Đề Kiểm Tra Toán Học Kì 2 Lớp 7

Bộ đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2022 đầy đủ cụ thể có đáp án chi tiết cho từng đề. Các đề thi bám đít chương trình học tập trên lớp. Đồng thời đây còn là một tài liệu ôn tập cho những em học viên và các thầy cô có thể tham khảo để trên kế hoạch chuẩn bị cho bài bác thi cuối học kì 2 lớp 7.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán học kì 2 lớp 7


1. Đề thi toán lớp 7 học kì hai năm 2022

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên gọi khác là A. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng trưng bày thực nghiệm của dấu hiệu;


C. Bảng vết hiệu;

D. Báo giá trị vệt hiệu.

Câu 2: sự việc hay hiện tượng kỳ lạ mà người khảo sát quan tâm khám phá gọi là:A. Tần số;

C. Giá bán trị;

B. Quý hiếm trung bình;

D. Lốt hiệu.

Câu 3: trong những biểu thức sau đâu là đơn thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: xác minh sau đây là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai đối chọi thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai đối kháng thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai đối kháng thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai solo thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những hệ số của đa thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
gồm bậc là 

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của nhiều thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: quý giá x = 2 là nghiệm của đa thức

*
*
C. N(x) = x(x + 2);
*

Câu 9: kết quả thu gọn solo thức

*


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: quý hiếm biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 và y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn nhiều thức phường = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 tất cả một nghiệm x = -1. Lúc đó hệ số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: đến tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy: A: Cạnh AC gồm độ dài bằng 12 cm hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC gồm độ dài bởi 5cm;

C: Cạnh AC có độ dài bằng 12cm;

D: Cả tía trường đúng theo trên đông đảo đúng.

Câu 14: mang lại tam giác ABC có B = 60o. Đường phân giác của góc A và góc C giảm nhau trên I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;B. 120o;C. 100o;D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông trên đỉnh A và tất cả AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung con đường AM có độ lâu năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;


C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng

A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai đa thức

*
*

a) Thu gọn hai nhiều thức P(x) với Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c) tra cứu nghiệm của đa thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D nằm trong AC), tự D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng minh DA = DE.

c) ED giảm AB trên F. Chứng tỏ DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm quý hiếm của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

D

A

A

C

B

C

D

B

D

A

C

C

B

D

A

Phần II. Từ bỏ luận. (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

17

(2 điểm)

a) Thu gọn gàng hai đối kháng thức P(x) với Q(x)

*

*

0,25

0,25

b) Tính tổng hai nhiều thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

= -x2 + 2

0,25

0,25

N(x) = P(x) – Q(x)

*

0,25

0,25

Ta có:

*

0,25

Đa thức M(x) có hai nghiệm

*
cùng
*

0,25

18

(3 điểm)

HS vẽ hình, ghi giả thiết, tóm lại đúng

0,5

Ta có: AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

BC2 = 52 = 25

0,25

Suy ra: BC2 = AB2 + AC2

Vậy theo định lí Pytago đảo thì ABC vuông tại A.

0,25

b) + ABC vuông trên A (chứng minh ý a) buộc phải góc BAC = 90o:

+ Theo mang thiết: DE ⊥ BC (E ∈ BC) suy ra góc BED = 90o

0,25

+ Xét ABD và EBD có:

góc BAC = BED = 90o

BD là cạnh chung

Góc ABD = EBD (Do BD là tia phân giác của góc ABC)

Δ ABD = Δ EBD (cạnh huyền – góc nhọn).

0,25

Suy ra da = DE (hai cạnh tương ứng).

0,25

c) + Xét DADF với DEDC, có:

*

DA = DE (Chứng minh trên)

*
(hai góc đối đỉnh)

Δ ADF = Δ EDC (cạnh góc vuông – góc nhọn)

0,25

Từ đó suy ra: DF = DC (Hai cạnh tương ứng)

0,25

+ bởi Δ DEC vuông trên E đề xuất

*

0,25

Suy ra: DC > DE (quan hệ giữa góc cùng cạnh đối diện)

0,25

Mà DF = DC (chứng minh trên)

Từ đó suy ra DF > DE.

