ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN NĂM 2019

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (361.06 KB, 7 trang )


Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn toán năm 2019

MA TRẬN ĐỀ TOÁN GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 ­ 2020­ LỚP 5BMạch kiến thức, Số câu nút Mức mức Mức và số 1234điểmkĩ năngTổngTN TL TN1. Tỉ số phần trăm và Số câugiải Toán liên quan đến tỉ số phần trăm; các phép tính về số thập phân.TL
311,52,0Câu sốSố điểm 2. Đại lượng và đo đại lượng; Toán chuyển động: biết được mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích; Vận tốc, thời gian với quãng đường, giải được bài tốn liên quan.Số câu21
Câu số1,211Số điểm1,02,03. Nguyên tố hình học: Tính được diện tích xung quanh, thể tích, Số câuchu vi một số hình đã học, giải được bài tốn liên quan.121Câu số
TổngSố điểmBÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 ­ 2020MƠN: TỐN ­ Lớp 5 (Thời gian làm bài: 40 phút)Họ và tên học sinh: ...........................................................Lớp: 5 B.Trường: Tiểu học và THCS Sơn HồngĐiểmNhận xét của giám khảoGiám khảo ký I ­ PHẦN TRẮC NGHIỆM:Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:Câu 1. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 3dm3 50cm3 = ............... cm3 là:A. 350B. 3050C. 3500D. 3005Câu 2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 3,25 giờ = ............... phút là:A. 32,5B. 195C. 325D. 3250Câu 3. Kết quả của phép tính: 12,55 + 7,45 x 4 = .................... là:A. 80
B. 8000C. 24D. 42,35Câu 4. Một hình trịn có bán kính 4 cm thì diện tích hình trịn đó là:A. 50,24 cm2B. 25,12 cm2 C. 16 cm2D. 6,28 cm2Câu 5: Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là:A. 50% B. 5%C. 200%D. 20%Câu 6: Tìm một số, biết 15% của số đó là 75. Vậy số đó là:A. 11,925B. 50C. 500D. 5,0Câu 7: Một bể nước hình lập phương cạnh 1,5m đựng đầy nước, có tất cả số lít nước là:A. 3,375 lítB. 2,25 lítC. 2250 lítD. 3375 lítCâu 8: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm; chiều rộng 2,5dm; chiều cao 1dm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:A. 156,25dm2B. 12,5dm2C. 15 dm2D. 7,5 dm2II ­ PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN:
Câu 9. Tìm X, biết:a) X + 2,35 = 2,66 : 0,1b)X – 3,6 x 1,5 = 18,6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có các kích thước như hình vẽ. Tính diện tích hình tam giác AMD? Giải:
Câu 11: Qng đường từ nhà đến trường dài 785m, Dung đi học bằng xe đạp, bánh xe có đường kính là 50dm. Hỏi từ nhà đến trường bánh xe của Dung quay bao nhiêu vịng?Giải: ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II ­ NĂM HỌC 2019 ­ 2020MƠN: TỐN ­ LỚP 5B (Thời gian làm bài: 40 phút) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Từ câu 1 đến câu 8, đúng mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.Câu 1BCâu 2BCâu 3DCâu 4ACâu 5ACâu 6CCâu 7D
Câu 8CPHẦN II. ­ PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: (6 điểm)Câu 9: (2 điểm) (Mỗi bài đúng được 1 điểm)a) X + 2,35 = 2,66 : 0,1b)X – 3,6 x 1,5 = 18,6 X + 2,35 = 26,6X – 5,4  = 18,6 X = 26,6 – 2,35X  = 0,186 + 5,4 X = 24,25X  = 24Câu 10: (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có các kích thước như hình vẽ. Tính diện tích hình tam giác AMD?Giải: Diện tích hình tam giác ACD là: (0,1đ)32 x 16 : 2 = 256 (m2) (0,5đ)Diện tích hình tam giác ACM là: (0,1đ)16 x 16 : 2 = 128 (m2) (0,5đ)Diện tích hình tam giác AMD là: (0,1đ)256 – 128 = 128 (m2) (0,5đ)
Đáp số: 128 m2 (0,2đ)(HS có thể có những cách giải khác nhau, đúng vẫn cho điểm tối đa)Câu 11: (2 điểm): Qng đường từ nhà đến trường dài 785m, Dung đi học bằng xe đạp, bánh xe có đường kính là 50dm. Hỏi từ nhà đến trường bánh xe của Dung quay bao nhiêu vịng?GiảiĐổi: 50dm = 0,5m (0,25đ)Chu vi của bánh xe là: (0,25đ)0,5 x 3,14 = 1,57 (m) (0,5đ)Để đi hết qng đường đó bánh xe của bạn phải quay số vịng là: (0,25đ)785 : 1,57 = 500 (vịng) (0,5đ)Đáp số: 500 vịng (0,25đ)(HS có thể có những cách giải khác nhau, đúng vẫn cho điểm tối đa)


Xem thêm: Gia Đình Là Số Một - Phần 2 Seung-Hee Baek, Dàn Sao Gia Đình Là Số Một

*
de thi giua hoc ki 2 tháng toan lop 5 nam 2016 2017 theo TT 22 3 120 0
*
tải Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học năm nhâm thìn - 2017 theo Thông tứ 22 - Đề bình chọn giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 có bảng ma trận đề thi 3 49 0
*
Đề thi giữa học kì 2 môn Lý lớp 10 nâng cao có giải đáp | vật dụng Lý, Lớp 10 - Ôn Luyện 2 155 2
*
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 thpt Anhxtanh gồm đáp án | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện 6 26 1
*
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 - bao gồm đáp án 3 179 0
*
cài đặt Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học tập 2017 - 2018 - Đề chất vấn giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 tất cả đáp án 3 12 0
*
thiết lập Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học tập 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Đề chất vấn giữa học tập kì 2 môn Toán lớp 5 tất cả bảng ma trận đề thi 4 52 0
*
Tải bộ đề thi thân học kì 2 giờ Anh lớp 8 năm 2020 tất cả đáp án - Đề bình chọn Tiếng Anh lớp 8 tất cả đáp án 23 39 0
*
10 đề thi giữa Học kì 1 môn Sinh lớp 12 năm 2020 có đáp án 59 29 0
*
10 đề thi giữa Học kì 1 môn Sinh lớp 6 năm 2020 có đáp án 28 30 0