oxit axit: SO2, P2O5

SO2: diêm sinh đioxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

Oxit bazơ: Fe2O3, Al2O3

Fe2O3: sắt (III) oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Câu 2: 

a) S + O2

*
SO2

b) 3Fe + 2O2

*
Fe3O4

c) 4P + 5O2

*
2P2O5

d) CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

Câu 3: 

a/ Số mol sắt là : nFe = 16,8: 56 = 0,3 mol

PTPƯ:

3Fe + 2O2

*
Fe3O4 (1)

0,3 mol → 0,2mol → 0,1 mol

Từ (1) ta có số mol Fe3O4 = 0,1mol

→ m Fe3O4 = n.M = 0,1.232 = 23,2gam

b/ Từ (1) ta có số mol O2 đã cần sử dụng nO2 = 0,2 mol

Thể tích khí oxi đã dùng nghỉ ngơi đktc: VO2 = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Thể tích ko khí đã dùng: Vkk = 5. VO2= 5.4,48 = 22,4 lít.

c/ PTPƯ

2 KMnO4

*
 K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)

0,4444mol ← 0,222mol

Vì lượng Oxi thu được hao hụt 10% buộc phải số mol O2 cần có là:

nO2 = 0,2mol.100/90 = 0.222 mol

Từ (2) ta có số mol KMnO4 = 0,444mol

Khối lượng KMnO4 bị sức nóng phân

mKMnO4 = n.M = 0,444.158 = 70.152 gam

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo …..

Đề thi thân Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 3)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1. Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy nước bạn ta nhờ vào tính chất nào của khí hiđro ? A. Khối lượng nhẹ hơn không khí. C. Không chức năng với không khí. B. Không tác dụng với nước.  D. Nhẹ hơn không khí với ít tan trong nước.

Câu 2. Phản ứng chũm là phản ứng thân hợp hóa học với: A. H2 B. O2  C. Cu  D. Đơn chất

Câu 3: tất cả hổn hợp của hiđro nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2: O2 là : A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1  D. 4:1

Câu 4: Cho 13g Zn vào dung dịch đựng 0,5 mol HCl Thể tích khí H2(đktc) nhận được là: A. 1,12lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít  D. 4,48 lít

Câu 5: Dãy hóa học nào tính năng với nước: A. SO3,CaO,P2O5 C. Al2O3,SO3,CaO B. Na2O,CuO,P2O5 D. CuO,Al2O3,Na2O

Câu 6: Khí X gồm tỷ khối với H2 là 8,5. X là khí nào cho dưới đây: A. SO2 B. NH3 C. O2 D. Cl2

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Trong các oxit sau, oxit nào tính năng với nước. Nếu có hãy viết phương trình phản bội ứng : K2O, Al2O3, P2O5, SO3, CaO

Câu 2: Hoàn thành các phương trình phản bội ứng sau:

a. ZnO +H2 

*
b. KMnO4  
*
K2MnO4 + MnO2 + …..

c. S + O2

*
d. Mg + O2 
*

Câu 3: mang đến 3,25 g Zn chức năng với một lượng HCl vừa đủ. Dẫn cục bộ lượng khí xuất hiện cho trải qua 6g CuO đun nóng. A) Viết phương trình hoá học xảy ra? b) Tính khối lượng Cu chiếm được sau bội phản ứng và cho thấy chất làm sao là hóa học khử? hóa học oxi hoá? c) hóa học nào còn dư sau bội nghịch ứng hiđro khử CuO? khối lượng dư là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 3

MÔN: HÓA HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Hỗn đúng theo khí hi đro và oxi là các thành phần hỗn hợp nổ, đang nổ mạnh mẽ nhất nếu trộn H2 và O2 theo tỉ lệ về thể tích đúng thật hệ số những chất trong phương trình hóa học

2H2 + O2

*
2H2O

Câu 4: Đáp án D

 nH2 = 13: 65 = 0,2 mol

Zn + 2HCl

*
 ZnCl2 + H2

0,2 0,5 0,2 (mol)