0,25

19

(1 điểm)

Ta có:

3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2

= 3x4 + 3x2y2 + 2x2y2 + 2y4 + 2y2

= (3x2 x2 + 3x2y2) + (2x2y2 + 2y2y2) + 2y2

= 3x2(x2 + y2) + 2y2(x2 + y2) + 2y2

0,25

Mà x2 + y2 = 2, cần ta được:

3x2.2 + 2y2.2 + 2y2

= 6x2 + 4y2 + 2y2

= 6x2 + 6y2

0,25

= 6(x2 + y2) = 6.2 = 12

0,25

Vậy cùng với x2 + y2 = 2 thì nhiều thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2 có mức giá trị bằng 12.

0,25


Chú ý:Học sinh bao gồm cách giải không giống đúng vẫn cho điểm tối đa.

Đối với các em học tập sinh, việc luyện đề trước các kì thi là rất quan trọng để làm cho quen cùng với đề, cầm vững những dạng bài thường có trong đề thi. Nhằm mục tiêu giúp các em học viên lớp 7 có tài năng liệu ôn thi học kì 2, gamesbaidoithuong.com giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với tương đối đầy đủ các môn được sưu tầm từ nhiều trường thcs trên cả nước, đã là tài liệu xem thêm hữu ích cho những thầy cô giáo ra đề, cũng giống như các em học viên ôn luyện, chuẩn bị cho những bài thi học kì lớp 7 tiếp đây đạt hiệu quả cao.

2. Đề thi toán lớp 7 học tập kì 2 Số 1

Bài 1: (2,5 điểm) công dụng điểm soát sổ Toán của lớp 7A được đánh dấu như sau:

8

7

9

6

8

4

10

7

7

10

4

7

10

3

9

5

10

8

4

9

5

8

7

7

9

7

9

5

5

8

6

4

6

7

6

6

8

5

5

6

a) tín hiệu ở đấy là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”

c) Tính số trung bình cùng và cho thấy thêm “mốt” của lốt hiệu

Bài 2: (1,0 điểm ) Thu gọn các đơn thức sau, rồi tìm kiếm bậc của chúng:

a) 4x2y2(-3xy3z);

b) (-6x2yz).(

*
x2yz3)

Bài 3: (2 điểm) cho các đa thức f(x) = 5x2 – 2x +5 với g(x) = 5x2 – 6x -

*

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) – g(x)

c) tìm nghiệm của f(x) – g(x)

Bài 4: (3,5 điểm ) mang đến ΔABC cân tại A (

*
0). Kẻ BD⊥AC (D∈AC), CE⊥ AB (E∈ AB), BD cùng CE cắt nhau trên H.

a. Triệu chứng minh: BD = CE

b. Chứng minh: ΔBHC cân

c. Bệnh minh: AH là đường trung trực của BC

d. Trên tia BD rước điểm K sao cho D là trung điểm của BK. So sánh: góc ECB với góc DKC

Bài 5: (1 điểm) tìm kiếm a, hiểu được đa thức f(x) = ax2 - ax + 2 tất cả một nghiệm x = 2

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán

Bài

Câu

Nội dung

Điểm

Bài 1

2,5đ

Câu a

0,5đ

Nêu đúng vệt hiệu

0,5 đ

Câu b

0,5đ

Lập bảng “tần số” đúng 1 điểm

1,0 đ

Câu c

0,5đ

Tính số vừa phải cộng

“Mốt” của lốt hiệu

0,75đ

0,25đ

Bài 2

1,0đ

Câu a

0,5đ

- Thu gọn

- tìm kiếm bậc

0,25đ

0,25đ

Câu b

0,5đ

- Thu gọn

- tìm kiếm bậc

0,25 đ

0,25 đ

Bài 3

2,0đ

Câu a

1,5đ

Tính f(x) + g(x) đúng

f(x) – g(x) đúng

0.75 đ 0.75 đ

Câu b

0,5đ

Tìm nghiệm của f(x) – g(x)

0,5đ

Bài 4 (3,5 đ)

0,5 đ

Vẽ hình đúng

0,5 đ

Câu a

0,75 đ

Chứng minh: BD = CE

0,75 đ

Câu b

0,75 đ

Chứng minh: tam giác BHC cân

0,75 đ

Câu c

0,75 đ

Chứng minh: AH là đường trung trực của BC

0,75đ

Câu d

0,75 đ

So sánh: góc ECB và góc DKC

0,75đ

Bài 5 (1,0 đ)

1,0 đ

Lập luận và cầm cố x = 2 vào nhiều thức f(x) được: f(1) = a.22 - a.2 + 2 = 0

suy ra a = -1

0,5 đ

0,5 đ


3. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 Số 2

Bài 1 (2 đ): Một thầy giáo theo dõi thời gian làm một bài xích tập (tính theo phút) của 30 học viên và ghi lại như sau:

10

5

8

8

9

7

8

9

14

8

5

7

8

10

9

8

10

7

5

9

9

8

9

9

9

9

10

5

14

14

a. Lập bảng “tần số” với nhận xét.

b. Tính số trung bình cộng và tìm kiếm mốt của vệt hiệu.

Bài 2 (2 đ): cho các đa thức sau:

P(x) = x3 – 6x + 2

Q(x) = 2x2 - 4x3 + x - 5

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) - Q(x)

Bài 3 (2đ): Tìm x biết:

a. (x - 8 )( x3+ 8) = 0

b. (4x - 3) – ( x + 5) = 3(10 - x)

Bài 4: (3,0đ)

Cho ΔABC cân gồm AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc BC (HBC)

a. Hội chứng minh: HB = HC.

b. Tính độ lâu năm AH.

c. Kẻ HD vuông góc với AB (D∈AB), kẻ HE vuông góc với AC (E∈AC).

Chứng minh ΔHDE cân.

Xem thêm: Ý Nghĩa Câu Chuyện Rùa Và Thỏ Lớp 1 Bài Rùa Và Thỏ, Chuẩn Nhất

d) đối chiếu HD cùng HC.

Bài 5: (1,0đ)

Cho hai đa thức sau:

f(x) = ( x-1)(x+2)

g(x) = x3 + ax2 + bx + 2

Xác định a và b biết nghiệm của đa thức f(x) cũng chính là nghiệm của đa thức g(x).

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán số 2

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1

(2,0đ)

a) - Lập bảng tần số cùng nhận xét đúng.

b) - Tính đúng số vừa phải cộng:

*
≈ 8,6 (phút)

- tra cứu mốt đúng: M0 = 8 với M0 = 9

1,0

0,5

0,5

Bài 2 (2,0đ)

a) P(x) + Q(x) = - 3x3 + 2x2 - 5x – 3

b) P(x) - Q(x) = 5x3 - 2x2 - 7x + 7

1,0

1,0

Bài 3 (2,0đ)

a) search đúng: x = 8 hoặc x = - 2

b) tìm kiếm đúng: x =

*

1,0

1,0

Bài 4 (3,0đ)

- Vẽ hình đúng.

a) chứng tỏ đúng ΔABH = ΔACH

Suy ra: HB = HC.

b) Tính đúng AH = 3cm.

c) chứng minh đúng ΔHDE cân.

d) giải thích đúng HD a + b + 3 = 0 với 4a – 2b - 6 = 0

=> a = 0 với b = - 3 và g(x) = x3 - 3x + 2

0,25

0,25

0,25

0,25

4. Đề thi toán lớp 7 học tập kì 2 Số 3

I - LÝ THUYẾT: (2 điểm) học sinh chọn một trong nhì đề sau:

Đề 1:

Câu 1. cụ nào là hai đối chọi thức đồng dạng? lấy ví dụ?

Câu 2. lúc nào số a được hotline là nghiệm của đa thức P(x)?

