ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 2

Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày (Kèm ma trận) năm học 2022-2023, bao gồm đề thi, ma trận và bao gồm kèm theo cả lời giải để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục tiêu đạt kết quả tốt tuyệt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn Toán lớp 2, cuốn sách Kết nối tri thức và cân xứng với năng lượng của học sinh tiểu học. Mời các em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 lớp 2


1. Ma trận đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách liên kết tri thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2MÔN TOÁN LỚP 2 -NĂM HỌC 2022-2023

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học cùng phép tính

Số câu

2

1

1

1

5

Câu số

1,3

8

2

11

Số điểm

1

1

0.5

1

3.5

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

5

Số điểm

1

1

0.5

2.5

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

2

Câu số

10

7

Số điểm

1

2

3

4

Giải toán tất cả lời văn

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng số

Số câu

4

1

3

1

1

1

11

Số điểm

3

1

3.5

1

0.5

1

10

Tỉ lệ%

40%

45%

15%

100%


2. Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối học thức với cuộc sống

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm đặt trước lời giải đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bài 1: Số 451 đọc là là:

A. Bốn trăm năm mươi mốt

B. Bốn trăm năm mươi một

C. Bốn năm một

Bài 2: Trong phép tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được điện thoại tư vấn là :

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng tư đọc là:

A. Ngày 5 tháng 4

B. Ngày năm tháng 4

C. Ngày năm tháng tư


PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39 b) 7 + 82 c) 100 - 54 d) 98 – 27

Bài 8: Điền số tương thích vào địa điểm trống

a. Số 638 gồm … trăm … chục … đơn vị.

b. Số 992 gồm … trăm … chục … solo vị.

Bài 9: Nhà cô Hương gồm 5 căn hộ cho thuê, mỗi phòng có 2 fan thuê trọ. Hỏi đơn vị cô Hương có bao nhiêu khách mướn trọ?

Phép tính: ..............................................................................................................

Xem thêm: Download Đề Thi Tiếng Anh Trình Độ C Âu Test Trình Độ C Tiếng Anh

Trả lời: ...................................................................................................................

3. Đáp án đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

NĂM HỌC 2021-2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1

(0.5đ)

Bài 2

(0.5đ)

Bài 3

(0.5đ)

Bài 4

(1đ)

Bài 5

(0.5đ)

Bài 6

(1đ)

A

C

C

1C, 2A, 3D, 4B

34

S-Đ-S

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 7: Đặt tính và tính (2đ)Thực hiện tại đúng từng phép tính được 0.5đ

a. 75 b) 89 c) 46 d) 71

Bài 8: Điền số (1đ)

a. 6 – 3 – 8 b) 9 – 9 – 2

Mỗi câu đúng 0.5 điểm – trường hợp sau 1 số, trừ 0.5 điểm

Bài 9: (1đ)

Bài giải

Phép tính: 2 x 5 = 10 (0.5đ)

Trả lời: Nhà cô Hương tất cả 10 khách thuê trọ. (0.5đ)

HS có tác dụng ngược phép tính 5 x 2 = 10 trừ 1 điểm


Bài 10: 1đ

a. 4 b. 3 c. 1 d. 2

Bài 11: (1đ)

Bài giải

Các số có tía chữ số là: 305; 350; 503; 530.

Mỗi số đúng được 0.25 điểm

Mời những bạn đọc thêm các thông tin hữu ích không giống trên thể loại Tài liệu của gamesbaidoithuong.com.