Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2 có đáp án

Bài viết giúp học viên rèn luyện kĩ năng xử lý vấn đề hóa học, đôi khi giúp học tập sinh review được năng lực học hóa học của bản thân để có phương pháp học tập ham mê hợp

 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 

ĐỀ BÀI

Phần I: Trắc nghiệm khách hàng quan. ( 4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào trong 1 trong các chữ dòng A, B, C hoặc D đứng trước câu vấn đáp đúng nhất

Cho các hiện tượng:

1. Hài hòa muối lấn vào nước được nước muối.Bạn đã xem: Đề chất vấn 1 ngày tiết hóa 8 chương 2 gồm đáp án

2. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy.Bạn sẽ xem: đề đánh giá 1 huyết hóa 8 chương 2 có đáp án

3. Thanh đồng được kéo thành sợi nhỏ để làm cho dây điện.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2 có đáp án

4. Thuỷ tinh được làm cho nóng chảy ở to lớn cao rồi thổi thành láng đèn, lọ hoa, cốc …

5. Cho một mẫu đá vôi vào giấm ăn thấy có bọt khí thoát ra.

Câu 1: Hiện tượng trang bị lí là

A. 1, 3 với 4 B. 1 cùng 2

C. 2 với 3 D. 2 cùng 5

Câu 2: Hiện tượng chất hóa học là

A. 1, 3 cùng 4 B. 1 với 2

C. 2 và 3 D. 2 và 5

Câu 3: Phát biểu đúng là

A. Làm cho muối tự nước biển cả là sự đổi khác hóa học.

B. Thức ăn bị ôi thiu là sự thay đổi vật lí.

C. Nung đá vôi là sự thay đổi hóa học.

D. Rượu cồn để vào lọ không kín bị cất cánh hơi là sự đổi khác hóa học.

Câu 4: Cho quá trình sau:


*

Giai đoạn gồm sự thay đổi hóa học làA. I B. II C. III D. IV

 

Câu 5: phạt biểu không nên là

A. Trong 1 PƯHH, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng trọng lượng các hóa học tham gia.

B. Trong 1 PƯHH, số phân tử của những chất được bảo toàn.

C. Trong 1 PƯHH, số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.

D. Trong 1 PƯHH có n chất nếu biết khối lượng của (n-1) hóa học thì tính được khối lượng của hóa học còn lại.

Câu 6: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ gia dụng phản ứng sau: diêm sinh + khí oxi → khí sunfurơ. Ví như đã bao gồm 48g diêm sinh cháy với thu được 96g khí sunfurơ thì trọng lượng oxi vẫn tham gia bội phản ứng là

A. 40g B. 44g C. 48g D. 52g

Câu 7: Thủy ngân oxit bị phân huỷ theo sơ thiết bị sau:

Thuỷ ngân oxit → Thuỷ ngân + Oxi. Khi phân huỷ

2,17g thuỷ ngân oxit thu được 0,16g oxi. Trọng lượng thuỷ ngân thu được trong thử nghiệm này là

A. 2g B. 2,01g C. 2,02g D. 2,05g

Câu 8: Một cốc đựng dung dịch axit clohidric cùng 1 viên kẽm được đặt ở đĩa cân A. Trên đĩa cân B đặt các quả

cân làm sao để cho kim cân ở đoạn cân bằng. Vứt viên kẽm vào ly axit. Biết rằng tất cả phản ứng:

Kẽm + axit clohidric → Kẽm clorua + khí hidro. Vị trí của kim cân nặng là

A. Kim cân nặng lệch về phía đĩa cân nặng A. B. Kim cân lệch về phía đĩa cân nặng B.

C. Kim cân ở trong phần thăng bằng. D. Kim cân không xác định.

Câu 9: Khí Nitơ cùng khí Hidro công dụng với nhau tạo ra Amoniac (NH3). PTHH viết đúng là

A. N + 3H → NH3 B. N2 + H2 → NH3

C. N2 + H2 →2NH3 D. N2 + 3H2 → 2NH3

Câu 10: PTHH cho thấy chính xác

A. Số nguyên tử, phân tử của các chất gia nhập phản ứng.

B. Tỉ lệ thành phần số phân tử (nguyên tử) của những chất trong phản ứng.

Xem thêm: Mẫu Nhận Xét Học Bạ Theo Thông Tư 22, Mẫu Nhận Xét Học Sinh Tiểu Học Theo Thông Tư 22

Câu 11: Phản ứng thân Fe2O3 và co được trình diễn như sau:

xFe2O3 + yCO → 2Fe + 3CO2.

Các quý giá của x với y mang đến phương trình cân đối là

A. X = 1; y = 1 B. X = 2 ; y = 1 C. X = 1 ; y = 3 D. X = 3 ; y = 1

Câu 12: cho PTHH: 2Cu + O2 → 2CuO. Tỉ lệ giữa số nguyên tử đồng: số phân tử oxi: số phân tử CuO là 

A. 1:2:1 B. 2:1:1 C. 2:1:2 D. 2:2:1

Câu 13: Trong bội phản ứng hóa học, phân tử này biến đổi thành phân tử không giống là do

A. Các nguyên tử chức năng với nhau.

B. Những nguyên tố tác dụng với nhau.

C. Link giữa các nguyên tử không biến thành thay đổi.

D. Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.

Câu 14: Trong một phản bội ứng hóa học, các chất bội phản ứng và hóa học tạo thành phải chứa cùng

A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. B. Số nguyên tử trong mỗi chất.

C. Số phân tử của từng chất. D. Số nguyên tố tạo ra chất.

Câu 15: gồm phát biểu: “Trong PƯHH chỉ xảy ra sự biến đổi liên kết giữa các nguyên tử (1), bắt buộc tổng cân nặng các chất được bảo toàn (2)’’. Trong đó

A. (1) đúng, (2) sai.

B. Cả 2 ý trên rất nhiều đúng với ý (1) giải thích cho ý (2).

C. (1) sai, (2) đúng.

D. Cả 2 ý trên hồ hết đúng với ý (2) phân tích và lý giải cho ý (1).

Câu 16: Phương trình hóa học sử dụng để

A. Màn biểu diễn PƯHH bằng chữ.

B. Trình diễn ngắn gọn gàng PƯHH bằng công thức hoá học.

C. Trình diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.

D. Màn trình diễn sự thay đổi của các nguyên tử trong phân tử.

 Phần 2: từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 17. Lập PTHH của những phản ứng sau, cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng

a. Mg + HCl → MgCl2 + H2

b. Fe2O3 + teo → sắt + CO2

c. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

d. Al + Cl2 → AlCl3

Câu 18. Cho 8,4g bột fe cháy hết trong 3,2g khí oxi (đktc) tạo ra oxit sắt từ (Fe3O4).

a. Viết PTHH của phản ứng và cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của những chất trong phản bội ứng.

b. Tính cân nặng oxit sắt từ sản xuất thành.

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan. (4 điểm)

Mỗi lựa chọn đúng đạt 0,25 điểm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

D

C

D

B

C

B

B

D

B

C

C

D

A

B

B

 

Phần II. Từ luận (6 điểm)

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

a. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

0,5đ

Số nguyên tử Mg : số phân tử HCl : số phân tử MgCl2 : số phân tử H2 = 1:2:1:1

0,25

b. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 

0,5đ

Số phân tử Fe2O3 : số phân tử co : số nguyên tử sắt : số phân tử CO2 = 1:3:2:3

0,25

c. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

0,5đ

Số nguyên tử Al : số phân tử H2SO4 : số phân tử Al2(SO4)3 : số phân tử H2 = 2:3:1:3