Vận dụng: Số x = –3 có phải là nghiệm của nhiều thức A(x) = 2x + 6?

Đề 2: Nêu đặc điểm ba mặt đường trung trực của tam giác. Vẽ hình viết GT và KL của định lí.

II - BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) quan sát và theo dõi điểm kiểm soát một ngày tiết môn Toán của học sinh lớp 7A tại một Trường thcs sau 1 năm học, fan ta lập được bảng sau:


Điểm

0

2

5

6

7

8

9

10

Tần số

1

2

5

6

9

10

4

3

N = 40

a. Dấu hiệu khảo sát là gì? search mốt của dấu hiệu?

b. Tính điểm trung bình kiểm tra một ngày tiết của học sinh lớp 7A.

Bài 2. (1,5 điểm) đến đa thức:

P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn cùng xắp sếp các hạng tử của đa thức bên trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính P(1) và P(–1).

c) chứng minh rằng đa thức trên không tồn tại nghiệm.

Bài 3. (1,5 điểm) đến hai đa thức:

M = 2x2 – 2xy – 3y2 + 1

N = x2 – 2xy + 3y2 – 1

Tính M + N với M – N.

Bài 4. (4 điểm) mang lại tam giác ABC gồm AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Đường trung tuyến đường AM bắt đầu từ đỉnh A của tam giác ABC.

a) chứng tỏ ΔAMB = ΔAMC với AM là tia phân giác của góc A.

b) chứng minh AM

c) Tính độ dài các đoạn trực tiếp BM và AM.

d) từ M vẽ ME AB (E nằm trong AB) với MF AC (F thuộc AC). Tam giác MEF là tam giác gì? vị sao?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Số 3

Câu

Nội dung

Điểm

LT

Đề 1

Câu 1, 2

Câu 1. Đơn thức đồng dạng (sgk), ví dụ.

Câu 2. Nêu được khái niệm

Vận dụng: ta gồm A(-3) = 2.(-3) + 6 = 0

Vậy x = -3 là nghiệm của A(x)

1

0,5

0,5

LT

Đề 2

Nêu định lí

Hình

GT, KL

1

0,5

0,5

Bài 1

a) lốt hiệu: “điểm kiểm tra một huyết môn toán”

Mốt của tín hiệu là 8

0,25

0,25

b) Điểm vừa phải 6,85

0,5

Bài 2

a) P(x) = 2x2 + 1

0,5

b) P(1) = 3

P(-1) = 3

0,25

0,25

c) ta tất cả 2x2 >0 với mọi x

⇒ P(x) = 2x2 + 1 > 0 với tất cả x

Vậy P(x) không có nghiệm

0,25

0,25

Bài 3

M(x) + N(x) = 3x2 – 4xy

M(x) – N(x) = x2 – 6y2 + 2

HS để tính đúng được 0,25 đ, HS tính đúng KQ được 0,5 điểm

0,75

0,75

Bài 4

HS vẽ hình, ghi GT, KL đúng

a) ΔAMB = ΔAMC (c-c-c)

=> (hai góc tương ứng)

Vậy AM là tia phân giác của góc A.

0,5

0,5

0,5

b) Tam giác ABC cân nặng tại A, gồm AM là con đường trung tuyến phải đồng thời là con đường cao

Vậy AM vuông góc cùng với BC

0,25

0,25

c) ta tất cả MB = MC = BC: 2 = 3 cm

Áp dụng định lý Pytago mang lại tam giác vuông AMB

=> AM = 4 cm

0,5

0,5

d) chứng tỏ được ΔAME = ΔAMF

=> ME = MF

Vậy tam giác MEF cân nặng tại M

0,5

0,5

5. Đề thi toán lớp 7 học tập kì 2 Số 4

Câu 1.(1,5 điểm): Cho đơn thức: A = (2x2y3) . (- 3x3y4)

a. Thu gọn solo thức A.

b. Khẳng định hệ số với bậc của đơn thức A sau khoản thời gian đã thu gọn.