Vì 0,2:1 Zn hết, HCl dư => H2 tính theo Zn

n H2 = 0,2 mol => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

 Câu 5: Đáp án A

SO3 + H2O

*
H2SO4

CaO + H2O

*
Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O

*
2H3PO4

Câu 6: Đáp án B

MX = 8,5.2 =17 => X là NH3

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: các oxit tính năng với nước 

K2O + H2O

*
2KOH

P2O5 + 3H2O

*
2H3PO4

SO3 + H2O

*
H2SO4

CaO + H2O

*
Ca(OH)2

Câu 2:

a. ZnO +H2

*
 Zn + H2O

b. 2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + O2

c. S + O2

*
SO2

d. 2Mg + O2

*
 2MgO

Câu 3:

a) Viết phương trình hóa học: 

Zn + 2HCl

*
ZnCl2 + H2

H2 + CuO 

*
 Cu + H2O

b) nZn = 3,25 : 65 = 0,05 mol => nH2 = 0,05 mol

 nCuO = 6 : 80 = 0,075 mol

Vì 0,05 : 1 CuO dư, H2 hết phải tính số mol Cu theo H2

H2 + CuO

*
Cu + H2O

0,05 mol 0,05 mol

=> nCu = 0,05 mol => mCu = 0,05.64 = 3,2 gam

Trong phản ứng trên H2 chiếm O của CuO => H2 là chất khử

CuO dường O cho H2=> CuO là hóa học oxi hóa

c) Trong phản ứng H2 khử CuO, CuO dư

nCuO dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 mol

mCuO dư = 0,025.80 = 2 gam

Tải xuống

Quảng cáo

Phòng giáo dục và Đào tạo thành …..

Đề thi thân Học kì 2

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 4)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: dãy dung dịch nào tiếp sau đây làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ? A. H3PO4, HNO3, HCl, NaCl, H2SO4 B. H3PO4, HNO3, KCl, NaOH, H2SO4 C. H3PO4, HNO3, HCl, H3PO3, H2SO4 D. H3PO4, KNO3, HCl, NaCl, H2SO4

Câu 2: cho các phản ứng sau 1) Cu + 2AgNO3 

*
Cu(NO3)2 + 2Ag 2) Na2O + H2O
*
 2NaOH 3) fe + 2HCl
*
FeCl2 + H2 4) CuO+ 2HCl
*
CuCl2 + H2O 5) 2Al + 3H2SO4
*
Al2(SO4)3 + 3H2 6) Mg + CuCl2
*
MgCl2 + Cu 7) CaO + CO2
*
  CaCO3 8) HCl+ NaOH
*
 NaCl+ H2O

Số làm phản ứng thuộc loại phản ứng thế là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3: Dãy những chất có toàn oxit axit là: 

A. MgO, SO2 B. CaO, SiO2 C. P2O5, CO2 D. FeO, ZnO

Câu 4: Phương pháp pha chế khí oxi vào phòng phân tích là:

A. Đun rét KMnO4 hoặc KClO3 ở nhiệt độ cao

B. Đi từ ko khí 

C. Điện phân nước

D. Nhiệt độ phân CaCO3

Câu 5: cho các oxit: CaO; Al2O3; N2O5; CuO; Na2O; BaO; MgO; P2O5; Fe3O4; K2O. Số oxit tính năng với nước tạo bazơ tương xứng là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 6: Cho 11,2 gam sắt vào dung dịch chứa 0,25 mol H2SO4. Thể tích khí thu được làm việc đktc là:

A. 4,48 lít B. 5,6 lít C. 8,96 lít D. 11,2 lít

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Hoàn thành những phương trình chất hóa học sau:

a) CH4 + O2 

*
 

b) p + O2 

*
 

c) CaCO3 

*
 

d) H2 + CuO 

*
 

Câu 2: Cho những oxit tất cả công thức: Fe2O3, MgO, CO2, SO3, P2O3, K2O, NO2

Cho biết đâu là oxit bazơ, đâu là oxit axit và hotline tên các oxit trên.

Câu 3: sử dụng khí hidro nhằm khử hết 50g tất cả hổn hợp A bao gồm đồng(II) oxit cùng sắt(III) oxit. Biết trong các thành phần hỗn hợp sắt(III) oxit chiếm 80% khối lượng.