Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Học Kì 2

"Tổng vừa lòng đề khám nghiệm 1 huyết môn Toán lớp 8 học tập kì 2" với văn bản xoay quanh: phương trình hàng đầu 1 ẩn, bất phương trình hàng đầu 1 ẩn, tam giác đồng dạng, hình lăng trụ, hình chóp đều,...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 học kì 2

Mời các em học viên lớp 8 tham khảo để có thêm tư liệu ôn tập. Chúc những em đạt tác dụng cao!ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8Đề tiên phong hàng đầu (Thời gian có tác dụng bài: 90 phút)A. MA TRẬN (BẢNG nhị CHIỀU) nhận biết Thông hiểu áp dụng Tổng TN TL TN TL TN TL 1 2 1 2 1 7 PT số 1 một ẩn (0,25) (0,5) (0,5) (0,5) (1) (2,75) 2 1 1 2 1 7 BPT số 1 1 ẩn (0,5) (0,25) (1) (0,5) (1) (3,25) Tam giác đồng 1 1 1 1 1 5 dạng (0,25) (0,25) (0,5) (0,25 (1) (2,25) Hình lăng trụ, hình 1 1 1 1 4 chóp gần như (0,25) (0,25) (1) (0,25) (1,75) 5 9 9 23 Tổng (1,25) (4,25) (4,5) 10Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc cạnh phải bên dưới mỗi ô là số điểm mang lại cáccâu ngơi nghỉ mỗi ô đóB. NỘI DUNG ĐỀI. Trắc nghiệm khách quanKhoanh tròn chỉ một vần âm in hoa đứng trước câu vấn đáp đúng trừ các câu 2a với 2b. 3Câu 1. Tập nghiệm của phương trình: (x - )(x + 1) = 0 là: 2 ⎧3⎫ B. − 1 ⎧3 ⎫ ⎧3 ⎫ A. ⎨ ⎬ C. ⎨ ;−1⎬ D. ⎨ ;1⎬ ⎩2⎭ ⎩2 ⎭ ⎩2 ⎭Câu 2. Mang đến phương trình (m2 + 5m +4)x = m + 1 trong những số đó x là ẩn, m là một số trong những chotrước. Hãy nối một ý ngơi nghỉ cột A với một ý ngơi nghỉ cột B và để được một mệnh đề đúng. A B a) lúc m = 0 1) thì phương trình vô nghiệm b) khi m = -1 2) thì phương trình nghiệm đúng với tất cả giá trị của x 1 3) thì phương trình dấn x = là nghiệm 4 5x + 1 x − 3Câu 3. Điều kiện xác minh của phương trình + = 0 là: 4x − 2 1 + x A. X ≠ 1 B. X ≠ -1 cùng x ≠ 1 C. X ≠ - 1 với x ≠ - 1 D. X ≠ -1 2 2 2Câu 4. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình hàng đầu một ẩn ? A. 2x2 + 1 0 x+3 1 B. >0 D. X -1 y – 5 B. 5 – 2x 5a C. Số a là số dương giả dụ 5a 9 B. -5x > 4x + 1 C. X - 2x 5 - xCâu 9. Lúc x II. Từ luậnCâu 16. (2 điểm) Một fan đi xe máy từ thức giấc A mang đến tỉnh B với tốc độ dự định là40km/h. Sau khi đi được một giờ với tốc độ ấy, fan đó nghỉ 15 phút và thường xuyên đi. Đểđến B kịp thời gian đã định, bạn đó nên tăng gia tốc thêm 5km/h. Tính quãngđường từ tỉnh giấc A đến tỉnh B. 2x + 2 x−2Câu 17. (1,5 điểm) cho bất phương trình: ≥ 2+ 3 2 a, Giải bất phương trình trên. B, màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số.Câu 18. (2,5 điểm) mang lại hình bình hành ABCD, M là trung điểm của cạnh DC. Điểm Glà trung tâm của tam giác ACD. Điểm N ở trong cạnh AD làm sao để cho NG // AB. DM a) Tính tỷ số ? NG b, minh chứng ∆DGM đồng dạng với ∆BGA với tìm tỷ số đồng dạng. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8Đề số 2 (Thời gian làm cho bài: 90 phút)A. MA TRẬN (BẢNG hai CHIỀU) nhận thấy Thông hiểu vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL 1 2 1 2 2 8 PT bậc nhất một ẩn (0,25) (0,5) (1) (0,5) (1) (3,25) 2 2 1 1 6 BPT hàng đầu 1 ẩn (0,5) (0,5) (0,25) (1,5) (2,75) Tam giác đồng 1 1 1 1 4 dạng (0,25) (0,25) (0,25) (2,5) (3,25) Hình lăng trụ, hình 1 1 1 3 chóp mọi (0,25) (0,25) (0,25) (0,75) 5 7 9 21 Tổng (1,25) (2,5) (6,25) (10)Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc cạnh phải bên dưới mỗi ô là điểm số đến mỗicâu ngơi nghỉ ô đóB. NỘI DUNG ĐỀI. Trắc nghiệm khả quan (4 điểm)Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 14a và 14bCâu 1. Trong số phương trình sau, phương trình làm sao là phương trình bậc nhất một ẩn ? 2 1 A. -3=0 B. - x + 2 = 0 C. X + y = 0 D. 0.x + 1 = 0 x 2Câu 2. Giá trị x = - 4 là nghiệm của phương trình A. − 2,5 x = 10 B. − 2,5 x = −10 C. 3x – 8 = 0 D. 3x – 1 = x + 7 1 1Câu 3. Tập nghiệm của phương trình ( x + )( x − 2) = 0 là: 3 ⎧ 1⎫ ⎧ 1 ⎫ ⎧ 1 ⎫ A. ⎨− ⎬ B. 2 C. ⎨− ,−2⎬ D. ⎨− ,2⎬ ⎩ 3⎭ ⎩ 3 ⎭ ⎩ 3 ⎭ x x +1Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình + = 0 là: 2x + 1 3 + x 1 1 A. X ≠ - hoặc x ≠ -3 B. X ≠ - 2 2 1 D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Font Vni Về Máy Tính Đơn Giản, Cách Cài Font Vni Trên Máy Tính, Laptop

X ≠ -3 C. X ≠ - với x ≠ - 3 2Câu 5. Nếu cực hiếm của biểu thức 7 – 4x là số dương thì ta tất cả A. X 3 7 7 C. X 4 4Câu 6. Hình 1 màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trình A. X + 1 ≤ 7 B. X + 1 ≤ 8 C. X + 1 ≥ 7 D. X + 1 ≥ 8 Hình 1Câu 7. Giả dụ x ≤ y cùng a ay D. Ax ≥ ayCâu 8. Phép biến đổi nào sau đấy là đúng ? A. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > - 0,3 B. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x - 2,1 ⇔ x > 3 D. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > - 3Câu 9. Bất phương trình như thế nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ? 1 B. 0. X + 5 > 0 A. >0 2x + 1 C. 2x2 + 3 > 0 1 D. X+2 Câu 10. Với x > 0, kết quả rút gọn của biểu thức |- x| - 2x + 5 là: A. X - 5 B. - x – 5 C. –3x + 5 D. -x + 5Câu 11. đến hình bình hành ABCD có BD là con đường chéo, M cùng N thứu tự là trungđiểm của các cạnh AB với AD (Hình 2). Tỷ số giữa diện tích của tam giác AMN vàdiện tích của hình bình hành ABCD là: 1 1 A. B. 2 4 1 1 C. D. 8 16 Hình 2Câu 12. đến tam giác ABC, AM là phân giác (hình 3). Độ nhiều năm đoạn thẳng MB bằng:A. 1,7 B. 2,8C. 3,8 D. 5,1 Hình 3 AB 3Câu 13. Biết = với CD = 21 cm. Độ lâu năm của AB là: CD 7 A. 6 centimet B. 7 cm C. 9 cm D. 10 cmCâu 14. Nối mỗi ý sinh sống cột A với một ý sống cột B và để được một khẳng định đúng. A B a) diện tích s xung xung quanh của hình chóp 1) chu vi lòng nhân với độ cao đều bằng b) Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng 2) tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn 3) diện tích đáy nhân cùng với chiều caoCâu 15. Mang lại hình lăng trụ đứng với các kích thước như hình 4. Diện tích s xung quanhcủa hình đó là:A. 72cm2 B. 60cm2C. 40cm2 D. 36cm2 Hình 4 3II. Trường đoản cú luận (6 điểm) 1,5 − x 4 x + 5Câu 16. (1,5 điểm) Giải bất phương trình ≥ và màn trình diễn tập nghiệm kiếm tìm 5 2được bên trên trục số.Câu 17. (2 điểm) Một canô xuôi dòng từ bến A mang lại bến B mất 5 giờ và ngược cái từbến B về bến A mất 6 giờ. Tính khoảng cách giữa nhị bến A cùng B, biết rằng tốc độ củadòng nước là 2km/h. 1Câu 18. (2,5 điểm) đến hình thang ABCD (AB // CD) tất cả AB = AD = CD. điện thoại tư vấn M 2là trung điểm của CD. Gọi H là giao điểm của AM cùng BD. A) chứng tỏ tứ giác ABMD là hình thoi b) chứng tỏ DB ⊥ BC c) chứng tỏ ∆ADH đồng dạng cùng với ∆CDB d) Biết AB = 2,5cm; BD = 4cm. Tính độ dài cạnh BC và mặc tích hình thangABCD. 4