Câu 2.(2,5 điểm): Cho đa thức: p (x) = 3x4 + x2 - 3x4 + 5

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(0) và P(-3)

c) chứng minh đa thức P(x) không có nghiệm .

Câu 3.(2,0 điểm): đến hai nhiều thức f( x) = x2 + 3x - 5 với g(x) = x2 + 2x + 3

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) - g(x)

Câu 4.(3,0 điểm): mang lại tam giác DEF cân nặng tại D với con đường trung đường DI.

a) hội chứng minh: ΔDEI = ΔDFI

b) minh chứng DI ⊥ EF

c) Kẻ mặt đường trung tuyến EN. Minh chứng rằng: IN tuy nhiên song cùng với ED.

Câu 5. (1,0 điểm):


Cho f(x) = 1 + x3 + x5 + x7 + ... + x101.

Tính f(1); f(-1)

Đáp án đề thi Toán 7 học tập kì 2 năm 2021 số 4

Bài

Hướng dẫn

Điểm

Câu 1

1,5 điểm

a) A = - 6 x5y7

b) thông số là: - 6. Bậc của A là bậc 12

1,0,đ

0,5 đ

Câu 2

2,5 điểm

a) P(x) = x2 + 5

b) P(0) = 5 ; P(-3) = 14

c ) P(x) = x2 + 5 > 0 với tất cả x đề nghị p(x) không có nghiệm

1,0 đ

1,0 đ

0,5 đ

Câu 3

2,0 điểm

a) = 2x2 + 5x - 2

b) = x - 8

1,0 đ

1,0 đ

Câu 4

3,0 điểm

Vẽ hình viết GT-KL đúng

a) chứng tỏ được: DEI =DFI( c.c.c)

b) Theo câu a DEI =DFI( c.c.c)

⇒ ∃EID = ∃FID (góc tương ứng) (1)

mà ∃EID với ∃FID kề bù bắt buộc ∃EID + ∃FID =1800 (2)

Từ (1)và (2) ⇒ ∃EID = ∃FID =900 .Vậy DI ⊥ EF

c) ΔDIF vuông (vì I = 900 ) bao gồm IN là đường trung con đường ứng với cạnh huyền DF ⇒ IN= doanh nghiệp = FN =

*
DF ⇒ ΔDIN cân nặng tại N ⇒ ∠NDI = ∠NID (góc sống đáy) (1)

Mặt khác ∠NDI = ∠IDE (đường trung tuyến bắt đầu từ đỉnh cũng là đường phân giác) (2)

Từ (1), (2) suy ra: ∠NID = ∠IDE nên NI ⁄⁄ DE (hai góc so le trong bằng nhau)

0,5 đ

1,0 đ

1,0 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 5

1,0 điểm

f( 1) = 1 + 13 + 15 + ... + 1101 = 1 + 1+ 1+ ... + 1 ( tất cả 51 số hạng 1) = 51

f( -1) = - 49

0,5 đ

0,5 đ

Nhằm mang về cho các em học viên nguồn tài liệu ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 7, gamesbaidoithuong.com reviews Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán bao hàm 10 đề thi học kì 2 Toán 7 bao gồm đáp án với 15 đề ôn cho những em học viên tự luyện. Trải qua tài liệu này, các em hoàn toàn có thể tham khảo để dữ thế chủ động ôn luyện cũng tương tự hoàn thiện thêm những kiến thức không đủ cho bạn dạng thân. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 không chỉ là là tư liệu ôn tập hữu ích giành riêng cho học sinh lớp 7, mà các thầy gia sư cũng rất có thể tham khảo để kiến tạo đề cương, tương tự như lên planer ôn thi cho những em học tập sinh. Mời chúng ta tải về để xem toàn cục 25 đề thi trong bộ đề thi học kì 2 Toán 7 của chúng tôi.

Còn tiếp, chúng ta vui lòng download về nhằm xem cục bộ 25 đề thi học tập kì 2 Toán 7

6. Đề thi học tập kì 2 lớp 7 được tải nhiều nhất