De Thi Giữa Kì 2 Lớp 6 Môn Toán Có Đáp An

Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 năm 2022 - 2023 gồm đáp án (4 đề)

gamesbaidoithuong.com soạn và xem thêm thông tin Đề thi Toán lớp 6 thân kì hai năm 2022 - 2023 có đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện tự đó lấy điểm cao trong các bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: De thi giữa kì 2 lớp 6 môn toán có đáp an

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(Đề thi số 1)

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước lời giải đúng chomỗi thắc mắc sau

Câu 1: cùng với a = -1; b = -2 thì quý hiếm biểu thức a2.b2 là:

A. 1B. -2C. 3D. 4

Câu 2: Cho thì a bằng:

A. 6B. 4C. 2D. 8

Câu 3: Số đối của phân số là:

*

Câu 4: kết luận nào sau đấy là đúng:

A. Nhị góc kề nhau tất cả tổng số đo bằng 90o.

B. Hai góc phụ nhau gồm tổng số đo bởi 180o.

C. Nhị góc bù nhau bao gồm tổng số đo bởi 90o.

D. Nhị góc kề bù có tổng số đo bởi 180o.

II. Từ luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm) thực hiện phép tính

*

Câu 6: (2 điểm) tìm kiếm x biết

*

Câu 7: (2 điểm)

Trên nửa khía cạnh phẳng bờ đựng tia Ox, vẽ tia Oy làm thế nào để cho

*
, vẽ tia Ot thế nào cho
*
. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? vày sao?

Câu 8: (1 điểm)

Cho biểu thức

*

a)Với quý giá nào của n thì A là phân số?

b)Tìm những giá trị của n để A là số nguyên.

Đáp án và chỉ dẫn làm bài

I.Trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu1234
Đáp ánDBCD
Câu 1:

Thay a = -1, b = -2 vào biểu thức a2.b2 ta được:

a2.b2 = (-1)2.(-2)2 = 4

Chọn D.

Câu 2:

Vì đề nghị 6.a = 8.3 => a = 4 .Chọn B.

Câu 3:

Số đối của phân số là

*
.

Câu 4:

Theo lý thuyết, ta có:

Hai góc bù nhau tất cả tổng số đo bằng 180o.

Hai góc phụ nhau gồm tổng số đo bằng 90o.

Hai góc kề bù tất cả tổng số đo bằng 180o.

Không xác định được tổng cộng đo của nhì góc kề nhau.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa "Rise Up" Và " Raise Up Là Gì ? Nghĩa Của Từ Raise Up Trong Tiếng Việt

Chọn D

II.Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm)

*

*

Câu 6: (2 điểm)

*

Câu 7: (2 điểm)

*

Câu 8: (1 điểm)

a) Để A là phân số thì 2n - 4 ≠ 0 => 2n ≠ 4 => n ≠ 2

đồ vật với n ≠ 2 thì A là phân số

b) Ta tất cả :

*

Để A là số nguyên thì 3M - 2 tuyệt n - 2 là mong của 3.

Mà (n – 2) ∈ Ư(3) = -3; -1; 1; 3

n - 2 = 1 => n = 3

n - 2 = -1 => n = 1

n - 2 = 3 => n = 5

n - 2 = -3 => n = -1

Vậy n ∈ -1; 1; 3; 5 thì A là số nguyên

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 2)

Bài 1 (3,0 điểm): Tính

a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2

*

*

Bài 2 (3,5 điểm): search x

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289)

*

*

*

Bài 3 (2,5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng gồm chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy cùng Oz sao cho

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao?

b) Tính góc yOz?

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz tất cả là tia phân giác của góc aOy không? bởi vì sao?

Bài 4 (1,0 điểm):

*

Chứng tỏ:

*

Đáp án và chỉ dẫn làm bài

Câu 1 (3,0 điểm)

a) - 47. (69 + 31) + 155 + 5.9 = - 47. 100 + 155 + 45

= - 4500

*

Câu 2 (3,5 điểm)

a)

3 – 17 + x = 289 – 36 – 289

-14 + x = 36

x = -22

*

d)

*

Vậy x2 = 36

Vì x là số nguyên dương cần x = 6.

Câu 3 (2,5 điểm)

*

*

c)

Vì Oa cùng Ox là hai tia đối nhau yêu cầu tia Oz nằm giữa hai tia Ox với Oa. Suy ra, Ox với Oa ở trên nhì nửa mặt phẳng đối nhau bao gồm bờ cất tia Oz.

Vì tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox và Oz đề xuất hai tia Ox và Oy ở trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bao gồm bờ cất tia Oz.

Suy ra, tia Oy và Oa ở trên nhì nửa phương diện phẳng đối nhau có bờ đựng tia Oz.

Tia Oz nằm giữa hai tia Oa với Oy.

Ta có:

*

Vậy tia Oz là tia phân giác của góc aOy.

Câu 4 (1,0 điểm)

Ta có:

*

Cộng từng vế của những bất đẳng thức trên:

*
Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 3)

Câu 1: (3 điểm)

a) mang lại A = {x ∈ Z | - 3 0, góc xOt = 1200.

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? vị sao?

Câu 5: (1 điểm) tìm số nguyên n sao để cho n + 5 phân tách hết mang lại n – 2.

Đáp án và chỉ dẫn làm bài

Câu 1 (3điểm)

a/ A = -2; -1; 0; 1;2

b/ sắp đến xếp các số nguyên theo đồ vật tự sút dần:

137; |-100| ; 12; 0; -8 ; - 15; -324

c/ Ư(6) = -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Ư(-7) = -7; -1; 1; 7

Câu 2 (2điểm)

a/ ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + ( 12 -12 ) – 98

= - 98

b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= <(-5).(-2)>.<4.(-25)>.3

= - 3000

Câu 3 (2điểm)

a/ x – 105 : 3 = - 23

x – 35 = - 23

x = 12

Vậy x = 12

b/ |x – 8| + 12 = 25

|x – 8| = 25 – 12

|x – 8| = 13

=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

x = 21 ; x = -5

Vậy x = 21 hoặc x = -5

Câu 4 (2 điểm)

a)Ta bao gồm hình vẽ:

*

*

Câu 5 (1 điểm)

Ta có: n + 5 = (n - 2) + 7

Vì n – 2 phân chia hết mang đến n – 2

Để n + 5 phân tách hết đến n – 2 thì 7 phân tách hết đến n - 2

Suy ra, n – 2 ∈ Ư(7)

Mà Ư(7) =-7; -1; 1; 7

Suy ra (n – 2)∈-7; -1; 1; 7

Ta bao gồm bảng sau:

n - 2-7-117
n-5139
Vậy n ∈ -5;1;3;9.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 4)

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) tra cứu số nguyên x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) triển khai phép tính:

*

Câu 4: (3,0 điểm) Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ đựng tia Ox. Vẽ 2 tia Oy với Oz làm sao cho góc xOy = 50o, góc xOz = 120o. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz