Đề Ôn Tập Hè Lớp 2 Lên Lớp 3

20 Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 được gamesbaidoithuong.com sưu tầm, tinh lọc là tư liệu ôn hè môn Toán hay dành cho thầy cô, bố mẹ và những em học viên lớp 2 tham khảo, luyện tập, nhằm mục tiêu giúp các em tự học, củng cụ lại kỹ năng và kiến thức để sẵn sàng bước vào khoảng thời gian học mới. Mời các em cùng những bậc phụ huynh, học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3


1. Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề 1

I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng


Câu 1: Số gồm hai chữ số nhưng tổng nhì chữ số bởi 8 với hiệu nhì chữ số bằng 0 là:

A. 44B. 26C. 53D. 17

Câu 2: Số tương thích để điền vào địa điểm chấm 6kg x 2 + 4kg =…kg là:

A. 10kgB. 12kgC. 14kgD. 16kg

Câu 3: năm nay em 7 tuổi, anh rộng em 4 tuổi. Hỏi 10 năm nữa, anh rộng em từng nào tuổi?

A. 4 tuổiB. 5 tuổiC. 6 tuổiD. 7 tuổi

Câu 4: kiếm tìm X, biết: X : 6 = 3

A. X = 17B. X = 18C. X = 16D. X = 15

Câu 5: Một túi bóng có 10 bóng vừa xoàn vừa đỏ. Số bóng vàng nhiều hơn thế số bóng đỏ. Hỏi số trơn vàng những nhất có thể có trong túi là:

A. 8 quảB. 7 quảC. 10 quảD. 9 quả

II. Phần II: tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

153 + 631274 + 269924 – 138757 - 472

Bài 2: Điền vệt , = thích hợp vào địa điểm chấm:

572 … 682826 … 852976 - 517 … 459

Bài 3: bé vịt nặng nề 3kg, con gà nặng hơn bé vịt 2kg. Hỏi con gà nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4: tìm X, biết:

a, 232 – X x 2 = 214


b, X x 3 = 5 x 10 - 23

Đáp án:

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ADABD

II. Phần II: từ luận

Bài 1: học viên tự để phép tính rồi tính

153 + 631 = 784274 + 269 = 543924 – 138 = 786757 – 472 = 285

Bài 2:

572

Bài 3:

Con gà nặng số ki-lô-gam là:

3 + 2 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

Bài 4:

a, 232 – X x 2 = 214

X x 2 = 232 – 214

X x 2 = 18

X = 18 : 2

X = 9

b, X x 3 = 5 x 10 – 23

X x 3 = 50 – 23

X x 3 = 27

X = 27 : 3

X = 9

2. Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề 2

I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số gồm hai chữ số cơ mà tổng nhị chữ số bởi 8 cùng hiệu hai chữ số bởi 0 là:

A. 44B. 26C. 53D. 17

Câu 2: công dụng của phép tính 15km : 5 + 20km là:

A. 28kmB. 26kmC. 24kmD. 23km

Câu 3: mang lại số 586. Cần xóa đi chữ số nào để sở hữu số nhì chữ số còn lại là lớn nhất

A. 5B. 8C. 6

Câu 4: trong vườn có 5 bé mèo cùng 3 con chó thì tổng thể chân mèo với chân chó gồm trong vườn cửa là

A. 24 chânB. 36 chânC. 32 chânD. 28 chân

Câu 5: Độ lâu năm của mặt đường gấp khúc ABCD tất cả độ lâu năm AB = 15cm, BC = 24cm với CD = 19cm là:

A. 3dmB. 4dmC. 5dmD. 6dm

II. Phần II: tự luận


Bài 1:

a, Tìm các số có hai chữ số sao cho tích của nhị chữ số chính là 5

b, Tìm những số gồm hai chữ số thế nào cho tổng của nhì chữ số chính là 3

c, search hiệu giữa số nhỏ nhất gồm 3 chữ số cùng số chẵn lớn số 1 có 2 chữ số

Bài 2: Viết những số thích hợp vào khu vực chấm:

1dm6cm = … cm5cm7mm = …mm
3m5dm = …dm95dm = …m …dm

Bài 3: một tờ học bao gồm 13 bạn học viên nam. Số bạn học viên nữ nhiều hơn nữa số bạn học sinh nam 9 bạn. Hỏi lớp học kia có tổng số bao nhiêu bàn sinh hoạt sinh?

Bài 4: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác, bao nhiêu hình tam giác?

Đáp án:

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ADABD

II. Phần II: tự luận

Bài 1:

a, vị 5 = 1 x 5 = 5 x 1 đề xuất số bao gồm hai chữ số đề xuất tìm là: 15 với 51

b, Tìm các số bao gồm hai chữ số sao cho tổng của nhị chữ số chính là 10

Vì 3 = 1 + 2 = 2 + 1 = 3 + 0 bắt buộc số tất cả hai chữ số yêu cầu tìm là 12, 21 cùng 30

c, Số nhỏ dại nhất có 3 chữ số là: 100

Số chẵn lớn nhất có nhị chữ số là: 98

Ta có: 100 – 98 = 2

Bài 2:

1dm6cm = 16 cm5cm7mm = 57mm
3m5dm = 35dm95m = 9dm 5dm

Bài 3:

Số bạn học viên nữ của lớp học đó là:

13 + 9 = 22 (học sinh)

Lớp học tập có tổng số số bạn học sinh là:

13 + 22 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 bạn học sinh


Bài 4: Hình vẽ tất cả 12 hình tứ giác và 10 hình tam giác

3. Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề 3

Câu 1.

Câu 2. Viết những số sau theo thứ tự từ bự đến bé: 578; 317; 371; 806; 878; 901; 234; 156

Câu 3. Viết các số có cha chữ số từ cha chữ số 0, 2, 4.

Câu 4. Điền số phù hợp vào nơi chấm:

a) 200cm + 100cm = ……. Cm = ……m

b) ……....dm = 60cm

c) 80mm – 40mm = …….mm = ……cm

d) ………cm = 30mm

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

432 + 367958 – 452
632 + 144676 – 153

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 6. tiến hành phép tính:

5 x 10 + 200 =

40 : 5 + 79 =

270 – 5 × 5 =

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 7. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

Hình vẽ bên bao gồm ……. Hình tam giác

……. Hình tứ giác

Câu 8. Một đội đồng diễn thể thao xếp 5 hàng, mỗi sản phẩm 8 bạn. Hỏi team đồng diễn thể dục tất cả bao nhiêu bạn?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 9. Quãng con đường từ thành phố hà nội đến Vinh dài khoảng tầm 308km. Quãng đường từ Vinh mang lại Huế dài khoảng tầm 368km. Hỏi quãng đường từ Vinh mang lại Huế dài thêm hơn quãng đường từ thủ đô hà nội đến Vinh từng nào ki-lô-mét?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10. Mai nghĩ về một số, nếu rước số kia trừ đi số tròn trăm nhỏ nhất thì được số nhỏ dại nhất có bố chữ số như là nhau. Tìm kiếm số Mai suy nghĩ .

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………


Đáp án:

Câu 1.

Câu 2.

Sắp xếp: 156; 234; 317; 371; 578; 806; 878; 901

Câu 3.

Các số có cha chữ số được lập tự chữ số 0, 2, 4 là: 204; 240; 402; 420

Câu 4.

a) 200cm + 100cm = 300 centimet = 3m

b) 6 dm = 60cm

c) 80mm – 40mm = 40mm = 4 cm

d) 3 cm = 30mm

Câu 5.

HS tự tính

Câu 6.

5 x 10 + 200 = 50 + 200 = 250

40 : 5 + 79 = 8 +79 = 87

270 – 5 × 5 = 270 – 25 = 245

Câu 7.

Có 2 hình tam giác; 7 hình tứ giác

Câu 8.

Đội đồng diễn thể dục gồm số các bạn là:

8 × 5 = 40 (bạn)

Đáp số: 40 bạn

Câu 9.

Quãng con đường từ Vinh mang lại Huế dài ra hơn nữa quãng con đường từ thành phố hà nội đến Vinh số ki-lô-mét là:

368 – 308 = 60 (km)

Đáp số: 60km

Câu 10.

Số tròn trăm nhỏ tuổi nhất là: 100

Số nhỏ nhất có tía chữ số tương tự nhau là: 111

Số Mai nghĩ là: 111 + 100 = 211

Đáp số: 211

4. Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề 4

Bài 1: Viết số gồm:

a. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….

b. 5 chục và 4 1-1 vị:…………………………….

c. 3 chục với 27 đối kháng vị:…………………………..

Bài 2: đã cho thấy số chục cùng số đối kháng vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Bài 3: Em hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số cơ mà tổng nhị chữ số của nó:

a. Bởi 5:……………………………………………………………………………

b. Bởi 18:………………………………………………………………………….

c. Bằng 1:……………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số tương thích vào nơi trống:

…. .. + 35 = 71

40 +….. = 91

67 = ……+ 0

45 -… . = 18

100 -….. = 39

……..- 27 = 72

Bài 5: Tính nhanh:

a. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

b. 75 - 13 - 17 + 25

c. 5 x 8 + 5 x 2

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6: Một bến xe tất cả 25 ô-tô rời bến, như vậy còn sót lại 12 ôtô không rời bến. Hỏi lúc đầu có từng nào ôtô bên trên bến xe cộ đó

Bài giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem thêm: Lol Là Gì? Gank Là Gì Gank Là Gì Mà Bạn Nên Biết Để Dễ Dàng Tạo Lợi Thế


................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề 5

Bài 1: tự 3 chữ số: 4, 6, 8 em hãy viết toàn bộ các số gồm 2 chữ số có thể được. Bao gồm bao nhiêu số như vậy?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 2: tìm số bao gồm 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2 đơn vị chức năng vào số đó ta được số nhỏ dại hơn 13?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 3: Tính

a. 5 x 8 - 11 = ………………..

b. 3 x 6 : 3 =…………………...

c. 40 : 4 : 5 = ………………….

d. 2 x 2 x 7 =……………………

e. 4 x 6 +16=………………..

g. Trăng tròn : 4 x 6=…………………

Bài 4: search x:

a. X - 192 = 301

b. 700 – x = 404

c. X + 215 = 315

Bài 5: Cứ 4 chiếc bánh đóng góp được một vỏ hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu mẫu bánh nướng nhằm đóng được 8 hộp bánh như thế?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có độ dàI những cạnh là:

a. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b. 65cm; 7dm; 112cm; 2m.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


................................................................................................................................

Mời các bạn tải về để lấy trọn đôi mươi bộ đề ôn hè nhé!

Trên đó là các bài xích tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 để các em ôn lại những kỹ năng cũ, sẵn sàng tốt tuyệt nhất cho câu hỏi lên lớp, được biên soạn thảo kỹ lưỡng, tất cả nội dung bám đít với chương trình học của những em, vày vậy, bài toán tiếp cận và sử dụng tài liệu để học tập sẽ trở đề xuất dễ dàng.

Nghỉ hè rồi, được lên lớp 2, con có cần học thêm không? Đây có lẽ rằng là nhiều câu hỏi mà những bậc phụ huynh đang băn khoăn. Thành tâm thì toàn bộ các bậc bố mẹ chỉ hy vọng con được ngủ giải lao sau một năm vất vả, gồm có ngày hè vui chơi giải trí thật vui nhộn. Tuy nhiên, do để các em không xẩy ra quên kỹ năng thì các bậc bố mẹ cũng đề xuất giúp những con ôn hè một vài bài tập để nắm rõ kiến thức nhé. Sát bên đó, nhiều phụ huynh còn ước ao cho bé làm những bài tập xuất xắc và khó khăn thì hãy tham khảo dưới đây. Chúc những em học tập vui vẻ!

Ngoài 20 Đề Toán ôn hè lớp 2 lên lớp 3 trên. Các bạn có thể đọc thêm nhiều đề thi xuất xắc và chất lượng, các dạng toán cải thiện hay cùng khó dành cho các bé xíu học Toán lớp 2 được dĩ nhiên chắn, củng nạm và ráng chắc kỹ năng và kiến thức nhất, vừa đào sâu những dạng toán lại giúp các bé bỏng tự tin bước vào các kỳ thi đặc biệt quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát unique học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... Cũng tương tự học đồng đều những môn giờ đồng hồ Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...